Dlouhodobá půjčka bez registru a SOLUSu

Pro žadatele s negativním zápisem v registru dlužníků je složité získat půjčku u bankovní společnosti. Nebankovní instituce naopak na tyto zájemce cílí. I přesto, že nebankovní společnosti by měly ověřovat registry dlužníků, celá řada nebankovních poskytovatelů se tomu vyhýbá. Tak vzniká půjčka bez registru.

Půjčky bez nahlížení do registru a SOLUSu patří mezi doménu nebankovních společností. O půjčky pro lidi v SOLUSu žádají zejména zájemci s negativním zápisem v registru dlužníků, kterým je například zmíněný SOLUS. U solidních společností tito zájemci nepochodí.

Existuje však řada společností, které nekontrolují ani zákonné minimum. Jedná se často o společnosti pochybné a s nespolehlivou historií. Je proto důležité nastudovat si o půjčkách bez registru co nejvíce a poté si ujasnit, zda za to stojí.

Dlouhodobá půjčka

Dlouhodobých půjček v současné době existuje na trhu velké množství. Principem dlouhodobé půjčky je zapůjčení většího množství peněz s dlouhou splatností a nižšími úroky. Dlouhodobé půjčky poskytují jak bankovní, tak nebankovní společnosti.

Mezi dlouhodobé půjčky patří např. účelová půjčka, ve které věřitel půjčuje dlužníkovi předem dohodnutou částku peněz na určitý typ produktu s jasně danými pravidly splácení. 

Nejznámější účelovou půjčkou je hypotéka, kterou poskytují banky a která se využívá výhradně k nákupu nemovitosti. S výjimkou tzv. americké hypotéky jsou úroky hypoték v porovnání s jinými produkty nejnižší. 

Další možností účelové půjčky je úvěr na automobil. Dlužník se zaváže k předem dohodnutým splátkám, po jejichž splacení věřiteli se stává majitelem vozu. 

Třetí možností účelové půjčky je tzv. konsolidace půjček, při které se spojí více úvěrových produktů do jedné půjčky za účelem snazšího splácení. 

Dalším typem dlouhodobé půjčky je tzv. neúčelová půjčka, kterou lze využít v podstatě na cokoliv. Úrok se při těchto půjčkách pohybuje okolo 5 %. Neúčelové půjčky poskytují jak bankovní, tak nebankovní společnosti. 

Dlouhodobé úvěry u nebankovních společností se vyznačují vyššími úroky než v bance. Podmínky dlouhodobých úvěrů u nebankovních společností se díky vysoké konkurenci neustále zlepšují. 

Nebankovní dlouhodobou půjčku mohou využít i žadatelé, kteří by u banky půjčku nedostali, např. z důvodu nedostatečného příjmu či negativního záznamu v registru dlužníků. 

Mezi dlouhodobé půjčky patří např. hypotéka nebo úvěr na automobil.

Co je registr dlužníků

Jako registr dlužníků se označuje tzv. úvěrový registr, který shromažďuje informace o všech klientech, kteří využívají jakýkoliv typ úvěru. I když název napovídá, že by se mělo jednat pouze o databázi osob s úvěrem po splatnosti, není tomu tak. 

Registry dlužníků zpravidla sdružují všechny osoby, ať už je jejich úvěr po splatnosti, nebo není. Cílem databáze registru dlužníků je pomáhat bankám či nebankovním společnostem při zjišťování spolehlivosti svých budoucích klientů, a to většinou při dlouhodobých půjčkách bez registru

Pokud je tedy v registru dlužníků evidován subjekt, který doposud splácel poctivě, má vyšší šanci na získání dalšího úvěru, to často za lepších podmínek.

Registry dlužníků v České republice sdružuje evropská organizace ACCIS a mezi základní registry dlužníků patří: 

 • Centrální registr úvěrů (CRU)
 • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
 • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
 • Sdružení na ochranu leasingů a úvěrů spotřebitelům (SOLUS)
 • Centrální registr dlužníků (CERD)

Registry dlužníků sdružují informace o současných i minulých půjčkách klienta. Informace o dané půjčce jsou v registru uložené ještě 4 roky po splacení půjčky. 

Kdo a proč se dostane do registru dlužníků? 

Jak do bankovního registru dlužníků, tak i do nebankovního registru klientských informací se klient dostane již pouze tím, že si půjčí peníze

Obecně mají registry dlužníků dva druhy záznamů

 1. pozitivní záznam v registru, který se týká klienta platící řádně své závazky
 2. negativní záznam v registru, který se týká klienta neplatící řádně své závazky

V případě pozitivního záznamu v registru je klient tzv. důvěryhodný a sjednání dalších úvěrů by neměl být proto problém. Oproti tomu negativní záznam může logicky žádost o další úvěr klienta ztížit nebo úplně znemožnit. 

Jak a za jakých podmínek se lze dostat z registru dlužníků? 

Z registru dlužníků se klient dostane automaticky po 4 letech od splacení úvěru. Z registru SOLUS poté po 3 letech po splacení úvěru a jednom roce po zaplacení dlužné faktury telekomunikační společnosti nebo distributorovi energie. 

Dřívější vymazání z registru dlužníků není možné dle aktualizace zákona o ochraně spotřebitele 378/2015 Sb. 

Co je SOLUS

Pokud klient nestihne zaplatit tři po sobě jdoucí splátky nebo první dvě splátky čerstvě sjednané půjčky, dostane se do registru dlužníků SOLUS. Celková částka splátky musí překročit minimálně 500 Kč.

Oproti jiným bankovním či nebankovním registrům dlužníků platí pro SOLUS odlišná pravidla:

 • klient je registrován v systému SOLUS v případě nezaplacení faktury komunikační společnosti
 • klient je registrován v systému SOLUS v případě nezaplacení faktury distributorovi energie (elektřina, plyn)
 • informace o nezaplacených fakturách jsou v systému SOLUS vedeny jeden kalendářní rok
 • další informace o nesplacených půjčkách klienta se evidují tři roky

Registr dlužníků SOLUS se snaží o tzv. odpovědné úvěrování klientů, tedy aby nedocházelo k předlužování klientů. Dalším cílem registru SOLUS je snižování a prevence počtu dlužníků v prodlení a snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Sdružení se také zabývá společenskou osvětou v oblasti dluhů a dluhových pastí. 

Dlouhodobá bankovní půjčka

Klient tento typ půjčky splácí v rozmezí několika let, většinou je splácení delší než 4 roky. Banka obvykle požaduje doložení příjmů za minimálně 3 měsíce, potvrzení o zdanitelných příjmech za jeden kalendářní rok a pozitivní zápis v registru dlužníků. Mezi banky, které nabízejí tento typ úvěru, patří např.: 

 • Česká spořitelna – klient si může půjčit neúčelově s úvěrem až 800 000 Kč se splatností do 84 měsíců
 • Air Bank – Air Bank půjčka je velmi flexibilní a neúčelově si klient může půjčit až 900 000 Kč se splatností do 92 měsíců
 • Moneta – klient si může neúčelově půjčit až 800 000 Kč s dobou splatnosti do 120 měsíců

Jelikož i v bankovní sféře je vysoká konkurence, může se klient i přes dlouhé a náročné ověřování dostat na velmi dobré úvěrové podmínky.

Dlouhodobá nebankovní půjčka

Dlouhodobou půjčku bez registru, respektive půjčku pro lidi v SOLUSu využijí pravděpodobně ti klienti, kteří se žádostí neuspěli u bankovní společnosti. Nejčastěji je to z důvodu negativního zápisu v registru dlužníků nebo SOLUSu. 

Dlouhodobou půjčku pro dlužníky nabízí např. 

 • TescoTesco půjčka bez registru nabízí neúčelově až 250 000 Kč s možností odložení splátek i předčasného splacení zdarma
 • OneCredit – OneCredit půjčka nabízí dlouhodobou půjčku až 1 000 000 Kč s flexibilní možností splácení

Dlouhodobá půjčka u nebankovní společnosti má charakter rychlého vyřízení a je často velmi flexibilní.

Poskytovatelé dlouhodobých půjček jsou také nebankovní společnosti.

Poskytovatelé dlouhodobých půjček bez registru

Nebankovních společností, které poskytují tento typ úvěru, je na trhu poměrně dost. Podmínky, pod kterými půjčují úvěry bez registru, se u nich však liší. Proto je třeba se vždy podívat na web dané společnosti a zjistit si specifické informace.

Mezi nebankovní poskytovatele dlouhodobých půjček pro dlužníky patří: 

 • SIM půjčka
 • Mobil půjčka
 • Cool Credit
 • VistaCredit
 • CreditPortal
 • EveryDay+

Tento seznam však samozřejmě není vyčerpávající. Pozor také na skutečnost, že půjčky bez registru mohou vypadat různě. Mohou vystupovat pod záštitou půjček do výplaty, mikropůjček, rychlých online půjček a podobně.

Klíčovým parametrem pro zájemce, které láká půjčka bez nahlížení do registru, je zjistit, zda společnost registry skutečně nekontroluje.

Půjčka bez nahlížení do registru a SOLUSu

Půjčku bez nahlížení do registru a SOLUSu využívají klienti, kteří mají pravděpodobně negativní zápis v registru dlužníků. Klient v tomto případě prochází tzv. rychloprocesem schvalování, kdy se nebere ohled na bankovní či nebankovní registry. Analýza klienta je tudíž rychlá, jelikož se neověřuje historie splácení úvěrů a platební disciplína.

Půjčku bez SOLUSu a registru nabízí např. nebankovní společnost Ammado. Klient si může půjčit až 800 000 Kč vyplněním jednoduché žádosti online. Splatnost této půjčky je od 1 do 7 let. 

Půjčka se záznamem v SOLUSu

Pokud má klient záznam pouze v systému SOLUS a v ostatních registrech dlužníků nemá negativní záznam, má také možnost si u některých nebankovních společností půjčit peníze. Lze využít tzv. půjčky bez registru SOLUSu, kterou nabízí např:  

 • Půjčka 15 – lze si půjčit až 100 000 Kč s možností nastavení splátek z pohodlí domova
 • SOS Credit – půjčka až 30 000 Kč se splatností maximálně 28 dní

Negativní záznam v systému SOLUS lze získat např. nezaplacením faktury za elektřinu nebo plyn. 

Půjčka bez SOLUSu a registru 

Může také nastat situace, kdy klient není zapsán v registru SOLUS, ale má negativní záznam v některém z registru dlužníků. I v tomto případě si lze půjčit peníze u nebankovní společnosti. Možnost půjčky bez SOLUSu nabízí např.: 

 • Hyperpůjčka – lze si půjčit až 250 000 Kč se splatností 84 měsíců
 • Movinero – půjčka až 20 000 se splatností 30 dní

Negativní zápis v registru dlužníků vzniká zpravidla při nesplácení dlouhodobého úvěru. 

Půjčky bez SOLUSu a registru od soukromých osob

Půjčka bez SOLUSu a registru od soukromých osob patří mezi alternativy půjček pro klienty s negativním záznamem v registru dlužníků. 

Jedná se o tzv. peer to peer půjčky neboli P2P půjčky. Půjčky si poskytují uživatelé vzájemně mezi sebou za daných podmínek. 

Tzv. půjčku od lidí poskytuje například společnost Zonky, která je v tomto ohledu považována za průkopníka.

Mikropůjčka bez registru

Pro klienty, kteří mají negativní zápis v registru dlužníků nebo SOLUSu, je vhodnou alternativou také mikropůjčka bez registru

Na základě mikropůjčky si klient může půjčit menší obnos peněz se splatností několik týdnů. 

Mikropůjčky bez registru nabízí např. Hyperpůjčka, Zaplo, Ferratum, Creditportal, CoolCredit a jiné.

Výhody a nevýhody půjček bez SOLUSu a registru

Snad každý typ úvěru má své výhody a nevýhody a stejně tomu je i v případě půjček bez registru. Mezi hlavní výhody patří následující faktory, které se s tímto typem půjček pojí:

 • rychlost vyřízení
 • jednoduchost sjednání
 • možnost sjednání online

Poskytovatelé těchto úvěrů často slibují připsání peněz na účet již do 15 minut. Rychlost vyřízení je tedy blesková a lze mluvit o bleskové půjčce. Snadné sjednání online navíc probíhá prostřednictvím vyplnění formuláře, takže není nutné chodit na pobočku. Jaké jsou však nevýhody těchto půjček?

 • vysoká RPSN (vysoké úroky a poplatky)
 • jedná se o značně rizikový úvěr
 • jedná se hlavně o krátkodobé úvěry
 • banky tyto půjčky nenabízí

Protože banky tyto úvěry v nabídce nemají, musí se žadatelé probrat trhem nebankovních institucí, které jsou mnohdy pochybné. Jedná se navíc o značně rizikový a také nevýhodný úvěr s krátkou dobou splatnosti, kdy klienti ve finále hodně přeplatí.

Výhodou půjček u nebankovních společností je velmi rychlé sjednání.

Konsolidace bez registru a refinancování

O půjčky bez registru mají zájem především problémoví žadatelé. Jak však problémům s půjčkami a splácením předejít? Jedním ze způsobů je konsolidace neboli sloučení dvou a více úvěrů do jednoho. Hlavním účelem sloučení bývá minimalizování poplatků a úroků.

Konsolidace bez registru je nabízena některými nebankovními společnostmi. Protože řada nebankovních společností funguje zcela online, je konsolidaci bez registru možné sjednat z pohodlí domova. Kromě konsolidace je možné využít také refinancování.

Refinancováním se myslí převedení úvěru k jiné společnosti. Hlavním účelem je získat výhodnější úrok a tím ušetřit na splátkách půjčky. Instituce refinancování nabízí s vidinou získání nových klientů, kterým jsou ochotné nabídnout nižší úroky. 

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang