Přepis vozidla 2024 – návod krok za krokem

Přepis vozidla je jednoduchý úkon, který se provede během jedné návštěvy registru vozidel. Jak převod vozidla na nového vlastníka probíhá? Jaké dokumenty jsou k němu potřeba? A jak je to při přepisu vozidla s pojištěním automobilu?

Již pár let není nutné provádět odhlášení vozidla, stačí navštívit jakýkoliv obecní úřad nebo registr vozidel a zde přepis vyřídit. Na úřadě si lze navíc zarezervovat termín a vyhnout se tak dlouhým frontám. Jak již bylo řečeno, převod automobilu je jednoduchý. Je však nutné pamatovat na to, že musí proběhnout do 10 dní od podpisu kupní smlouvy.

Původní majitel vozidla by také neměl zapomenout na zrušení povinného pojištění automobilu. Není totiž nijak výjimečné, že je auto zbytečně pojištěno dvakrát – u pojišťovny jak starého, tak i nového vlastníka.

Podstatné informace je možné najít na příslušných portálech.

Užitečné informace týkající se pojištění (nejen) vozidel přináší portál www.vpojisteni.cz, na kterém lze rovněž porovnat ceny pojišťoven a sjednat si ten nejvýhodnější produkt na trhu.

Kde provést převod vozidla?

Převod vozidla se provádí na registru vozidel, tzn. na dopravním odboru jakéhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Před několika lety se proces přihlášení nového vozu či převodu auta značně zjednodušil, například se zrušil tzv. polopřevod a přepis již také není nutné realizovat výhradně na úřadu v místě bydliště.

Dnes je převod otázkou pár minut. Za mírnou komplikaci může být považována skutečnost, že se na úřad musí dostavit jak prodávající, tak kupující. Nicméně platí, že každá ze stran může být zastoupena na základě plné moci.

Za přepis na nového majitele je zodpovědný prodávající. Pokud k přepisu nedojde do 10 dní od podpisu kupní smlouvy, hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Na úřadě stačí předložit vyplněný formulář k přepisu vozidla, který si lze stáhnout na internetu nebo si jej vzít přímo na úřadě. Dále jsou potřeba určité dokumenty, jejichž seznam je uveden níže, a doklady nového vlastníka – občanský průkaz, u právnických osob také výpis z veřejného rejstříku, u OSVČ dokument prokazující oprávnění k provozování činnosti.

Doklady k přepisu vozidla

Aby mohl přepis auta proběhnout, je nutné doložit následující dokumenty:

  • občanský průkaz prodávajícího i kupujícího
  • přihlášku k registraci vozidla
  • velký technický průkaz (originál)
  • doklad o nabytí vozidla (originál)
  • zelenou kartu
  • protokol o evidenční kontrole
  • příp. plnou moc k přepisu vozidla

Jak již bylo řečeno, v současné době není nutné řešit tzv. polopřevod, vozidlo se převádí přímo na nového majitele. Plná moc k přepisu vozidla umožňuje podepsat dokumenty nebo převést vlastnictví vozidla bez přítomnosti jeho vlastníka.

Přepis vozidla a pojištění

Někdy dochází k tomu, že je automobil pojištěn dvakrát – jednou v pojišťovně starého majitele, který povinnou pojistku doposud nezrušil, a jednou v pojišťovně nového vlastníka, jenž si pojištění automobilu zřídil hned ode dne převodu. To znamená, že nový majitel platí pojištění po určitou dobu zbytečně.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je ze zákona povinné.

Stačí se s původním majitelem domluvit na datu, ke kterému má být pojištění zrušeno, a podle toho se zařídit. Nový majitel však musí pamatovat na to, že pokud bude auto nějakou dobu nepojištěné, nese plnou odpovědnost za případné porušení zákona.

Jak zřejmě každý řidič ví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla musí být ze zákona sjednáno pro všechna auta, která jsou provozovaná nebo ponechaná na pozemní komunikaci. V případě porušení tohoto zákona hrozí až desetitisícová pokuta.

Formuláře k přepisu vozidla

S přepisem vozidla je spojeno několik dokumentů. Jejich vzory i formuláře jsou na internetu k dispozici zdarma (např. na webových stránkách Ministerstva dopravy), formuláře tedy stačí vytisknout a podle vzorů vyplnit.

Přepis vozidla – formuláře:

  • přihlášení vozidla k registraci do registru silničních vozidel
  • plná moc k přepisu vozidla
  • žádost o změnu vlastníka vozidla

Kromě vyplněných formulářů je nutné na úřadu předložit i další, výše zmíněné doklady – doklady totožnosti, zelenou kartu, protokol o evidenční kontrole a další.

Přepis vozidla a evidenční kontrola

Součástí procesu převodu auta je také evidenční kontrola. Provádí se proto, aby bylo možné porovnat skutečné údaje vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu. Protokol o evidenční kontrole nesmí být starší než 30 dní a je nutné ho doložit při registraci vozidla.

Evidenční kontrola se provádí na stanicích technické kontroly (STK), často na počkání. Určitě je však jistější se objednat na určitý termín.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang