Závěry z největšího světového průzkumu v řadách mladé generace

Mnoho dotázaných mladých lidí má pocit, že jejich hlas není slyšet, když jsou dělána globální rozhodnutí. Avšak vzhledem k tomu, že více než polovina světové populace blízko 30 let věku, lze konstatovat, že to zas tak dlouho trvat nebude a jejich hlas slyšet bude.

Totiž s postupem času lze očekávat, že stále větší počet těchto mladých lidí začne obsazovat pracovní pozice, které budou mít vliv na politické hlasování, směřování spotřeby i globální pracovní síly.

Výsledky zmiňovaného průzkumu nicméně nabízejí jakýs-takýs vhled do myslí mladých lidí a změn, které mohou s sebou přinést. Vlády, korporace i další instituce, které přehlížejí názory současné mladé generace, jdou totiž z dlouhodobého hlediska samy proti sobě.

Následuje pět důležitých závěrů z z největšího světového průzkumu mezi mladou generací 18 až 35 lety věku.

Mladou generaci velice trápí obavy ze změny klimatu

Ze všech současných problémů mladé lidi zdá se nejvíce trápí dopad klimatických změn na planetu a celkové ničení přírody. Již třetím rokem za sebou byla oblast klimatických změn mladou generací vybrána jakožto světový problém číslo jedna. To naznačuje, že mladým lidem obrovským způsobem záleží na nadnárodních dohodách o ochraně klimatu, kupříkladu Pařížské dohodě apod.

Překvapením není ani skutečnost, že za druhý nejpalčivější problém mladá generace letos považuje nárůst globální nestability, válek a nerovnosti. Mezi nejvyššími příčkami se umístily i problémy světové chudoby, náboženských konfliktů a zodpovědnosti vlád.

Vzhledem k nárůstu nepravdivých, nepodložených či zavádějících informací (tzv. fake news) napříč všemi médii, včetně těch etablovaných – mladá generace čím dál tím více nedůvěřuje zprávám z médií. Zatímco médiím důvěřuje jen cca 30 % mladých lidí, naopak téměř 46 % mladých uvedlo, že zprávám z médií a priori nedůvěřují.

Podobnou míru důvěry a nedůvěry lze mezi mladými lidmi nalézt i ve vztahu k velkým korporacím, bankám či vládám. S tím souvisí další věc, a sice, že 22,7 % mladých trápí korupce. Za nejvěrohodnější instituce mladí považují školy, mezinárodní spolky a organizace, zaměstnavatele a soudní dvory.

Obecně panuje mylná představa, že příslušníci současné mladé generace se práce štítí. Výsledek provedeného průzkumu nicméně hovoří o něčem zcela jiném. Současní mladí lidé jsou totiž velice kariérně zaměření. Na pracovní pozici si ale cení nejen výše platu, která je pro tyto lidi nejdůležitější, nicméně taky smysluplnosti pracovní pozice a možnosti kariérního postupu.

Pouze 16 % dotazovaných by ale bylo ochotno kariéře a výši platu obětovat užívání si života. Průzkum navíc zjistil jednu zajímavou skutečnost, a to, že celých 81,1 % mladých by bylo kvůli kariérnímu postupu ochotno se odstěhovat i do zámoří. Za země s nejlepšími pracovními příležitostmi jsou mezi mladými považovány Spojené státy, Kanada, Velká Británie, Německo a Austrálie.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang