Vzory ke stažení zdarma – smlouvy, životopis, plná moc a další

Svět smluv a formálních dokumentů je opředen mnoha otazníky. Člověk bez právnického vzdělání obvykle nemá tušení, co vše je potřeba do dokumentu zahrnout, aby nedošlo k pozdějším komplikacím. Nad sepisováním dokumentu se všemi náležitostmi by člověk ztratil mnoho času. Naštěstí jsou na internetu dostupné ke stažení vzory smluv, životopisu či jiných dokumentů. Kde je získat?

Vzory ke stažení zdarma velmi ulehčují práci, ať už jde o žádost o rozvod – vzor ke stažení zdarma, nebo například vzor plné moci. Zároveň jsou zárukou kvalitně sepsaného dokumentu, ve kterém nic podstatného neschází. Šablonu si stačí jen stáhnout a poté upravit do požadované podoby na míru své situaci.

Jaké šablony lze zdarma získat?

Díky vzorům těchto dokumentů si člověk nemusí lámat hlavu s tím, co kam napsat a jak dokument správně formátovat. Odkazy na jednotlivé vzory ke stažení jsou k nalezení níže v tomto článku.

Vzor životopisu ke stažení zdarma

Kvalitně napsaný životopis je prvním krokem k získání vysněného pracovního místa. Při psaní životopisu je potřeba dbát jak na stránku obsahovou, tak vizuální. V dnešní době se ve většině případů používá tzv. strukturovaný životopis, který se píše do jednotlivých bodů.

Životopis by měl obsahovat jen relevantní informace a měl by být uzpůsobený pozici, o kterou se dotyčný uchází. Personalisty také většinou odradí přílišná délka životopisu, udává se, že by neměla přesáhnout dvě A4.

Jaké informace musí obsahovat každý životopis?

 • osobní údaje
 • pracovní zkušenosti
 • vzdělání a speciální kurzy
 • schopnosti a dovednosti
 • zájmy a koníčky
 • kontakt

CV hraje důležitou roli při žádosti o práci a personalisté se podle něj rozhodují o pozvánce k pracovnímu pohovoru. Z toho důvodu se nevyplácí psaní tohoto dokumentu podceňovat. S jeho formulací nejlépe pomůžou vzory životopisu ke stažení zdarma.

Životopis je osobní vizitkou každého uchazeče o práci.

Vzory životopisu ke stažení pomohou nejen se strukturou CV, ale také s vizuální stránkou. Šablony obvykle vypadají velmi pěkně a elegantně. Na potenciálního zaměstnavatele tak rozhodně udělají ten správný dojem.

Na pracovišti se člověk obvykle setká i s mnoha dalšími dokumenty. Zaměstnavatelé musí například určitým způsobem evidovat pracovní docházku. Tato povinnost je dána zákonem pro zaměstnance v pracovním poměru i mimo něj, například při práci na DPČ. I v tomto případě však vše ulehčuje vzor výkazu práce, který je rovněž dostupný ke stažení online.

Vzor plné moci ke stažení zdarma

Člověk se během života může dostat do situace, kdy bude potřebovat, aby ho někdo v právním jednání zastoupil. Ať už se dotyčný nemůže k smluvnímu jednání dostavit z jakéhokoliv důvodu, musí si zajistit plnou moc, případně generální plnou moc.

Plná moc je dokument, který zmocňuje pověřenou osobu k zastupování druhé osoby. Zmocněnec poté může vyřizovat určité právní úkony a jednat jménem zmocnitele. Nejčastěji se využívá například k podpisu smluv či přepisu vozidla.

Plná moc musí být vždy sepsána písemně a stvrzena podpisy zmocnitele i zmocněnce. Nesmí v ní chybět tyto náležitosti:

 • jméno, datum narození a adresa zmocnitele
 • jméno, datum narození a adresa zmocněnce
 • předmět plné moci
 • datum udělení plné moci

Nicméně v případě potřeby plné moci nemusí člověk sepisovat dokument sám. Stačí si jen vytisknout vzor plné moci ke stažení a doplnit jednotlivé údaje a podpisy obou smluvních stran.

Plná moc musí být za všech okolností uzavřena písemně.

Jak již bylo řečeno, plná moc se často využívá k přepisu vozidla. Je běžné, že kupující zplnomocní prodávajícího, který se k podpisu přepisu vozidla nemůže dostavit. Prodávající i kupující mohou zároveň využít také zastoupení své osoby, například někým z rodiny.

Vzory smluv ke stažení zdarma

Smlouvy upravují právní vztahy mezi lidmi. Během života jich člověk uzavírá několik, nejčastěji se setkává s pracovní či kupní smlouvou. Důležité je, aby obsahovaly veškeré náležitosti a neopomíjely podstatná práva a povinnosti plynoucí z daného právního vztahu.

Chyba ve smlouvě se může lidem vymstít, proto je vhodné využívat vzory smluv ke stažení. Na internetu je snadné narazit například na vzory kupních smluv ke stažení, které je však vždy potřeba upravit na míru konkrétní situaci. Stáhnout si lze také základní smlouvu o výkonu funkce jednatele.

Jaké další vzory smluv jsou ke stažení online?

Vzor smlouvy o dílo ke stažení

Smlouva o dílo je speciálním typem smlouvy, která se poměrně často uzavírá mezi podnikateli. Jejím předmětem je dílo určitého typu, ke jehož provedení se jedna ze smluvních stran (zhotovitel) zavazuje. Druhá strana (objednatel) zase potvrzuje, že si hotové dílo převezme a náležitě za něj zaplatí předem dohodnutou částku.

Smlouva o dílo musí obsahovat následující údaje:

 • osobní údaje objednatele
 • osobní údaje zhotovitele
 • popis díla
 • termín zhotovení díla
 • číslo účtu zhotovitele
 • cena

Předem je nutné definovat zejména smluvní podmínky v podobě termínů či případných sankcí. Dobře sepsaná smlouva totiž do budoucna zamezuje nepříjemným komplikacím. K jejímu sepsání lze opět využít vzor smlouvy o dílo ke stažení.

Vzor smlouvy o půjčce ke stažení

Půjčku lze zpravidla získat buď v podobě bankovního úvěru či úvěru od nebankovní společnosti. V takovém případě si žadatel musí smlouvy vždy náležitě přečíst, aby se vyhnul nedorozumění v budoucnu a včas si všiml případných neférových podmínek.

Smluvně upravený vztah mezi lidmi zamezí komplikacím a nedorozumění.

V ojedinělých případech lze využít také půjčky od soukromých osob. Do této kategorie spadá například půjčka na směnku, která je však v České republice nelegální. Jedná se o vysoce rizikovou půjčku, kterou obvykle využívají zadlužené osoby, které nemohou získat peníze u banky.

Vztah mezi věřitelem a dlužníkem upravuje smlouva o půjčce. Tu je třeba uzavřít kdykoliv dochází k poskytnutí půjčky mezi dvěma osobami. Obsahovat by měla následující skutečnosti:

 • osobní údaje zapůjčitele a vydlužitele
 • předmět půjčky a její výše
 • sjednaná odměna za zapůjčení
 • termín a způsob vrácení zapůjčky
 • sankce za případné prodlení s vrácením
 • datum, místo a podpisy

Celý proces zjednoduší stažení vzoru smlouvy o půjčce. Smlouva o půjčce bývá často uzavírána pouze ústně, zejména dochází-li k ní mezi rodinnými příslušníky. Písemná smlouva však oběma stranám poskytuje záruku, že později nedojde ke změně podmínek.

Pokud ale někdo chce uzavřít bezúročnou půjčku, neznamená to, že musí celou smlouvu sepisovat sám. Na internetu jsou ke stažení zdarma i vzory smlouvy o bezúročné půjčce, tudíž i v tomto případě, je sepsání smlouvy opravdu jednoduché.

Vzor výpovědi povinného ručení ke stažení

Povinné ručení je zákonným pojištěním auta, které musí mít uzavřené každý řidič. Pojištění vozidel se obvykle sjednává na dobu neurčitou, po roce poté dochází k automatickému prodloužení smlouvy.

Podmínek, za kterých může pojištěnec smlouvu povinného ručení vypovědět, existuje hned několik. Patří mezi ně například:

 • bez udání důvodu do dvou měsíců po uzavření smlouvy
 • tři měsíce po pojistné události – např. nespokojenost s postupem pojišťovny
 • změna vlastníka
 • změna ceny pojistného
 • vyřazení vozidla z evidence
 • dohodou

Pro zrušení smlouvy je nutné zaslat pojišťovně žádost, která spočívá ve vyplněním krátkého formuláře. Ten je možné získat na srovnávačích pojištění či přímo na webech pojišťoven. Vzor výpovědi pojistné smlouvy lze získat také volně na internetu.

Formulář je pak doručen na pobočku pojišťovny či poštou. Některé z pojišťoven umožňují také zařídit výpověď a zrušení povinného ručení online.

Změna ceny pojistného může být jedním z důvodu vypovězení smlouvy. Od smlouvy lze odstoupit do jednoho měsíce od oznámení růstu pojistného. Výhodnější pojištění lze získat díky službě online kalkulačka povinného ručení, která do pár minut nalezne to nejlevnější zákonné pojištění auta.

Výpověď pojistné smlouvy dohodou však pojišťovny příliš rády nevidí. Zrušit smlouvu z důvodu lepší nabídky tak není vůbec snadné a záleží na domluvě s konkrétní pojišťovnou.

Vzor propustky k lékaři

Propustku k lékaři čas od času využije každý, ať už k preventivní prohlídce, či k plánovanému ošetření či vyšetření. Ne vždy je totiž možné zorganizovat si návštěvu lékaře mimo pracovní dobu.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang