Zkrácený úvazek – výhody a nevýhody – práce, počet hodin a poloviční úvazek

Práce na zkrácený úvazek je trendem, který láká především mladé ročníky. O zkrácený úvazek může mít zájem nejen ten, kdo chce v práci trávit méně času. Co všechno práce na zkrácený úvazek obnáší, jak na zkrácení pracovního úvazku a jak si vůbec zaměstnání na zkrácený úvazek najít?

Každý asi tuší, co si pod pojmem práce na zkrácený úvazek představit. Jak uvádí zákoník práce, délka běžné pracovní doby je 40 hodin týdně. Zkrácený úvazek je pak v tomto zákoníku popisován termínem „kratší pracovní doba“. Tento typ úvazku je nejčastěji poloviční, může však být i třetinový či čtvrtinový.

V článku lze najít odpovědi na následující otázky:

 • Jaký je rozdíl mezi zkráceným a polovičním úvazkem?
 • Pro koho je práce na zkrácený úvazek vhodná?
 • Jak o zkrácený úvazek požádat?
 • Je výhodnější zkrácený úvazek při HPP, nebo DPP?
 • Kde hledat nabídky práce na zkrácený úvazek?
 • Jak vypočítat dovolenou při zkráceném úvazku?
 • Jak vypočítat mzdu při zkráceném úvazku?
 • Jaký je počet hodin při polovičním úvazku?
 • Jak je to s přesčasy při práci na zkrácený úvazek?
 • Vzniká při práci na zkrácený úvazek nárok na stravenky?
 • Jaké jsou výhody a nevýhody práce na zkrácený úvazek?
 • Jaké jsou možnosti kompenzace nižšího výdělku při zkráceném úvazku?
Práci na zkrácený úvazek mohou využít například studenti.

S nižším počtem odpracovaných hodin jde ruku v ruce mimo jiné i nižší odměna, proto zkrácený úvazek rozhodně není vhodný pro každého. Zároveň je s prací na zkrácený úvazek spojeno mnoho mýtů a nejasností, například to, že práce na zkrácený úvazek má vždy podobu polovičního úvazku. Jak to tedy je?

Práce na zkrácený úvazek vs. práce na poloviční úvazek

Pojmy zkrácený úvazek a poloviční úvazek se často používají jako synonyma. Ve skutečnosti však neplatí, že práce na zkrácený úvazek je automaticky práce na poloviční úvazek – jak bylo řečeno výše, může jít například také o úvazek třetinový nebo čtvrtinový.

Jedná-li se o práci na poloviční úvazek, je pracovní doba zkrácena na 20 hodin týdně.

Pro koho je práce na zkrácený úvazek?

Existují zaměstnanci, kteří mají na zkrácený úvazek nárok ze zákona. O které skupiny zaměstnanců se jedná?

 • těhotné ženy
 • osoby pečující o dítě mladší 15 let
 • osoby pečující o jinou osobu, jež je závislá na cizí pomoci

O zkrácení pracovního úvazku však může zažádat každý zaměstnanec. O tom, zda mu bude vyhověno, rozhodne zaměstnavatel. Nabídky práce na zkrácený úvazek zaujmou především studenty, kteří chtějí vydělávat, avšak kvůli studiu jim nevyhovuje klasická pracovní doba.

O zkrácení pracovního úvazku může uvažovat také každý, koho zajímá work-life balance. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je totiž něco, o co nyní usiluje čím dál více lidí. Tato forma úvazku se také může hodit pro penzisty nebo začínající podnikatele.

Před krácením úvazku je však vhodné popřemýšlet nad alternativami. Zaměstnanci, kteří nechtějí v práci trávit celý den, se mohou poohlédnout po práci z domova. Mezi populární práce na doma patří např. copywriting, emailing a další sféry online marketingu.

Jak požádat o zkrácený úvazek?

Žádost o zkrácení pracovní doby se podává písemně. V žádosti je potřeba uvést zejména důvody pro zkrácení úvazku a dále co nejpřesnější podobu nového pracovního úvazku. Zaměstnanec tedy musí uvést, jak si kratší pracovní dobu představuje.

Jedná se o chození do práce jen některé dny v týdnu? Kolik hodin denně chce zaměstnanec pracovat? To vše je nutné do žádosti zahrnout. Zaměstnavatel může žádosti vyhovět – v takovém případě je nutné všechny podrobnosti zahrnout do nové pracovní smlouvy.

Zaměstnavatel však žádost může také odmítnout. Na vymáhání kratšího úvazku totiž neexistuje zákonný nárok. K odmítnutí žádosti však zaměstnavatele často musí nutit vážné důvody. Zkrácení pracovního úvazku tak samo o sobě není ničím složitým, z velké části však záleží na zaměstnavateli. Komplikace pak může přinést i řešení nové smlouvy.

Hlavní pracovní poměr na zkrácený úvazek, nebo DPP?

Schválení žádosti zaměstnavatelem je teprve prvním krokem. Dále je potřeba pořádně si rozmyslet, zda nové podrobnosti zkráceného úvazku vložit do klasické smlouvy, nebo DPP. Obě možnosti se pojí s vlastními specifiky.

U dohody o provedení práce zaměstnavatel neodvádí pojištění a zaměstnanec je tedy povinen platit si minimálně zdravotní pojištění. Tato povinnost se netýká studentů, důchodců a rodičů na rodičovské dovolené, za které tyto poplatky hradí stát.

Díky zkrácenému úvazku zbyde zaměstnancům dostatek času na rodinu.

Pro mnohé může být výhodnější klasická pracovní smlouva, která je stejná jako u hlavního pracovního poměru. V tomto případě zaměstnavatel za zaměstnance odvádí daně a platí pojištění. U platby zdravotního pojištění je však nutné ohlídat, aby byl příjem vyšší než minimální mzda.

Nabídka práce na zkrácený úvazek

Zkrácení pracovního úvazku ve stávající práci je jednou z možností. Je však také možné prozkoumat trh nabídek prací na zkrácený úvazek, které kratší pracovní dobu nabízí rovnou. Tyto nabídky práce je možné sledovat na portálech jako:

 • prace.cz
 • jobs.cz

Ve filtrech stačí zadat požadovaný typ úvazku a zobrazí se všechny volné pozice. Nutno však podotknout, že nabídky práce na zkrácený úvazek nejsou zrovna populární, alespoň v České republice.

Výpočet dovolené při zkráceném úvazku 2023

Nárok na dovolenou při zkráceném úvazku zůstává, existují zde však určitá specifika. Rok 2021 navíc přinesl změny ve výpočtu dovolené při zkráceném úvazku, které je dobré pořádně si prostudovat. Jak to bylo s dovolenou dříve a jak si spočítat dovolenou dnes?

Dovolená při zkráceném úvazku kdysi závisela především na tom, kolik dnů zaměstnanec odpracoval za týden. Pokud pracoval 5 dní v týdnu, měl nárok na 20 dní dovolené. Pokud však do práce docházel např. jen 2 dny týdně, měl nárok pouze na 8 dní dovolené.

Jak je na tom zkrácený úvazek a dovolená dnes? V roce 2023 je dovolená při zkráceném úvazku počítána na základě odpracovaných hodin za týden, nikoliv dní. Výpočet dovolené při zkráceném úvazku tedy bude vypadat následovně:

 • týdenní pracovní doba x počet týdnů dovolené = počet hodin dovolené

Pokud je tedy týdenní pracovní doba 20 hodin a zaměstnavatel nabízí 4 týdny dovolené, bude mít zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek nárok na 80 hodin dovolené.

Změny ve výpočtu dovolené jsou pro zaměstnance na zkrácený úvazek méně výhodné než kdysi. Pokud je však základní dovolená vyčerpána, i zaměstnanec pracující na kratší úvazek má nárok na neplacené volno.

Zkrácený úvazek a výpočet mzdy

Výpočet mzdy při zkráceném úvazku probíhá stejně jako v případě plného úvazku:

 • od hrubé mzdy se odečítá pojistné (na zdravotní + sociální pojištění) a daň z příjmů

Rozdíl spočívá v tom, že zdravotní pojištění se odvádí z minimálního vyměřovacího základu, respektive z minimální mzdy. Ta v roce 2023 činí 16 200 Kč. Nevýhodou je, že pokud je odměna za práci na zkrácený úvazek nižší, než je minimální mzda, musí zaměstnanec zdravotní pojištění doplatit ze svého.

Pro snadný výpočet mzdy při zkráceném úvazku lze využít mzdovou kalkulačku.

Poloviční úvazky je možné sehnat i jako částečnou práci z domova.

Poloviční úvazek a počet hodin

Poloviční úvazek je nejčastější podobou zkráceného úvazku. Počet hodin při polovičním úvazku je polovinou počtu hodin při plném úvazku, tzn. 20 hodin týdně.

Počet hodin si v případě zkráceného úvazku dohodne zaměstnanec se zaměstnavatelem, výše odměny poté závisí na počtu dní odpracovaných v jednom měsíci.

Zkrácený úvazek a práce přesčas

Dalším důležitým bodem zkráceného úvazku je také práce přesčas. Zaměstnanec může odpracovat vyšší počet hodin, než stanovuje zkrácený úvazek. Za tyto hodiny navíc však bude zaměstnanec odměněn pouze v rámci běžné mzdy

Nárok na proplacení přesčasů se zaměstnance týká až tehdy, když odpracuje vyšší počet hodin než stanovuje klasická týdenní pracovní doba (40 hodin týdně).

Zkrácený úvazek a nárok na stravenky

Stravenky jsou jedním z oblíbených benefitů zaměstnanců, nejedná se však o samozřejmost. Nárok na stravenky vzniká, když zaměstnavatel stravenky poskytuje na základě dohody v kolektivní smlouvě či na základě vnitřního předpisu.

Zkrácený úvazek nárok na stravenky nijak neovlivňuje. Stravenky jsou totiž poskytovány za každý odpracovaný den, pokud směna trvá alespoň 3 hodiny. Pokud tedy zaměstnanec do práce dochází jen některé dny v týdnu, dostane stravenky jen za konkrétní odpracované dny.

Výhody a nevýhody pracování na kratší úvazek

Hlavní výhodou jakéhokoliv zaměstnání na zkrácený úvazek je menší počet odpracovaných hodin a tím větší prostor pro osobní život. Pracovník si může své povinnosti lépe rozložit, více si odpočinout a tím se vyhnout syndromu vyhoření a jiným potížím souvisejícím s psychikou.

Výhodu práce na částečný úvazek pocítí také ženy, které se připravují na těhotenství. Ženy před těhotenstvím běžně pracují na plný pracovní úvazek a při péči o dítě poté nepracují vůbec. Po několika letech péče o dítě se poté opět vrací do práce na plný úvazek.

Zkrácený úvazek je řešením pro zaměstnance, kteří potřebují věnovat více času péči o člena rodiny. Tato flexibilita v pracovní době umožňuje lépe skloubit pracovní závazky s odpovědnostmi v rodinném životě, zejména v případech dlouhodobé potřeby ošetřování o nemocného člena rodiny.

Práce na kratší úvazek může tento velký skok výrazně zmírnit. Je dobré myslet na to, že částečný úvazek je výhodný zejména v případě klasické pracovní smlouvy. U této smlouvy totiž veškeré daně a pojištění za pracovníka platí zaměstnavatel.

Nevýhodný je samozřejmě menší výdělek než u klasického pracovního poměru. Nevýhody se také mohou pojit s částečným úvazkem na DPP. V takovém případě si totiž zaměstnanec hradí zdravotní pojištění sám jako samoplátce. Nevýhodou je také novelizovaný nárok na dovolenou.

Jak kompenzovat nižší výdělek u kratšího úvazku?

Jednou z hlavních nevýhod zkráceného úvazku je menší výdělek. Jak si v takové situaci pomoci? Řešením může být například vhodná investice peněz, která může přinést atraktivní pasivní příjem. Peníze lze investovat mnoha způsoby, u kterých záleží zejména na tom, do jaké míry jsou riskantní a výdělečné.

Investování do nemovitosti je například považováno za jednu nejdostupnějších forem investic. Dále je možné investovat do drahých kovů. Zde je nejprve nutné si zjistit, kde koupit investiční zlato či investiční stříbro, a dále se podívat na jejich aktuální cenu.

Koho investování neláká, může se poohlédnout po jiných způsobech pasivního příjmu. Sem patří například affiliate marketing. Na velmi podobném principu jako affiliate marketing funguje také cashback, který dnes nabízí řada různých portálů.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang