Nejschvalovanější půjčka – jak zjistit, jestli dostanu půjčku

Některé půjčky nevyžadují od klientů složité dokazování bonity a díky tomu jsou schválené více lidem. Ať už si člověk bere jakoukoliv půjčku, sám by měl zvážit, jestli je dostatečně bonitní pro její splácení. V opačném případě je velmi snadné se dostat do finančních problémů. Jak zjistit, zda člověk dostane půjčku?

Získat půjčku u bankovní společnosti nemusí být hračka. Bankovní společnosti lpí na delším procesu, při kterém zjišťují, zda je dotyčný žadatel schopen půjčku následně splácet. Některé společnosti nepotřebují znát věc, na kterou si dotyčný chce peníze půjčit. Může se jednat o zničený spotřebič nebo koupě mobilního telefonu.

Bankovní společnosti – dostanu půjčku?

Bankovní společnosti jsou daleko přísnější, co se týče poskytnutí půjčky než nebankovní společnosti. V první řadě zjišťují bonitu klienta přísněji než u půjčky nebankovní společnosti. Banka se tím, že půjčí klientovi peníze, vystavuje riziku, že se jí peníze nevrátí včas nebo dokonce vůbec.

Banka proto žadatele o půjčku ihned prověřuje, a tak může trvat několik týdnů, než se dotyčný dozví, zda mu banka půjčku schválila nebo nikoliv. Banka poskytuje půjčky jen takovým zájemcům, kteří budou s vysokou pravděpodobností splácet své závazky včas a nejsou v dluhové pasti.

Výpočet bonity 

Výši bonity si vypočítává banka na základě poskytnutých informací. Vychází z věku, pohlaví, vzdělání, profese a rodinného stavu včetně počtu dětí. Neméně důležitým faktorem je výše příjmu žadatele.

U ženy je větší pravděpodobnost, že zažádanou půjčku dostane. Muži mají tendence k tomu, aby své závazky nespláceli. Obdobné pravidlo platí u věku. Čím starší dotyčná osoba je, tím nižší je bonita. O to více v případě, pokud má dotyčná osoba děti, které jsou na něm finančně závislé. 

Bankovní společnosti vychází při výpočtu bonity zejména z výše příjmu. Žadatel musí doložit své příjmy společně s pracovní smlouvou. V ideálním případě se jedná o smlouvu na neurčito. Navíc nesmí jedinec vykonávat práci ve zkušební době.

Dalším faktorem jsou pravidelné výdaje, které žadatel každý měsíc platí. Mezi takové patří nájemné, pojistné, leasing nebo výživné. 

Nedostatečná bonita

Pokud žadatel nemá dostatečnou bonitu, je možné ji zvýšit. Ideálním případem je přizvání spolužadatelebankovní půjčce. Nejčastěji to bývá druhý partner nebo manžel. To znamená, že na sebe bere stejně velkou zodpovědnost jako dlužník. 

V takovém případě se banka může obrátit na kterékoliv z nich a požadovat po něm splacení závazku. Oba jsou si v tomto vztahu rovni. 

Druhým typem, jak zvýšit svou bonitu u půjčky online, je přizvání ručitele. Ten se zaváže, že bude za závazek žadatele ručit v případě, že by své závazky nesplatil on sám. Jestliže nastane situace, kdy žadatel nesplácí, banka se obrátí na ručitele, od kterého bude vyžadovat splnění závazku. Půjčky s ručitelem mají dvě formy, a to osobní a věcnou.

Nejschvalovanější půjčka 

Jednou z často nabízených a také využívaných půjček je takzvaná mikropůjčka neboli půjčka před výplatou. Jedná se o půjčku na cokoliv, která je v rozmezí 5000 Kč až 10000 Kč. Žadatelé ji volí v momentě, kdy jim nedorazila ještě výplata a zároveň potřebují peníze ihned například na opravu domácího spotřebiče. 

Na druhou stranu je zde vyšší úroková sazba a krátká doba splacení, která zpravidla nepřesahuje jeden měsíc. Vyšší pravděpodobnost získání takové půjčky u bankovní společnosti mají ti, u kterých není vedena exekuce.

nebankovních společností lze půjčku získat také. Nebankovní společnosti nejsou nelegální na rozdíl od lichvářů. Mají stejně jako bankovní společnosti licenci od České národní banky na poskytování půjček. 

Nebankovní společnosti zpravidla poskytují půjčky většině žadatelů, nemají totiž tak velké požadavky. Mívají však daleko vyšší úrokové sazby, a to právě kvůli rizikovosti. Na druhou stranu je u nich snazší půjčku získat v krátké době.

Půjčka na splátky ihned

Vždy, když člověk žádá o půjčku, měl by si v první řadě promyslet výši svých splátek. Nenaruší splátky rodinný rozpočet? Lze tuto částku dávat každý měsíc, i když se sejdou nečekané výdaje? Není od věci také zvážit, jak by dotyčný řešil situaci, kdyby náhle přišel o práci. Stát se může všechno, zvlášť když se jedná o půjčku na delší dobu.

Na druhou stranu není důvod se půjčkám zbytečně bránit. Je to efektivní nástroj, který umožní pořídit si to, co je nutné, a poté dané věci postupně splácet. Není nutné se tedy vyhýbat půjčkám, ale vždy je potřeba je sjednávat s rozvahou. 

Copyright © 2023 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang