Práce na živnostenský list a IČO – nabídka práce, co to obnáší?

Nižší daně a pojištění, vlastní organizace času, vyšší výdělky. Práce na volné noze láká spoustu zaměstnanců. Kromě výhod se za ní však skrývá řada rizik, která ne každý ustojí. Jaká to jsou? Jak ve skutečnosti práce na živnostenský list funguje?

Dle zákona živnost znamená soustavnou činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem“.

V praxi má OSVČ zodpovědnost za veškeré úkony svého podniku a jeho jméno je s ním nenávratně spojeno. Živnost nelze převést na jinou osobu. I proto je v začátku podnikání dobré zvážit, zda založit živnost, nebo s.r.o.

Všechny živnostníky a údaje o nich sdružuje živnostenský rejstřík, v jehož veřejné části si může pročítat nahlédnout každý.
Nahlédnout do živnostenského rejstříku >

S prací na živnostenský list jsou spojená četná rizika, zejména finanční. Pokud se podniku daří, zpravidla OSVČ dosáhne na podstatně lepší příjmy, než kdyby byl zaměstnancem. Může se neustále profesně rozvíjet a mít tak celkově spokojenější života.

Práce na živnostenský list znamená svobodu, ale i spoustu administrace a starostí.

Před založením firmy by si měl každý pečlivě promyslet, zda je to pro něj to pravé, a vytvořit si podnikatelský plán. Kromě toho, jak práce na živnostenský list funguje, je dobré si zjistit i ověřené návody a tipy pro podnikání.

Při práci z domova, kterou podnikání často vyžaduje, je důležité dbát na pestrost života a duševní zdraví. S tím pomáhá nastavení rovnováhy mezi kariérním a soukromým životem, aneb tzv. work-life balance.

Nabídka práce na živnostenský list

Nabídka práce na IČO, nebo-li práce na živnostenský list je v podstatě nekonečná. Žadatel však musí splňovat požadavky daného uplatnění a mít založenou odpovídající živnost. Rozlišuje se mezi dvěma základními typy, a to mezi živností koncesovanou a ohlašovací.

Koncesované živnosti si stát hlídá a reguluje jejich počet. Pro jejich zahájení je nutné získat povolení od státního orgánu. Patří sem například provozování krematoria či taxi služeb. Ohlašovací živnost stačí, jak název napovídá, pouze ohlásit.

Ohlašovací živnost se dále dělí následujícím způsobem:

  • volná
  • vázaná
  • řemeslná

Nejmenší nároky si klade živnost volná. Může si ji založit takřka každý, aniž by musel prokazovat odbornou či jinou způsobilost. Spadá sem obrovské množství předmětů podnikání od online marketingu (například copywriting) až po velkoobchod.

Založení řemeslné živnosti vyžaduje ukončené odborné vzdělání či rekvalifikaci.

Další dva uvedené typy ohlašovací živnosti si vyžadují ukončené odborné vzdělání či rekvalifikaci v příslušném oboru, někdy i praxi. Do vázané živnosti spadají například kosmetické služby či oční optika, do řemeslné malířství, truhlářství, řeznictví a další.

Co obnáší práce na živnostenský list –⁠ zodpovědnost

Hlavní důvod, proč většinu lidí láká pracovat na živnostenský list, je, že jsou pány svého času. Podnikatel si vše organizuje dle vlastního uvážení a možností, nemusí se přizpůsobovat nadřízeným a plnit pracovní docházku. Volno si dělá, kdy chce. Zároveň není potřeba výpis ze zdravotní dokumentace při práci. Výpis z karty od doktora – cena je tudíž u živnostníka bezpředmětná otázka.

Důležitou součást marketingového plánování představuje analýza konkurence.
Zjistit, co je analýza konkurence >

Svoboda se týká i dalších aspektů podnikání. OSVČ si sám vybírá zakázky, dodavatele, sám si sestavuje rozpočet. Může zkrátka vše dělat podle vlastního gusta a věnovat se tomu, co ho baví.

Ne každému takový život může vyhovovat. Někteří nad sebou potřebují kontrolu, aby podávali výkony, a vyhovuje jim postupovat dle jasných instrukcí. Podnikatel musí být obzvlášť zodpovědný, vytrvalý, pečlivý, cílevědomý a psychicky odolný.

TIP: S rozhodováním o tom, zda začít podnikat, pomůže článek Je lepší zaměstnání nebo vlastní podnikání.

Co obnáší práce na živnostenský list –⁠ výdělek

Práce na IČO s sebou přináší finanční výhody. Protože OSVČ může platit nižší částky za sociální a zdravotní pojištění, čeká na něho ve finále vyšší čistá mzda.

Také si sám reguluje množství práce, takže když si zrovna potřebuje přivydělat, jednoduše přijme více zakázek.

Práce na živnostenský list zpravidla znamená vyšší výdělek.

Výše odvodů však určuje výši důchodu a případné nemocenské. Pokud si chce podnikatel i po odchodu do důchodu žít dobře, měl by sociální pojištění podstatně navýšit. Výši důchodů odpovídající odváděné částce se lze dozvědět u Správy sociálního zabezpečení.

Živnostník vydělává jen tehdy, když pracuje. Nemůže vyrazit na placenou dovolenou jako zaměstnanec. Výdaje v období dovolené tedy musí pokrýt ze zisků za zbytek roku – teoreticky by si měl dávat stranou 1/12 příjmů.

Vymýšlení názvu firmy bývá často podceňováno, ačkoliv se jedná o nezbytný krok pro dosažení úspěšného podniku.
Přečíst si tipy, jak vymyslet název firmy >

Kromě toho si žadatel o živnost musí uvědomit, že za něj nikdo nic nezaplatí. Do fakturované ceny musí zahrnout veškeré výrobní prostředky a vybavení, které se opotřebovává. Fakturovaná cena se tedy rozhodně nerovná čistému příjmu.

Podnikání sice přináší určitá rizika nicméně také pracovní svobodu.

Práce na živnostenský list znamená i finanční riziko. Zatímco zaměstnanec má jistotu, že mu každý měsíc přistane na účtu smluvená částka, OSVČ musí počítat s prodlevami v platbách, reklamacemi či třeba bankrotem druhé strany.

S nastartováním živnosti občas pomáhá půjčka pro začínající podnikatele. Za případné dluhy živnostník ručí celým svým majetkem. I to je podstatný rozdíl oproti poměru na pracovní smlouvu, kdy při zavinění škody hradí maximálně 4,5násobek své průměrné mzdy.

Co obnáší práce na živnostenský list –⁠ daně

Za zaměstnance vyřizuje všechny administrativní úkony zaměstnavatel. Nemusí tak řešit, kdy a kolik má odvádět na daních či pojištění, a nemůže se v tomto ohledu stát dlužníkem, tím je případně jeho zaměstnavatel.

OSVČ pracující na živnostenský list má za všechny tyto úkony osobní odpovědnost. Sám je plátcem DPH, pojištění a dalších případných poplatků požadovaných státem. Za jakýkoli vzniklý dluh či opomenutí bude penalizován.

Živnostník si sám musí myslet na placení daní a dalších státních poplatků, jinak bude penalizován.

Na druhou stranu práce na živnostenský list znamená snížení daňové zátěže. Podnikatel se sám rozhoduje, jakou formu nákladů využije při sestavování daňového přiznání –⁠ zda položkovou nebo paušální.

Práce ve firmě na živnostenský list

Při hledání uplatnění je možné narazit i na nabídky, kdy zaměstnavatelé místo smlouvy nabízejí práci ve firmě na živnostenský list. Pro ně je to ta výhodnější cesta, neboť za danou osobu nemusejí hradit žádné odvody státu.

I OSVČ v takovém případě profituje, její čistý příjem se totiž zvýší. Musí se však sama potýkat s administrativními úkony, řešit daňové přiznání, odvody na zdravotní a sociální pojištění a případné další poplatky.

Kromě toho živnostníky nechrání zákoník práce. Nemají zaručenou mzdu ani ochranu v případě, že je zaměstnavatel propustí. Po zohlednění všech pro a proti tak nelze jednoznačně říci, která z možností se vyplatí více.

Některé firmy místo smlouvy nabízejí práci na živnostenský list.

Ne vždy je možné pracovat ve firmě na živnostenský list. Konkrétně se jedná o závislou práci, kterou lze ze zákona vykonávat výhradně v pracovněprávním vztahu. Zaměstnavatele při ní na zaměstnance dohlíží a dává mu instrukce, jak práci vykonávat.

Závislá práce se vyznačuje i stanovenou pracovní dobou a místem výkonu ze strany zaměstnavatele. Ten za zaměstnance také nese náklady i odpovědnost.

Práce v zahraničí na živnostenský list

S českým živnostenským listem lze odejít pracovat i do zahraničí. Tuto změnu je ovšem nutné oznámit příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně a vyřešit tak placení sociálního a placení zdravotního pojištění.

Další postup se liší podle konkrétní země a podoby práce v zahraničí na živnostenský list:

  • země, které patří do EU
  • země, která nepatří do EU
  • OSVČ bude v zahraničí pracovat pouze na dobu kratší než 24 měsíců a zároveň bude vykonávat samostatnou výdělečnou činnost v ČR
  • OSVČ bude podnikat ve více zemích, včetně ČR (například řidič dálkové dopravy)

V prvních dvou případech bude OSVČ samoplátcem zdravotního a sociální pojištění v daném státu a podle tamějších předpisů. Ve třetím a čtvrtém případě je postup složitější. Potřebné formuláře a informace OSVČ dostane od úředníků OSSZ.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang