Bankovní půjčky a úvěry – spotřebitelský, účelový, neúčelový na cokoliv, kalkulačka

Schválení bankovních úvěrů a půjček je sice o něco složitější, než schvalování nebankovních půjček, nicméně představují menší riziko pro jejich žadatele. Úroky jsou oproti nebankovním úvěrům o dost nižší a navíc při náhlých finančních změnách se dá s bankou domluvit a případně i upravit splátky. Jaký je ale rozdíl mezi účelovou a neúčelovou půjčkou a vyplatí se využít jejich online kalkulačky? A jaký je rozdíl mezi půjčkou a úvěrem?

Bankovní půjčky a úvěry se od sebe liší nejen ve své definici ale také tím, která část zákona se jimi zabývá. Úvěr je totiž definován zákonem o spotřebitelském úvěru, půjčka pak občanským zákoníkem.

Úvěry mohou navíc poskytovat pouze společnosti s podnikatelským oprávněním, tedy zejména banky. Na druhou stranu půjčku může poskytnout kdokoliv, protože nemusí jít výhradně o půjčování peněz.

Z právního hlediska je tedy rozdíl mezi půjčkou a úvěrem následující:

 • předmětem úvěru mohou být pouze peníze
 • předmětem půjčky může být jakákoliv hmotná věc

Bankovní úvěr

Bankovní úvěr představuje jedinou ověřenou jistotou v oblasti půjček. Poskytne totiž výhodnějších úrokové sazby než úvěry nebankovní. 

Na druhou stranu dostat bankovní úvěr je mnohem těžší kvůli podmínkám, které si stanovují banky. Banky velmi pečlivě totiž prověřují tzv. bonitu žadatele.

Přesto ale bankovní úvěr je z hlediska (nejen) úrokových sazeb bezpečnější než ten nebankovní. Žadatel má totiž jistotu, že nejedná s podvodníky nebo dokonce s lichváři.

Bonita klienta

S úvěrem souvisí jeden z hlavních pojmů jako je bonita klienta.

Bonita klienta se dá v podstatě definovat jako klientova schopnost splácet. Řadí se proto mezi nejdůležitější parametry při žádosti o úvěr, na základě kterých se poskytovatelé půjček (ať už banky nebo nebankovní společnosti) rozhodují, zda žadateli peníze půjčit.

V případě, že člověk žádá o úvěr nebo hypotéku u nové banky, která ho nezná, je potřeba ji přesvědčit o schopnosti takový úvěr splácet. Proto si poskytovatel před samotným procesem schválení půjčky zjistí všechny potřebné informace o žadateli, které následně vyhodnotí a získá tak zmíněnou bonitu. Tedy údaj, jak a jestli vůbec je daný klient schopen splácet.

Čím je klientova bonita vyšší, tím větší je možnost dosáhnout jak na úvěr, tak současně i na lepší podmínky. 

Bonita je navíc nepřenosná, to znamená, že každá banka má svůj vlastní systém, podle kterého hodnotí a stanovuje bonitu klienta. Jinými slovy se mohou posudky ohledně bonity lišit u různých bank.

Výpočet bonity  žadatele je ovlivněn několika parametry. Mezi ty nejčastější údaje patří:

 • věk (tedy čím starší žadatel, tím je horší bonita)
 • vzdělání (čím vyšší vzdělání, tím vyšší bonita)
 • profese 
 • rodinný stav a počet dětí (čím méně děti, tím vyšší bonita)
 • pohlaví (předpokládá se, že muži mají větší tendenci nesplácet)
 • bydliště a lokalita (vlastní bydlení nebo podnájem, bydlení v místě trvalého bydliště nebo přechodného apod.)
 • trvalé příjmy
 • pravidelné výdaje
 • negativní záznamy v registrech 

Bonita klienta – kalkulačka

Některé instituce, u kterých je možné si zažádat o půjčku, poskytují možnost výpočtu bonity. Bonita klienta – kalkulačka tak slouží k ověření a zhodnocení, jak je klient schopný svůj potenciální dluh splácet.

Bonita klienta kalkulačka je bankou posuzována především podle příjmů a výdajů. Nicméně u nebankovních společností není bonita posuzována a doložení příjmů tak není vyžadováno.

Z tohoto důvodu ta na bankovní půjčky dosáhne jen omezené množství klientů, kteří danou bonitu splní.

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je typ úvěru, který je určen spotřebitelům v podobě soukromé osoby. Žádat o něj je možné jak u bankovních tak i nebankovních společností.

Splátky jsou stanovena na každý měsíc, nicméně je tu možnost předčasného splacení kdykoliv po dobu trvání úvěru.

Pro spotřebitelský úvěry je typická relativně nízká úroková sazba nebo také flexibilní doba splácení.

Spotřebitelský úvěr je možné pořídit i v různých typech obchodů – v těchto případech se totiž jedná o nákup spotřebního zboží na splátky.

Tyto případy jsou tedy úvěry pro jednotlivce, které je možné využít pouze na nepodnikatelské účely. Spotřebitelský úvěr se tedy vyznačuje tím, že nemusí být zajištěné žádné ručení. To je totiž vyžadováno až u vyšších částek a ne u nákupu drobného zboží.

Spotřebitelský úvěr může pak nabízet pouze subjekt, který má k tomu licenci České národní banky. Navíc existuje více druhů úvěrů, které se člení například podle účelovosti (zejména pak spotřebitelský úvěr na bydlení) nebo typu výplaty (v hotovosti nebo na účet).

Spotřebitelský úvěr – kalkulačka

Na internetu je možné narazit na pojmy jako je „spotřebitelský úvěr – kalkulačka.“ Jedná se o nástroj, který umožňuje orientační výpočet úroků, případných poplatků a celkové splatné částky.

Takové kalkulačky spotřebitelských úvěrů je možné najít nejen na nezávislých portálech ale i na webových stránkách příslušného poskytovatele. Prostřednictvím úvěrové kalkulačky lze jednotlivé úvěry také porovnat.

Při výběru nejvýhodnějších podmínek ukazuje kalkulačka pro spotřebitelský úvěr nedůležitější parametry. Jedním z nich je tzv. RPSN (roční procentní sazba nákladů). RPSN představuje nejen úrokovou sazbu ale i další poplatky, které mohou být účtovány (např. poplatek za vyřízení nebo vedení úvěru).

Výpočet úroků z půjčky

V kalkulačkách spotřebitelských úvěrů se mohou dále vyskytovat pojmy jako je úroková sazba. Ta se uvádí ve formě roční úrokové sazby v procentech. Platí to i v případech, kdy se půjčka splácí měsíčně v pravidelných splátkách.

Roční úroková sazba se značí písmeny „p.a.“, ve výjimečných případech pak „p.m.“ (tedy měsíční úrokovou sazbu v procentech).

Nicméně pro objektivní srovnání půjček a úvěrů je lepší porovnávat spíše výši RPSN než úrokové sazby a to z důvodu možné záměny označení.

Účelový úvěr

Účelový úvěr je poskytován na předem jasně stanovený účel, který není možné za dobu trvání úvěru měnit. Takové úvěry jsou poskytovány na předem určené věci.

Jednoznačnou výhodou účelového úvěru je jeho nižší sazba v porovnání s těmi neúčelovými. Obvykle je také ale delší doba splatnosti a nepatrně výhodnější podmínky, jelikož takto přesně specifikovaný úvěr představuje pro banku (nebo jinou poskytující instituci) menší riziko jelikož přesně ví, kam peníze putují.

Účelový úvěr je takový typ půjčky, která je specificky využitelná. Úvěrová smlouva tak obsahuje předem daný účel užití finančních prostředků. Nejčastějším a zároveň i nejznámějším bankovním účelovým úvěrem je hypoteční úvěr neboli hypotéka.

Hypotéka je druh úvěru, který je v podstatě vždy účelovým úvěrem. Je totiž předem dáno, že peníze budou (a vlastně i musí být) využity pouze za účelem bydlení. Hypotéka je tedy vždy na bydlení a rovněž je zajištěna zástavním právem.

Využití účelového úvěru

Využití účelového úvěru v podobě hypotéky mohou bez obav využít také mladí lidé na své vlastní bydlení. Pomoci může totiž v tomto ohledu také stát.

Stát totiž může poskytnout státní půjčku na bydlení pro mladé z programu Vlastní bydlení.

Nicméně Státní fond podpory investic už zastavil příjem žádostí do programu Vlastní bydlení pro rok 2023. Důvodem je vyčerpaný rozpočet.

Neúčelový úvěr

Půjčky bez udání důvodu jsou velmi oblíbené, protože u nich není potřeba sdělovat účel žádosti o úvěr. A jaký je rozdíl mezi účelovou půjčkou a půjčkou na cokoli (neboli neúčelovým úvěrem)?

Rozdíl mezi účelovou půjčkou a půjčkou na cokoliv/neúčelovým úvěrem je úroková sazba. Úvěr bez účelu je většinou dražší než půjčka s konkrétním cílem.

Právě z toho důvodu mají půjčky na bydlení či auto své stálice v podobě hypotéky a autopůjčky. Největší výhoda neúčelového úvěru je jeho flexibilita. Lze jej využít dle libé vůle a není třeba dokazovat záměr využití peněz. Mezi neúčelové úvěry patří i některé typy podnikatelských úvěrů.

Předčasné splacení úvěru

Předčasné splacení úvěru by mělo být umožněno všem žadatelům. Předčasné splacení úvěru umožňuje totiž celou hypotéku (ale pouze i její část) předčasně splatit kdykoliv v průběhu trvání úvěru (v případě bankovního úvěru).

Banka ale za určitých okolností může požadovat náhradu tzv. účelně vynaložených nákladů, což většinou bývají administrativní a finanční náklady.

Výše náhrady je do značné míry na rozhodnutí banky, nicméně nesmí přesáhnout celkovou výši úroků, kterou by klient zaplatil v době mezi předčasným splacením a koncem fixace hypotéky.

Pokud je důvodem předčasného splacení hypotéky prodej nemovitosti, ke které se hypotéka vztahuje, platí se poplatek ve výši maximálně jednoho procenta z předčasné splátky, nejvýš ale 50 tisíc korun.

Kdy je předčasné splacení úvěru zdarma?

 • na konci fixace
 • do 3 měsíců po stanovení nové fixace
 • v těžké situaci, která má na splácení vliv (například závažné onemocnění apod.)

Jiným případem jsou tzv. floatové hypotéky neboli hypotéky s pohyblivou úrokovou sazbou. Ty je možné pak splatit zdarma kdykoliv.

Předčasné splacení úvěru – kalkulačka

Jak funguje kalkulačka předčasného splacení úvěru?

Kalkulačky předčasného splacení úvěru slouží především k tomu, aby měl klient jasnou a rychlou představu o výši měsíční splátky, která je pro jeho situaci vhodná, a také o výší úroku, která z úvěru plyne.

Hodnotu splátek si může nicméně žadatel měnit a zjišťovat tak různé možnosti splácení.

U produktů, kde je předčasné splacení úvěru zdarma, neplynou pro klienta poplatky ani úroky navíc.

Srovnání bank

Jaké je tedy srovnání bank a jednotlivých půjček?

Srovnání bank umožňují také některé internetové portály, které na základe vložených základnách informací o žadateli nabídnou více možnosti a zobrazí tak jednotlivé podmínky.

ČSOB půjčka

ČSOB půjčka nabízí peníze na účtu už do 15 minut.

ČSOB půjčka nabízí také možnost si splátky si snížit, nebo také zvýšit a dokonce také odložit. Klienti mají také možnost půjčit si bez poplatků za sjednání a také možnost předčasného splacení kdykoli a také zdarma.

Na internetových stránkách banky je také možné využít kalkulačku ČSOB jednotlivých splátek.

Moneta půjčka

Půjčka Moneta má možnost nejen bezplatného sjednání půjčky online (a tedy vyřešení půjčky například přes mobilní aplikaci) ale také připsání peněz na účet už do pěti minut.

I Moneta nabízí kalkulačku splátek podle částky, o kterou by případně klient žádal.

mBank půjčka

Půjčku mBank je možné vyřídit online bez návštěvy pobočky, kdy peníze jsou připsány už do tří minut od schválení žádosti (v případě, že žadatel je už klientem mBank a má tak už půjčku před schválenou).

Recenze mBank v naprostí většině chválí možnost předčasného splacení nebo možnost přizpůsobení měsíčních splátek nebo i splátku jistiny až od třetího měsíce.

Fio banka půjčka

Půjček Fio banky je hned celá řada. Ať už se jedná o hypotéku, tzv. americkou hypotéku, kontokorent, podnikatelský kontokorent, úvěr na obchodování nebo také úvěr na měnu.

Česká spořitelna půjčka

Mezi výhody půjčky od Česká spořitelna patří například pojištění pro případy, kdy nebude možné splátky splácet, vrácení půjčené částky do třiceti dnů, snížení/zvýšeni ale i odložení splátek kdykoli během trvání půjčky, nebo také ověření klienta přes bankovní identitu (v tomto případě tak klient nemusí zdlouhavě skenovat své doklady a přeposílat je bance).

Jiné podmínky by panovaly v případě, že by se žádalo Českou spořitelnu o půjčku po insolvenci.

KB spotřebitelský úvěr

Také další banky poskytují spotřebitelský úvěr, jedná se například o KB spotřebitelský úvěr. Komerční banka tak mimo jiné nabízí kontokorentní úvěr, hypoteční úvěr ale i neúčelové úvěry.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang