Cukerná průmyslová lobby ovlivňovala veřejné mínění a tajila nežádoucí zdravotní studie

V minulosti se značná pozornost věnovala například tabákové a především ropné lobby, která postupně přešla od popírání globálních změn klimatu k zastávání názoru, že za ně člověk a spalování fosilních paliv není zodpovědné.

V rámci této strategie hrají podstatnou úlohu především vědecké studie, které ač financované některou ze zájmových skupin, vzbuzují zdání odbornosti a nezávislosti. 

Z interních dokumentů již zaniklé Mezinárodní nadace pro výzkum cukru (ISRF) vyplývá, že organizace v 60. letech náhle přestala financovat výzkumný projekt, který směřoval ke spojení konzumace cukru s některými kardiovaskulárními chorobami či rakovinou močového měchýře.

V úterý kolektiv autorů publikoval v odborném periodiku PLOS Biology zprávu o výzkumném projektu 259, který na konci 60. let financovala někdejší Mezinárodní nadace pro výzkum cukru. Předběžné výsledky studie naznačovaly, že konzumace cukru může mít spojitost s výskytem rakoviny močového měchýře či infarktu.

Těsně před dokončením výzkumu však bylo financování utnuto a jeho výsledkům se nikdy nedostalo patřičné pozornosti. Podle autorů studie se o přerušení výzkumu postarala cukerná lobby, jejíž zájmy ISRF zastávala. „Cukerný průmysl udržoval v chodu velmi sofistikovaný program pro manipulaci s vědeckou diskuzí ohledně jeho produktu.

Cílem bylo odvést diskuzi od negativních dopadů na zdraví a umožnit zastávání pozice, že všechny kalorie jsou si rovny a na konzumaci cukru není nic škodlivého. 

Zástupci Sugar Association, nástupnické organizace ISRF zprávu označily za soubor spekulací a domněnek o událostech, které se udály před skoro padesáti lety. Studie byla podle Sugar Association ukončena kvůli jejím průtahům, překročení rozpočtu a nesouladu s měnící se organizační strukturou ISRF.   

A k čemu tedy předčasně ukončená studie z konce 60. let došla? Projekt 259 byl oficiálně zahájen v roce 1968. Jeho účelem bylo studium bakterií podílejících se na lidském zažívání a jejich reakce na konzumaci škrobu či cukru.

Vedením výzkumu byl pověřen W.F.R. Pover z Birminghamské univerzity, který na projekt získal rozpočet ve výši 187 000 USD (přepočteno na dnešní ceny). Z interních dokumentů výzkumného týmu vyplývá, že v moči krys krmených cukrem byla zaznamenána vysoká koncentrace beta-glukuronidázy. Ta byla již v té době spojována rakovinou močového měchýře.  

V létě roku 1970 Pover uvedl, že se blíží zodpovězení výchozích otázek studie. Střevní bakterie podle něj reagovaly na škrob a cukr rozdílně, což podle něj mohlo vysvětlit vysoké úrovně triglyceridů u konzumentů cukru.

Pro definitivní prokázání souvislosti žádal vedení ISRF o další tři měsíce. Měsíc na to viceprezident výzkumu v ISRF, John Nicskon označil výsledky projektu 259 za nulové, jeho další financování bylo přerušeno a nedošlo k publikaci výsledků.

Podle Glantze studie jasně naznačovala, že konzumace cukru u krys výrazně zvyšovala produkci triglyceridů a tedy i riziko výskytu srdečních chorob. Cukerný průmysl pravděpodobně ví o zdravotních dopadech jeho produktů více, než přiznává, uzavírá jedna ze spoluautorek zprávy Cristin Kearnsová.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang