Trendy v logistice – inovace a změny

V posledních letech je logistický průmysl svědkem značných inovací a změn. Tyto transformace jsou hnány rostoucí poptávkou po rychlosti, efektivitě a adaptabilitě ve světě, kde digitální technologie a e-commerce neustále překračují nové hranice. Společnosti v tomto sektoru se musí neustále vyvíjet, aby byly schopny uspokojit tyto rostoucí potřeby a zůstat konkurenceschopné v rychle se měnícím prostředí.

Adaptace na současné trendy je nezbytná pro každou logistickou firmu, která si přeje udržet svou pozici na trhu. Přizpůsobení zahrnuje integraci pokročilých technologií, optimalizaci dodacích řetězců a zlepšování zákaznických služeb. V tomto kontextu se objevují nové přístupy a strategie, které jsou klíčem k úspěchu v nadcházejících letech.

Zvýšení mýtného má vliv na růst cen kamionové dopravy. Očekává se, že ceny dopravy vzrostou až o 12 %, protože dopravci nebudou schopni tyto náklady úplně přenést na zákazníky. Část nárůstu nákladů tak budou muset nést samotní poskytovatelé dopravních služeb, a průmyslová i obchodní odvětví.

Personální a provozní náklady

Stále obtížnější je najít dostatek řidičů, takže tato situace vede k vysokým personálním nákladům. Dopravní společnosti musí efektivně využívat své kapacity a flexibilně reagovat na poptávku.

Podíl nízkoemisních vozidel

Podíl nízkoemisních vozidel se moc nezvyšuje, protože nedostatek jasných perspektiv vede k opatrnosti při investicích do nových pohonů. I když mnoho klientů požaduje nízkoemisní vozidla kvůli snížení nákladů na mýtné a snížení emisí CO2, dopravci zůstávají skeptičtí ohledně vhodné technologie pro podnikání.

Částečné a dodatečné vytížení

Hospodářský pokles vede k menší potřebě přepravy a snížení poptávky po nákladovém prostoru. Společnosti se budou muset zaměřit na efektivní využití kapacit a přizpůsobit se novým podmínkám na trhu.

Počet výběrových řízení

Počet výběrových řízení se naopak zvyšuje, kdy společnosti musí soutěžit o každou zakázku a snažit se snížit náklady.

Poměr přepravních kapacit

Poměr nákladu a nákladního prostoru je poměrně vyrovnaný, avšak počet společností se snižuje. Konsolidace trhu pokračuje a noví hráči se jen obtížně prosazují.

Insolvence

Kapacity v dopravním odvětví zůstávají stabilní, avšak počet společností se snížil. Firmy, které se dostaly do finančních potíží nebo ukončily svou činnost, byly většinou převzaty konkurencí. Tento trend vede k další konsolidaci trhu, což znamená, že se větší společnosti stávají ještě silnějšími hráči.

Nicméně noví hráči na trh příliš nevstupují, protože obecné podmínky pro zakládání nových podniků zůstávají nevýhodné. Řidiči spíše preferují zaměstnání ve stávajících společnostech než samostatné podnikání vzhledem k nejisté situaci a nízkým vyhlídkám na úspěch.

Železniční doprava

Přestože chce mnoho podniků přenést přepravu na železnici, realizace tohoto záměru je obtížná kvůli omezením na trasách a nedostatku infrastruktury.

Právní předpisy

Zavedení nových právních předpisů povede k zvýšení administrativní zátěže pro dopravní společnosti.

Bezpečnost IT

Bezpečnost IT bude velkým problémem, protože se očekává nárůst útoků hackerů na IT systémy firem.

Skladová logistika

Na trhu s nemovitostmi se očekávají regionální rozdíly v dostupnosti skladovacích prostor, přičemž ve venkovských oblastech bude nabídka volných míst rostoucí, zatímco v městských centrech zůstane nedostatek skladovacích kapacit.

Digitalizace

Digitalizace a inteligentní technologie jsou v současné době v centru pozornosti logistického sektoru. Přechod k automatizovaným a inteligentním systémům je nezbytný pro zvládání rostoucích objemů práce a očekávání zákazníků.

Využití dat a pokročilých analytických nástrojů hraje klíčovou roli ve zvyšování efektivity a snižování chyb v logistických procesech.

Inovace v oblasti umělé inteligence, strojového učení a robotiky umožňují logistickým firmám automatizovat a optimalizovat složité úkoly, od skladování po distribuci. Drony, které se stále častěji používají pro inventarizaci, zvyšují přesnost a snižují potřebu lidské práce v nebezpečných nebo těžko dostupných prostředích.

Zrychlení dodacích lhůt

Nároky na rychlé logistické služby se stále zvyšují. V České republice si již zákazníci zvykají na dodání zásilek ještě tentýž den, což je trend většiny evropských zemí. Například Amazon v Německu nabízí dodání zásilek ještě tentýž den ve všech městech s více než 200 000 obyvateli.

Zákazníci také stále častěji očekávají, že budou informováni o přesném čase doručení. Díky tomu mohou lépe plánovat svůj čas a nemusí se zbytečně zdržovat na místě doručení.

I když se rychlé doručení stává stále populárnějším, stále hraje roli i cena. Mnoho zákazníků je ochotno si počkat jeden nebo dva dny, aby zaplatilo za doručení zásilky méně. Velmi často se volí doprava na výdejní místa, kde je cena dopravy nižší.

Autonomní logistika

Autonomní vozidla mají potenciál zásadně změnit způsob, jakým se zboží přepravuje a doručuje. Mohou zvýšit bezpečnost, efektivitu a udržitelnost logistických procesů:

  • Bezpečnost je jednou z hlavních výhod autonomních vozidel. Lidští řidiči jsou zodpovědní za většinu dopravních nehod. Autonomní vozidla jsou vybavena pokročilými senzory a systémy, které jim umožňují lépe vnímat okolní prostředí a předcházet nehodám.
  • Efektivní jsou autonomní vozidla také díky tomu, že mohou jezdit déle a bezpečněji než lidé. Mohou také jezdit v husté dopravě nebo v noci, což může zlepšit efektivitu dopravy.
  • Udržitelné jsou autonomní vozidla díky tomu, že mohou jezdit úsporněji a produkovat méně emisí. Mohou také jezdit v efektivnějších trasách, což může snížit spotřebu paliva.

Autonomní vozidla se již testují v reálném provozu v mnoha zemích světa. Například v Evropě jezdí autonomní kamiony například mezi Paříží a Lyonem, mezi Amsterdamem a Bruselem nebo mezi Barcelonou a Valencií.

V USA se autonomní kamiony testují například mezi Los Angeles a San Franciscem nebo mezi New Yorkem a Washingtonem D.C.

V oblasti kurýrní balíkové logistiky se autonomní vozidla pomalu začínají prosazovat. Například společnost Amazon v USA testuje autonomní vozidla, která doručují balíky do koncových zákazníků.

Přestože jsou autonomní vozidla stále ve svém počátečním stádiu vývoje, mají potenciál stát se běžnou součástí logistiky v budoucnu. Mohou výrazně zlepšit bezpečnost, efektivitu a udržitelnost logistických procesů.

Sdílená logistika

Sdílená ekonomika, která se v posledních letech rozšířila do mnoha odvětví, se začíná prosazovat i v logistice. Jednou z jejích forem jsou sdílené sklady, ve kterých mohou spolupracovat různé společnosti, a to i konkurenční. Sdílení skladů může přinést řadu výhod, například:

  • Efektivní využití kapacity skladu: Sdílení skladu umožňuje sdružit zboží od různých společností, což může vést ke snížení nákladů na skladování.
  • Snížení nákladů na dopravu: Společnosti, které sdílejí sklad, mohou spolupracovat i na dopravě zboží. To může vést ke snížení nákladů na dopravu, protože se může snížit počet jízd kamionů.
  • Zlepšení flexibility: Sdílení skladu může společnostem poskytnout větší flexibilitu při plánování dodavatelského řetězce.

Dalším trendem v sdílené logistice je sdílené doručení do center měst. Tento koncept spočívá v tom, že zásilky jsou doručovány do společného skladu, který je umístěn v centru města. Z tohoto skladu je pak zboží doručeno koncovým zákazníkům jednou společností.

Cílem tohoto konceptu je snížit počet kamionů, které zajíždějí do center měst, a tím zlepšit životní prostředí a plynulost dopravy.

Sdílená logistika má potenciál přinést řadu výhod pro společnosti i pro životní prostředí. V budoucnu se proto pravděpodobně bude v této oblasti dále rozvíjet.

Ekologie v logistice

Ekologie je stále důležitějším faktorem v mnoha oblastech lidské činnosti, včetně logistiky. Automobilová doprava je jedním z největších zdrojů znečištění životního prostředí, a proto je důležité, aby se logistické společnosti snažily snížit svou ekologickou stopu.

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je optimalizace tras. Moderní technologie umožňují logistickým společnostem vytvářet nejoptimálnější trasy pro své vozy, což může vést ke snížení spotřeby paliva a emisí.

Dalším důležitým krokem je využívání vozidel s nízkými emisemi nebo alternativním pohonem. V oblasti logistiky se již stále více prosazují elektromobily, které jsou bezemisní a mají nízké provozní náklady. Jejich nevýhodou je však zatím nižší dojezd na jedno nabití, což je problém zejména pro dlouhé trasy.

Alternativním pohonem je také CNG, které je méně emisní než klasické benzínové nebo naftové motory. CNG je dnes již běžnějším pohonem v logistice, zejména v městských oblastech.

V některých městech se také začíná prosazovat doručení zboží pomocí cargo kol. Cargo kola jsou ekologická a mohou pomoci snížit dopravní zácpy v centrech měst.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang