Jak vymyslet název firmy? Návod, podle kterého to zvládne každý

Vymyslet vhodný název firmy je důležitým úkolem každého podnikatele. Nezáleží na tom, zda se má jednat o firmu malou či velkou – pečlivé a promyšlené budování značky je důležité jak pro nadnárodní společnosti, tak pro drobné lokální podniky. Hledání toho pravého jména může být celkem oříšek. Na co je při vymýšlení názvu třeba pamatovat a jaké způsoby pomohou nastartovat fantazii?

Jeff Bezos vybral název své firmy při listování slovníkem. Slovo Amazon jej zaujalo proto, že evokuje cosi „exotického a odlišného“ – a to jsou vlastnosti, které jeho společnost dokonale vystihovaly.⁠

Steve Jobs byl v době vymýšlení názvu své firmy frutariánem. Návrh, že by se společnost mohla jmenovat Apple, padl cestou z jablečné farmy, na níž nějakou dobu pobýval. Tvrdil, že slovo Apple je „zábavné, energické a zároveň nenahání strach“.

Způsobů, jak vymyslet název pro firmu, existuje skutečně mnoho. Jméno společnosti může být spojení neotřelých i běžných slov, akronym, metafora, anagram či zkratka. Správně zvolený název ještě úspěch začínajícího podnikatele nezaručuje, může k němu však výrazně domoci.

Během přemýšlení o jménu firmy je dobré pamatovat na několik obecných pravidel, především aby název nebyl kopií.

Ideální název firmy je…

Při vymýšlení názvu firmy musíme myslet na několik důležitých věcí. Jedná se o obecná, poměrně snadno aplikovatelná pravidla, z nichž většina by měla být dodržena. Jaký je ideální název pro firmu?

Jednoduchý a snadno zapamatovatelný

Vhodná délka jména je pět až deset písmen, přičemž je vždy lepší zvolit krátký novotvar než dlouhé slovní spojení. Důkazem jsou názvy TOP 10 nejúspěšnějších společností roku 2020, z nichž nejdelší má devět písmen.

Snadno vyslovitelný

Lidé se mnohem raději baví o firmách, jejichž název umí vyslovit. Toho si je vědoma i společnost O2, která nám správnou výslovnost vštípila prostřednictvím masivní kampaně, nebo e-shop s módou ZOOT, jenž informaci o výslovnosti přidal na své první logo.

Snadno zapsatelný

Zde se vracíme k prvnímu bodu. Při googlení většina lidí ocení název krátký, bez číslic a bez speciálních znaků.

Sklonný

Skloňování je pro naší řeč přirozené. Lze-li název skloňovat, je snazší o něm mluvit. Na tuto skutečnost je při vybírání názvu firmy určitě dobré myslet.

Pozitivně či neutrálně zabarvený

Název by neměl vzbuzovat negativní pocity. Emoce vyvolané určitým slovem jsou do značné míry subjektivní, přesto existují výrazy, které mají obecně negativní konotaci. V naší kultuře se jedná například o slovo závislost či konzervativní.

Na co při vymýšlení názvu firmy pamatovat?

Současně mějme na paměti, že vymyslet název firmy, který je krátký, zapamatovatelný, snadno vyslovitelný a pozitivně laděný, zdaleka nestačí. Ve hře jsou totiž ještě následující kritéria.

Originalita a nezaměnitelnost

Není nic horšího, než když si lidé pletou firmu s konkurencí. Opět platí, že je mnohdy lepší zvolit novotvar než fádní klíčové slovo. Vzpomeňme si například na změnu názvu e-shopu Notino. Slovo Notino nic neznamená, přesto se velmi dobře pamatuje a na rozdíl od bývalého Parfums.cz se neplete s názvy Parfemy.cz, Xparfemy.cz nebo Parfum.cz.

Dostupnost domény

Vždy je žádoucí, aby se název firmy shodoval s doménovým jménem. V případě, že zakládáme e-shop, to platí dvojnásob. Zároveň je dobré myslet na to, že u víceslovných názvů psaných dohromady může dojít ke změně významu. Pro příklad uveďme společnost IT Scrap, která už svou původní doménu Itscrap.com změnila, nebo stránku Who Represents, k nalezení na Whorepresents.com.

Možnost získat ochrannou známku

Otázku, zda bude možné ochrannou známku získat, nejlépe zodpoví databáze ochranných známek na webu Úřadu průmyslového vlastnictví. Stručně řečeno nejsou povoleny dva stejné názvy firem v tomtéž oboru. Podrobněji se ochranné známce věnujeme na konci článku.

Vztah názvu a segmentu

Ideální je, když zákazníci na základě názvu odhadnou, co firma nabízí. Například jméno e-shopu BeWooden spoustě lidí správně evokuje dřevěné módní doplňky. Podobně je tomu i v případě úložiště DropBox nebo zápisníku EverNote. Nicméně se nejedná o absolutní nutnost, což jsme již ilustrovali na příkladu e-shopu Notino.

Možnost expanze do zahraničí

Pokud taková eventualita existuje, je dobré jí název firmy přizpůsobit a zvolit spíše novotvar či cizojazyčné slovo. Je důležité, aby i zahraniční zákazníci věděli, jak jméno společnosti vyslovit.

Ne vždy nás okamžitě začnou napadat originální výrazy. Vymýšlení názvu se vyplatí věnovat dostatek času, protože vhodné jméno firmě může pomoci v budoucím růstu.
Ne vždy nás okamžitě začnou napadat originální výrazy. Vymýšlení názvu se vyplatí věnovat dostatek času, protože vhodné jméno firmě může pomoci v budoucím růstu.

Odhlédneme-li od zmíněných obecných pravidel a kritérií, zbývá ještě subjektivní stránka věci. Jméno společnosti se pochopitelně musí líbit jak zákazníkům, tak jejímu majiteli. Název, s nímž se zakladatel firmy nedokáže sžít, nebude vhodný ani za předpokladu, že splňuje vše výše uvedené.

Nyní se již pojďme podívat na konkrétní způsoby, jak název firmy vytvořit.

Návod, jak vymyslet ty nejlepší názvy firem

Při vymýšlení názvu bychom měli vzít v potaz náš podnikatelský záměr a přehledně si sepsat, jak má firma fungovat, co bude nabízet, jak a v čem bude podnikat, proč vůbec existuje a podobně. Nejedná se o zbytečnou práci, nýbrž o něco, co může přinést mnoho nových nápadů. Poté je možné postupovat dle níže uvedených doporučení.

Jak se jmenují konkurenti?

V rámci analýzy konkurence bychom se měli zaměřit mimo jiné na to, jaké jsou názvy firem konkurentů. Ideální je název, který firmu odlišuje od ostatních společností nabízejících stejný produkt či službu.

Víc hlav, víc nápadů

Vymýšlení názvu firmy by měl rovněž předcházet brainstorming, tedy skupinová diskuze, jejímž cílem je generovat nové nápady. Výsledkem brainstormingu bude seznam slov zahrnující nejrůznější asociace, metafory a další slova související s firmou (jména zakladatelů, emoce vyvolané při používání produktu apod.).

Hra se slovy

Jakmile máme seznam slov, můžeme popustit uzdu kreativitě –⁠ například jednotlivé výrazy spojovat, obohacovat je o předpony a přípony, přidávat či naopak vynechávat některá písmena a podobně.

Práci si lze usnadnit pomocí několika užitečných nástrojů:

  • Namelix.com (na základě klíčového slova a zvoleného počtu písmen generuje nové výrazy, přičemž dbá na dobrou vyslovitelnost)
  • NameQL.com (vytváří nová slova pomocí předpon a přípon)
  • Portmanteaur.com (dokáže vytvořit různé kombinace dvou slov)
  • Anagramscramble.com (doporučí příbuzná slova, rýmy, anagramy)

Zmíněné online nástroje využijí ti, kteří vymýšlejí název firmy v angličtině. Anglický překlad není od věci, zvláště když má společnost expandovat na zahraniční trhy.

Přemýšlení ve skupině plodí mnohem více nápadů, než když se do něj člověk pustí sám.
Přemýšlení ve skupině plodí mnohem více nápadů, než když se do něj člověk pustí sám.

Ze hry s jazykovými prostředky a stavbou slova vzejde několik možností, jak název firmy vytvořit. Může jím být například metafora, zkratka, akronym či anagram.

  • Metafora

Na seznamu slov, které se k firmě nějakým způsobem vztahují, by metafory určitě neměly chybět. Představují totiž způsob, jak vymyslet skutečně originální a mnohdy i vtipný název.

Metafora spočívá v přenesení významu na základě nějaké vnější podobnosti. Například e-shop Amazon byl pojmenován podle nejdelší a nejvodnatější řeky, protože se měl stát největším e-shopem světa.

  • Zkratka

Zkratky jsou dalším ze způsobů, jak vytvořit název firmy. Využívají se zejména za účelem zkrácení víceslovných názvů jako Československá obchodní banka (ČSOB) nebo Kentucky Fried Chicken (KFC). Potíž je v tom, že ne všechny zkratky se dobře pamatují a ne všechny znějí libozvučně.

  • Akronym

Akronym, tedy spojení počátečních slabik několika slov, je vhodnější než zkratka, a to z jednoho prostého důvodu –⁠ dá se skloňovat jako podstatné jméno, díky čemuž je snazší o firmě mluvit.

Další výhodou je, že akronym představuje novotvar, což zvyšuje šance na dostupnost stejnojmenné domény i úspěšnou registraci ochranné známky.

Při vytváření akronymu se fantazii meze nekladou. Například název Lego vznikl ze slov leg a godt (hraj si dobře), název Ryor zase na základě první parfémové kompozice Rybíz-Oranž a Alza je složeninou prvních slabik jména zakladatele firmy, Aleše Zavorala.

  • Anagram

Anagram neboli přesmyčka vzniká, když změníme pořadí písmen určitého slova. Skvělým příkladem je Kobo, což je název společnosti vyrábějící elektronické čtečky knih. V tomto případě se jedná o anagram ze slova book, které zároveň úzce souvisí s činností firmy.

  • Jména zakladatelů

Ráno začneme šálkem čaje od Thomase Liptona, vklouzneme do šatů od Bernarda Ganta, k obědu uvaříme těstoviny od Pietra Barilly a den zakončíme třeba nápojem od Gerarda Heinekena.

I nepříliš originální způsob, jak vymyslet název pro firmu, může přinést originální výsledek. Pojmenování společnosti po jejím zakladateli se hodí zejména v případě, že je příjmení neobvyklé a dobře zapamatovatelné.

Překlad do cizích jazyků

Pěkně znějící výraz leckdy získáme prostým překladem do cizího jazyka. A řeč není jen o angličtině. Spoustou libozvučných slov disponuje například latina, čehož si byl vědom i zakladatel německé společnosti Audi. Ten do latiny přeložil své příjmení Horch, což v němčině znamená „poslouchat“.

Někdy stačí určité slovo přeložit do cizího jazyka a vhodný název je na světě.

Někteří podnikatelé se žádným ze zmíněných postupů neřídili a vsadili pouze na pravidlo, že se jim jméno firmy musí líbit. Například oděvní značka Vero Moda byla pojmenována po nápisu na tričku, které její zakladatel zahlédl na ulici. Podobně tomu bylo s názvem společnosti s.Oliver, jejíhož zakladatele inspirovala knižní postava Oliver Twist.

Způsobů, jak vymyslet název firmy, existuje skutečně mnoho. Přemýšlení se vyplatí věnovat dostatek času, protože vhodně zvolený název firmě pomůže v budoucím růstu. Na druhou stranu je dobré vědět, že ani nevhodné jméno nemusí automaticky znamenat katastrofu. Změna názvu firmy je samozřejmě možná a nepředstavuje zas tak složitý proces.

Změnou názvu prošel i již mnohokrát zmíněný Amazon, který se původně jmenoval Cadabra (tj. zkrácené zaklínadlo abracadabra). Důvodem k přejmenování byla údajně zvuková podoba se slovem cadaver. V tomto případě se tedy není čemu divit – málokdo chce, aby byl jeho e-shop spojován s mrtvolou.⁠

Název firmy = název domény?

Vždy je dobré rovnou kontrolovat, zda lze registrovat doménu shodnou s názvem firmy. Činností mnoha podnikatelů je dnes převážně podnikání na internetu a zjištění, že příslušná doména není k mání, opravdu nepotěší. Ověření domény je možné u akreditovaných registrátorů domén a volnou webovou doménu lze případně ihned zaregistrovat.

Postup při registraci vlastní domény popisuje web Tovarnik.cz, který uvádí i další užitečné informace týkající se domén –⁠ co je internetová doména, jak koupit doménu, kde hledat domény na prodej, jak je to s doménami zdarma a podobně.

Platí, že pro firmy působící v českém prostředí je nejlepší registrovat doménu na internetu s koncovkou .cz, protože spousta lidí tuto koncovku zadává automaticky.

Ověření názvu firmy

Po zvolení toho správného názvu firmy přicházejí na řadu pro mnohé nepříjemné právní záležitosti. Jednou z nich je ověření názvu firmy. Před zvolením toho pravého názvu by totiž měl člověk zjistit, zda není název již zabraný. Bohužel ani ty nejoriginálnější názvy nemusí být nutně volné, ověření názvu firmy by měli udělat vážně všichni.

Problémem je, že pro ověření názvu firmy, se musí přihlížet i na podobné názvy. Nelze tedy změnit pouze pár písmenek. Navíc v Česku fungují desítky tisíc společností užívající své pojmenování a názvy firem bývají často obsazené.

Registrace ochranné známky

Při vymýšlení názvu firmy je třeba zohlednit také možnost název registrovat jako ochrannou známku. Oč se přesně jedná? Zákon o ochranných známkách říká, že:

ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Ochranná známka tedy chrání firmy a jejich výrobky a služby před konkurencí. Její registrací si podnikatelé zajišťují výhradní právo k používání určitého názvu, sloganu, loga, tvaru výrobku a podobně.

Ne vždy je požadavku na registraci ochranné známky vyhověno. Hodí se proto mít v záloze více názvů.

To, jaké názvy lze registrovat, závisí na příslušném oboru podnikání. Problém nastává při registraci běžně užívaných slov, ovšem ne ve všech případech. Například společnost Apple je registrovanou známkou i přes skutečnost, že se nejedná o nikterak specifický název. Důvodem je to, že se orientuje na prodej elektroniky, a nikoliv na prodej jablek.

Název firmy dále nesmí být stejný nebo zaměnitelný s názvem konkurenční společnosti a nesmí být klamavý. Ověření názvu firmy, přesněji toho, zda se neshoduje s názvem jiné fungující společnosti, je možné například na webu Justice.cz.

Závěrem

Existují rozličné způsoby, jak vymyslet název pro firmu. Ať už zvolíme zkratku, akronym, metaforu, anagram či slovní spojení, měli bychom mít na paměti několik důležitých věcí. Název firmy by měl být snadno zapamatovatelný, snadno zapsatelný, nezaměnitelný a neměl by mít negativní konotace.

Zároveň je při vybírání názvu vhodné kontrolovat dostupnost shodné internetové domény a ověřit, zda jej bude možné registrovat jako ochrannou známku.

K výběru vhodného jména je zapotřebí pouze dostatek času a špetka kreativity. Práci je samozřejmě možné svěřit zkušenému copywriterovi, nicméně název, který si vymyslíme sami, nám bude dělat mnohem větší radost.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang