Půjčka od soukromé osoby – rizika, jak to funguje

Půjčka od soukromé osoby je dostupná na vícero platformách, které se zaměřují hlavně na zprostředkování úvěrů a veškeré administrativy, která s tím souvisí. Takové platformy fungují na relativně jednoduchém principu, kdy stačí pouze vyplnit žádost s potřebnými osobními údaji ale hlavně s účele, který má za úkol oslovit jednotlivé investory. Na jakém principu tedy taková půjčka od soukromé osoby funguje a je možné získat od soukromé osoby půjčku i pro dlužníky v insolvenci

Podstatnou částí celé žádosti je vyplnění částky, kterou žadatel potřebuje půjčit. Může se stát, že danou částku obdrží od jednoho poskytovatele, nicméně častější je, že se na daný obnos tzv. složí více investorů najednou.

Jak tedy taková půjčka funguje?

Pokud do určitého data není celá částka žadateli k dispozici, všechny nashromážděné finance se vrátí předešlým investorům a půjčka je zamítnuta.

Pokud se ale na částku složí dostatečné množství poskytovatelů, případně je celý obnos poskytnut jedním investorem, daný zprostředkovatel (nebo daná platforma) poskytne potřebnou smlouvu.

Soukromý investor – půjčka

Jaké nabízí soukromý investor půjčky, resp. jaké jsou podmínky úroků?

Podmínky úroků u půjček soukromých investorů záleží především na tom, jak moc je daný žadatel pro investory rizikový.

Takovou rizikovost je možné určit na základě výše příjmů, případně dalších dluhů, které žadatel má.

Na základě rizikovosti se tak může určit, jak bude daná půjčka splácena, kdy z každé splátky pak daní investoři dostanou určitou část.

V případě, že žadateli ale takové podmínky vyhovovat nebudou, může takovou půjčku odmítnout.

Soukromé půjčky – výhody

Jaké nabízí výhody soukromé půjčky?

Mezi výhody soukromých půjček (a v konečném důsledku i důvody, proč je taková půjčka využívána) patří benevolentnější podmínky pro schvalování (v porovnání s bankovními institucemi), rychlé sjednání nebo také například možnost půjčit si peníze bez ručitele a zástavy nemovitosti. Navíc žadatelé nemusí dokládal vysoké příjmy, aby na půjčku dosáhli.

V některých případech může mít také soukromá půjčka nižší úrok než například u banky a mnohdy také neobsahuje jiné skryté poplatky.

Soukromé půjčky – nevýhody

Mezi určité nevýhody – nebo spíše v některých ohledech rizika – soukromé půjčky patří nedostatečné oslovení potenciálních investorů (takže v konečném důsledku se půjčka relativně rychle může zamítnout).

Pokud žadatel pozdě splácí, tak samozřejmě hrozí následné negativní hodnocení a také sankce za opoždění se splacením splátky.

Soukromé půjčky bez podvodu

Soukromé půjčky bez podvodu jsou mnohdy produktem lichvářů a může se tak často stávat, že taková půjčka bude opřená o směnku. Půjčka na směnku od soukromé osoby je často vyhledávaná, nicméně má svá rizika.

Soukromé půjčce bez podvodu by tak měla předcházet důkladná rešerše daného poskytovatele a také prostudování jednotlivých recenzí.

Ovšem nejlepší je vyhledávat takové recenze na nezávislých webech a ne na stránkách samotného poskytovatele. V takovém případě by totiž data nemusela být vůbec reálná a pravdivá.

Prověřené půjčky od soukromých osob

Půjčky inzerované jako prověřené půjčky od soukromých osob jsou rovněž často prostými půjčkami na směnku, které jsou zakázané, alespoň v případě, kdy nejde o půjčky podnikatelské. Nikdy není vhodné si půjčovat finance od soukromé osoby na směnku – je to nebezpečné a nelegální. Nabídkám financí od soukromých osob by se tedy zájemci o půjčku rozhodně měli vyhnout.

Soukromé půjčky ihned

Podobně na tom může být soukromá půjčka ihned.

Lichváři totiž mnohdy spoléhají na to, že dotyčný potřebuje peníze ihned a podepíše tak cokoli, co mu zajistí rychle větší obnos peněz.

Soukromé půjčky ihned je tak možné hledat zejména u nebankovních společností.

Půjčka od soukromé osoby

Půjčka od soukromé osoby je možná jak od samotného soukromníka tak i od investora. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Na půjčku od soukromé osoby – v tomto případě od soukromníka – se nicméně nevztahuje zákon o spotřebitelském úvěru. V takovém případě je tedy veliké riziko, že může žadatel o rychlou půjčku narazit na lichváře.

U takové půjčky od soukromé osoby je tak důležité, aby žadatel neplatil dopředu žádné poplatky.

Na druhou stranu půjčky od soukromé osoby od investora jsou oproti předcházející půjčce bezpečnější a mnohdy také výhodnější. Jedná se totiž o tzv. půjčky „lidé, kteří sami půjčují dalším lidem“ a mohou mít mnohdy výhodnější podmínky než některé bankovní instituce.

Půjčka od soukromé osoby na OP

Půjčky na občanský průkaz (OP) stejně jako půjčky na op s exekucí jsou určeny především pro ty z žadatelů, kteří nemají pravidelný příjem nebo mají negativní zápis v registru.

Půjčky od soukromé osoby na OP může být rychlé a relativně jednoduché získat. Na druhou stranu je ale nutné počítat s vysokým úrokem a dalšími poplatky.

Jelikož o půjčku od soukromé osoby na OP můžou žádat i ti, kteří by nedosáhli na bankovní půjčku, můžou žadatelé narazit na lichváře, kteří tak chtějí využít pouze špatné finanční situace druhých.

Navíc jelikož takoví poskytovatelé nemají licenci od ČNB, nemá žadatel v případe nečestného jednání ze strany investora možnost na právní ochranu. Z toho důvodu je tak potřeba si dávat pozor, na jakého poskytovatele se dotyčný obrátí.

Půjčka na OP – soukromý investor

Krátkodobá půjčka na OP od soukromého investora má nicméně řadu výhod. Jedná se například o jednoduché vyřízení nebo také jednodušší administrativu, konkrétně u půjčky na OP od soukromého investora není potřeba dokládání příjmů nebo negativní zápis v registru.

Přesto je ale potřeba si takovou půjčku řádně rozmyslet, jelikož kvůli vysokým úrokům, RPSN nebo poplatkům za prodlení jednotlivých splátek se může žadatel snadno dostat to dluhové pasti.

Půjčka na OP se může vyplatit v případě, že žadatel ví, že ji dokáže rychle splatit a jedná se pouze o mimořádnou situaci.

Půjčky pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby

Není ovšem výjimečné, že takovou půjčku využije žadatel v případě vážnějších finančních problémů.

TIP: Jak zjistit stav insolvence?

V případe insolvence nemá žadatel šanci dosáhnout na na bankovní půjčku a musí se obrátit na nebankovní instituci. Jak je to tedy s půjčkou pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby?

V případě, že je člověk v insolvenci může být jeho žádost o půjčku zamítnuta jak bankovní tak ale i v některých případech nebankovních institucí.

Pokud tak žadatel narazí na společnost, která nabízí půjčku pro dlužníky v insolvenci (od soukromé osoby nejčastěji), měl by být obezřetný a prověřit si, že se nejedná o lichváře.

Půjčka v insolvenci je totiž rizikem nejen pro žadatele půjčky ale i pro jejího poskytovatele.

Půjčka na směnku od soukromé osoby

Pro žadatele se záznamem v registru je možným řešením také půjčka na směnku od soukromé osoby.

Přesto je potřeba dávat pozor, aby dotyčný nenarazil na podvodníky nebo lichváře.

Pro žádost o půjčku na směnku od soukromé osoby je potřeba, aby byl dotyčný starší osmnácti let, byl občanem České republiky s trvalým bydlištěm v ČR a u mnohých poskytovatelů také doložení jakéhokoli příjmu (kromě zaměstnání to mohou být tako sociální dávky apod.).

Půjčka od soukromé osoby na směnku

V naprosté většině případů je také nutné u půjčky od soukromé osoby na směnku ručení majetkem.

Navíc má půjčka od soukromé osoby na směnku pevně stanovenou splatnost a v případě jejího nedodržení hrozí zaplatit nemalé poplatky.

Z toho důvodu je potřeba si takovou půjčku opravdu promyslet, aby se člověk nedostal do větších finančních problémů z důvodu nedodržení splatnosti a naskakování vysokých poplatků.

Soukromý investor, který opravdu půjčí

Soukromý investor, který opravdu půjčí, je v naprosté většině případů lichvářem, který chce vydělat na špatné finanční situaci druhých. 

Pokud je člověk ve finanční tísni, soukromý investor, který opravdu půjčí, se může zdát jako jediné možné řešení, jak se dluhů zbavit, jenomže opak bude spíš pravdou.

Řešením, které může žadateli opravdu pomoc, je zažádat si o půjčku u spolehlivých platformách, které nabízejí lepší podmínky než zmíněný lichvář.

Nebankovní půjčky kde opravdu půjčí je nicméně potřeba vybírat s rozmyslem a důkladně si přečíst podmínky půjček.

Soukromý investor – půjčka

Jak poznat, že nabízí soukromý investor půjčku bez skrytých poplatků, extrémně vysokých úroků, tedy zkrátka, že se nejedná o lichváře nebo jiného podvodníka?

Soukromý investor půjčku může nabízet jak skrze prověřené platformy, tak ale i mimo ně. A právě zde by měli žadatelé zpozornět.

Platformy, které nabízí takové půjčky, by měly mít v první řadě patřičnou licenci, případně by měl být samotný investor uveden v registru ČNB.

Soukromý poskytovatel půjček

Na druhou stranu vzhledem k množství soukromých investorů, půjček na trhu a dalších možností, které mají žadatelé k získání financí, může být někdy těžké rozpoznat, kdy se jedná o lichvu a kdy o ne.

Soukromý poskytovatel půjček totiž může poskytnout pouze část informací, které chce žadatel slyšet. Zbytek pak může být uveden pouze ve smlouvě a proto je potřeba si veškeré dokumenty řádně prostudovat.

Žadatel by si také měl nastudovat, jaké typy půjček může investor ale i jiné nebankovní (a také bankovní) společnosti nabízí, aby měl základní přehled o tom, o jakou půjčku vlastně žádá, případně jakou půjčku mu investor nabízí.

K dalším způsobům, jak si ověřit, že se jedná o soukromého investora, patří zjištění podmínek splátkového kalendáře, úrokové sazby a také podmínek v případě odložení splátky nebo pozdního splacení.

Nedílnou součástí jsou samozřejmě i dostupné recenze na internetu, které mohou napovědět víc, než veškeré informace, které investor poskytuje na svých stránkách.

Mnohdy totiž investoři vyžadují spoludlužníka nebo zástavu ale žadateli to nemusí oznámit včas.

Soukromý investor – směnka

Soukromý investor směnku, resp. půjčku na směnku může poskytovat investor, který může se spíše podobá lichváři ne solidnímu poskytovateli.

Směnku soukromý investoři nenabízejí výjimečně a z toho důvodu je potřeba být při uzavírání takové smlouvy opatrný.

Jelikož směnka je cenný papír, který se používá k zajištění půjčky, může se tak žadatel dostat rychle do velkých finančních problémů. Samotná směnka se totiž vyplatí pouze majiteli takové směnku, nikdy ne dlužníkovi!

Společnosti, které nabízí půjčku na směnku ale zároveň férové jednání v podstatě neexistují ani mezi nebankovními společnostmi, natož mezi těmi bankovními.

Navíc půjčky na směnku jsou v České republice mohou být nelegální, jelikož úvěry od společnosti, která není regulována ČNB, jsou nelegální a tedy nelegální jsou i soukromé půjčky na směnku. 

Soukromé půjčky na směnku jsou tak produktem lichvářů a je dobré se takovým poskytovatelům vyhnout.

Soukromý investor pro poskytování úvěrů

Výběr toho nejvhodnějšího soukromého investora pro poskytování úvěrů tak může být běh na dlouhou trať a to jak v případě bankovních tak i nebankovních institucí.

Poskytovatelé získávají oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru na jeden rok, kdy je pak možné ho o další rok prodloužit.

Nicméně základní všichni poctiví poskytovatelé, kteří mají takové oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, mají takové oprávnění na základě zákona o spotřebitelském úvěru.

Ten rozlišuje tzv. samostatného zprostředkovatele. 

Ten vystupuje na vlastní odpovědnost a zastupuje jednu nebo více osob, které mají oprávnění udělovat spotřebitelský úvěr.

Dále je to vázaný zástupce.

Vázaný zástupce jedná především na odpovědnost jedné osoby, která má oprávnění udělovat spotřebitelský úvěr.

Může se jednat také o zprostředkovatele vázané spotřebitelským úvěrem.

Takoví zprostředkovatelé jednají na odpovědnost jedné nebo více osob, které mají oprávnění poskytovat spotřebitelský úvěr. Vázaným úvěrem se pak myslí běžný prodej zboží na splátky, kdy je takový úvěr určen pouze ke koupi určitého zboží.

Zprostředkovatelem takového vázaného spotřebitelského úvěru je zpravidla obchodník, který prodává své zboží na základě úvěru udělovaného některou z nebankovních úvěrových společností.

V neposlední řadě se může jednat o zahraničního zprostředkovatele.

Zahraniční zprostředkovatel může být oprávněn zprostředkovávat úvěry, které vycházejí z oprávnění k činnosti ze svého domovského členského státu Evropské unie.

Půjčka od soukromé osoby – recenze

Recenze půjček od soukromé osoby může ale napovědět více, než všechny webové stránky jednotlivých poskytovatelů dohromady. Půjček pro zadlužené je nejen celá řada, ale poskytovatelé nemusí vždy půjčku poskytovat řádně a v mezích zákona.

Z toho důvodu by mely být součástí jakékoli žádosti o půjčku od soukromé osoby recenze, resp. jejich prostudování žadatelem, aby se mohl rychle vyhnout případným lichvám nebo jiným podvodům.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang