Živnostenský rejstřík – co to je, výpis, nahlížení

Živnostenský rejstřík je úředním, veřejně přístupným registrem všech podnikajících subjektů, spravovaným odborem živností Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Zahrnuje údaje související s provozováním živnosti fyzických a právnických osob, které vlastní nebo vlastnily živnostenské oprávnění.

Informace do živnostenského rejstříku může zapisovat každý z 205 živnostenských úřadů obcí s rozšířenou působností a 22 živnostenských úřadů městských částí Prahy. Registr se netýká pouze tuzemských podnikatelů, nýbrž také zahraničních osob podnikajících na území ČR.

S živností si může podnikatel splnit své sny.

S živnostenským rejstříkem se úzce pojí pojem osoba samostatně výdělečně činná. OSVČ je termín používaný pro takovou fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Namísto klasického podvojného účetnictví mohou OSVČ vést zjednodušenou daňovou evidenci.

Analýza konkurence představuje důležitou součást marketingového plánování.
Přečíst si o analýze konkurence >

Typicky se jedná o například o samostatné řemeslo, uměleckou činnost, online marketing (například copywriting) a podobně. Proto, když mluvíme o živnostenském listu nebo o živnostenském rejstříku fyzických osob, mluvíme také o živnostenském rejstříku OSVČ.

TIP: Při podnikání nebo při práci z domova je obzvlášť důležité dbát na pestrost života a duševní zdraví. S tím pomáhá nastavení rovnováhy mezi kariérním a soukromým životem, aneb tzv. work-life balance, pojem v posledních letech hojně skloňovaný.

Obsah živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík se skládá ze dvou částí – z veřejné a neveřejné. Veřejná část obsahuje základní informace o podnikateli a o jeho činnosti a je tak přístupná všem bez udání důvodu.

U jednotlivých subjektů ve veřejné části živnostenském rejstříku je vypsáno:

 • živnostenský rejstřík osob fyzických/živnostenský rejstřík OSVČ: jméno, příjmení, titul resp. vědecká hodnost, státní občanství, datum narození, identifikační číslo osoby, adresa sídla, údaje o konkurzu
 • živnostenský rejstřík firem/živnostenský rejstřík osob právnických: obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby
 • předmět podnikání
 • druh živnosti
 • provozovna, v níž je živnost provozována
 • doba platnosti a datum vzniku živnostenského oprávnění
 • doba přerušení živnosti nebo pozastavení provozování živnosti
 • datum zániku živnostenského oprávnění
 • rozhodnutí týkající se úpadku nebo zrušení konkurzu
 • vstup právnické osoby do likvidace
 • překážky provozování živnosti
 • adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně
 • další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění
 • údaje o osobě pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli         
 • nesplnění podmínek provozování živnosti při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi

V posledních letech velké firmy využívají tzv. affiliate marketing, který funguje jako výhodná spolupráce dvou stran.
Zjistit, co je affiliate marketing >

Neveřejná část rejstříku obsahuje navíc rodná čísla, adresy trvalého bydliště fyzických osob a přehled uložených pokut. Dále se neveřejnými stávají informace o podnikatelích, u nichž uplynuly 4 roky od zániku posledního živnostenského oprávnění.

V České republice se nachází více než milion OSVČ. Živnostenský rejstřík OSVČ je veřejně přístupný.

Údaje z neveřejné části živnostenský úřad sděluje pouze osobě, které se týkají, a správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti. V případech stanovených jinými právními předpisy se k nim může dostat i osoba, která prokáže právní zájem.

TIP: Začátek podnikání si zpravidla žádá investici, a tak lidé sahají po nejrůznějších úvěrech. Zejména u nebankovních půjček, jako je Cofidis nebo Zaplo, by měl klient vědět, jak se vyhnout problémům s půjčkou, a znát ideální půjčky pro začínající podnikatele.

Nahlížení do živnostenského rejstříku

Jak bylo zmíněno výše, část živnostenského rejstříku je veřejná, a tak si v ní může pročítat každý, a to bez udání důvodu. Nahlížení do živnostenského rejstříku je přístupné na webu Registru živnostenského podnikání www.rzp.cz.

Zde lze snadno vyhledávat údaje o konkrétních podnikatelských subjektech, například pouze na základě jména, obce trvalého bydliště, IČO apod. Při vyhledávání nezáleží na dodržení diakritiky, malých a velkých písmenech ani pořadí slov.

Živnostenský rejstřík slouží jako:

 • živnostenský rejstřík osob fyzických
 • obchodní rejstřík – živnostenský rejstřík firem
 • spolkový rejstřík
 • nadační rejstřík
 • rejstřík ústavů
 • rejstřík společenství vlastníků jednotek
 • rejstříku obecně prospěšných společností

Lze v něm tak vyhledávat podnikající fyzické osoby, firmy zapsané v Obchodním rejstříku a další právnické osoby zapsané v rejstřících zveřejněných ve Veřejném rejstříku na portálu justice.cz. Na podobném principu funguje například i registr plátců DPH, kde lze získat výpis z registru plátců DPH.

Vymýšlení názvu firmy bývá často podceňováno, ačkoliv se jedná o nezbytný krok k úspěšnému podniku.
Přečíst si tipy, jak vymyslet název firmy >

Na webu RŽP jsou dostupné i další důležité informace a tipy pro podnikatele, například statistické údaje o českých živnostenských oprávněních za roční období či návod pro ohlašování živnosti.

Výpis ze živnostenského rejstříku

Na portálu RŽP se dá pořídit také aktuální a elektronicky podepsaný výpis ze živnostenského rejstříku ve formátu PDF.

TIP: Do živnostenského rejstříku se zapisuje také změna sídla společnosti. K takovému kroku musí majitel objektu udělit písemný souhlas s umístěním sídla společnosti. Předměty podnikání se dělí na řemeslné, volné a vázané živnosti.

Živnosti si nemusí podnikatel zakládat sám.

O výpis z živnostenského rejstříku lze požádat i osobně. Na živnostenském úřadě se za něj platí 20 Kč za každou započatou stranu, na kontaktním místě Czechpointu poplatek činí 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další. Informace o konkrétních lokacích jsou k dispozici na www.statnisprava.cz a www.czechpoint.cz.

Výpis z živnostenského rejstříku se vydává na základě předložené žádosti. Živnostenský úřad ho vydá po splnění zákonných požadavků bez zbytečných průtahů, zpravidla nejpozději do 30 dnů.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang