Předmět podnikání nebo činnosti – jak má vypadat

Vybrání předmětu podnikání neodmyslitelně patří k zakládání živnosti. Určuje, jakou práci může podnikatel v jejím rámci pro své zákazníky vykonávat. Nabízí se jich hned stovky, přičemž některé se od sebe liší jen v detailech, a tak může být oříšek najít ten správný. Jaký má být předmět podnikání? A kde lze dohledat kompletní seznam předmětů podnikání?

Podobně jako v automobilovém průmyslu, kde se výrazně liší klasické automobily od moderních, i ve světě podnikání lze pozorovat zásadní rozdíly mezi analogovými a digitálními přístupy. Tento fakt je důležité vzít v úvahu při výběru předmětu podnikání, neboť ovlivňuje nejen způsob vedení podniku, ale i strategie a inovace, které se budou v rámci podnikání uplatňovat.

Založení živnosti je proces, který sám o sobě nezabere více než několik hodin. Složitější je to, co samotné cestě na úřad předchází – promýšlení, počítání, topení se v záplavě informací nejen o placení DPH a další.

Vyvstává také otázka, zda rovnou nezaložit např. společnost s ručením omezeným. V mnoha ohledech je s.r.o. lepší než OSVČ, nicméně s jejím založením se zároveň pojí více povinností. Kromě uvažování nad názvem firmy a shánění pracovního prostoru je potřeba na začátku podnikání nezapomenout zamyslet se nad záležitostí, která se může jevit jako banalita. Totiž nad postupem, jak založit firmu, a s tím spojeným předmětem živnostenského podnikání.

Práce na volné noze je snem mnoha lidí. Skrývá se za ní však velké úsilí, nejistota a zodpovědnost.
Přečíst si návody a tipy pro podnikatele >

TIP: Podnikání často znamená při práci z domova, při níž je nesmírně důležité dbát na pestrost života a duševní zdraví. S tím pomáhá nastavení rovnováhy mezi kariérním a soukromým životem, aneb tzv. work-life balance.

Správný předmět podnikání znamená vhodnou živnost, a tak jeho výběr nelze podceňovat. Podrobně je definován předmět podnikání v živnostenském zákoně, kde jsou jednotlivé živnosti přehledně rozděleny a alespoň přibližně popsána jejich náplň.

Předmět podnikání představuje důležitý aspekt i při založení akciové společnosti a musí být obsažen přímo ve stanovách.

Předmět podnikání – seznam

Při výběru předmětu podnikání je potřeba nejprve svolit správný typ živnosti dle živnostenského zákona – volnou, řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou. Jednotlivé typy se liší podmínkami, které musí žadatel splňovat, jen volná živnost je dostupná více méně pro každého.

PodmínkyPříklady
VOLNÁ ŽIVNOSTžádné složité podmínky, pouze právní způsobilost a trestní bezúhonnostrealitní služby, fotografické služby, online marketing (např. copywriting)
ŘEMESLNÁ ŽIVNOSTvzdělání nebo praxe v oboru, v němž jedinec o živnost žádá – předkládá se výuční list, maturitní vysvědčení, VŠ diplomu, dokladu o rekvalifikaci nebo potvrzení od zaměstnavatelezednictví, malířství, kosmetické služby
VÁZANÁ ŽIVNOSTvzdělání i praxe v oboru, v němž jedinec o živnost žádá – předkládá se výuční list, maturitní vysvědčení, VŠ diplomu, dokladu o rekvalifikaci nebo potvrzení od zaměstnavateleprovozování autoškoly, záchranářské služby
KONCESOVANÁ ŽIVNOST povolení vydává přímo konkrétní úřad nebo ministerstvo, podmínky se u jednotlivých oborů liší – například pojištění firmy, bezúhonnost, schválení provozovny apod.provozování cestovní kanceláře, krematoria či veřejných dražeb

Všechny kategorie se dělí na desítky oborů, z nichž si žadatel pro sebe musí vybrat ten vhodný. Možné je zapsat si jich i několik najednou, což se děje zejména u volné živnosti. Ať už si klient zvolí jeden nebo 20 z jejích oborů, platí jednorázový poplatek ve výši 1.000 Kč.

Kompletní seznamy předmětů podnikání jsou snadno dohledatelné na internetu, například na www.profi-kancelar.cz. Přesně a podrobné definuje předměty podnikání živnostenský zákon.

Jaký má být předmět podnikání?

Zvolení správné kategorie ze čtyř výše zmíněných je jednoduchým krokem. Háček tkví ve výběru konkrétního oboru, kterých je obrovské množství, a tak si žadatelé o živnost často neví rady.

A právě proto řada z nich sahá hned po několika možnostech najednou. Jak bylo zmíněno výše, u volné živnosti je tato varianta reálná, jednoduchá a ani se za ni neplatí nic navíc. Zápis některých podniků v živnostenském rejstříku tak čítá třeba i několik stránek.

Udělení řemeslné živnosti si žádá doložení příslušného vzdělání či praxe.

Takové podniky však na klienty nemusí působit úplně seriózně. Rozhodně není od věci zvolit více předmětů podnikání, měly by to však být takové, které úzce souvisí s hlavní profesí živnostníka a k jejichž výkonu se v budoucnu s možná skutečně uchýlí. Zkrátka jít zlatou střední cestou.

TIP: V případě práce na IČO může časem vyvstat otázka pozastavení živnosti / přerušení živnosti. Vyplatí se o tématu vědět co nejvíce.

Příkladem je kadeřnice, která se chystá otevřít si vlastní salón. Časem se možná rozhodne, že chce svým zákaznicím poskytnou i další zkrášlovací služby, jako je manikúra či kosmetika, na což potřebuje jiný předmět podnikání.

Analýza konkurence představuje důležitý krok k vybudování úspěšného podniku.

V takových případech se dokonce doporučuje zapsat si najednou více předmětů podnikání, aby se žadatel vyhnul dalším zbytečným cestám na úřad a poplatkům.

Pro případy nejistot a nejasností ve výběru předmětu živnostenského podnikání jsou tu pracovnice živnostenského úřadu nebo jednotného registračního místa. Stačí jí sdělit název firmy a představy o její činnosti a zaměření. Na základě těchto informací zkušená úřednice rychle poradí vhodný předmět podnikání nebo jejich skupinu.

Změna předmětu podnikání

Dodatečné rozšíření nebo zúžení předmětu podnikání si žádá souhlas společníků společnosti a změnu společenské smlouvy, jejíž povinnou náležitost předmět podnikání představuje.

TIP: Práce na volné noze si zpravidla žádá investici, a tak lidé sahají po bankovních úvěrech a po nebankovních půjčkách, jako je Cofidis nebo Zaplo. Klient by měl vědět, jak se vyhnout problémům s půjčkou a znát ideální půjčky pro začínající podnikatele.

Při změně předmětu podnikání je potřeba mít souhlas všech společníků společnosti a změnit společenskou smlouvu.

Utváří-li společnost jediný společník, je změna předmětu podnikání učiněna jeho rozhodnutím a změnou zakladatelské listiny. Oba případy se neobejdou bez notářského zápisu.

Poté společnost postupuje těmito kroky:

  1. vyhotovení nového úplného znění společenské smlouvy
  2. žádost o vydání příslušných živnostenských listů
  3. podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku

Změnu předmětu podnikání doprovází poplatky, které se liší dle konkrétního úkonu.

Předmět činnosti a předmět podnikání

U zakládání osobní společnosti je potřeba vzít v potaz její účel, na jehož základě se rozlišuje předmět činnosti a předmět podnikání. Je-li zakládána za účelem podnikatelským, mluvíme o předmětu podnikání, u společností nepodnikatelských se do obchodního rejstříku zapisuje předmět činnosti. Nevylučuje se ani kombinace obou možností.

Vymýšlení názvu firmy bývá často podceňováno, ačkoliv může významně ovlivnit fungování podniku.
Přečíst si tipy, jak vymyslet název firmy >

Předmět činnosti označuje činnosti, které nenaplňují znaky podnikání, jako je soustavnost, samostatnost a záměr dosažení zisku za podmínek stanovených živnostenským zákonem nebo na základě oprávnění podle jiných předpisů (například výkon advokacie dle zákona o advokacii, výkon daňového poradenství dle zákona o daňovém poradenství apod.).

TIP: Pokud firma působí také v online prostředí, je dobré pro větší důvěryhodnost propojit e-mail se svou doménou.

Účelem předmětu činnosti může být například správa vlastního majetku nebo i pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud není provozován se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. V takovém případě se jedná o předmět podnikání.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang