Drony – investiční příležitosti

Hurikány Irma a Maria, které v září 2017 zasáhly Karibik a jihovýchodní pobřeží USA, ukázaly, že se drony mohou stát nezbytným nástrojem pro záchranné a rekonstrukční operace. Drony byly použity k zhodnocení rozsahu škod, vyhledávání pohřešovaných osob a doručování potravin a léků do zasažených oblastí. V případě hurikánu Irma bylo použito více než 300 dronů, v případě hurikánu Maria více než 500 dronů.

V roce 2024 pokračuje vývoj dronů. Drony jsou stále výkonnější a mají delší dolet a výdrž baterie. Drony se začínají uplatňovat i v nových odvětvích, například v zdravotnictví, kde se používají k doručování léků a zdravotnického materiálu.

Investice do dronů nabízejí řadu zajímavých příležitostí, zejména v oblastech, jako jsou průmysl, zemědělství, bezpečnostní a záchranné operace, průzkum a mapování, a dokonce i v zábavním průmyslu:

 1. Průmysl: Drony umožňují průmyslovým podnikům provádět důkladné a bezpečné inspekce infrastruktury, jako jsou mosty, věže, solární panely, ropné plošiny apod. Investice do společností poskytujících specializované služby v této oblasti mohou být velmi lukrativní.
 2. Zemědělství: Drony se stávají stále důležitějšími nástroji pro monitorování a správu zemědělských ploch. Pomáhají zemědělcům zlepšovat úrodu, optimalizovat použití hnojiv a pesticidů a identifikovat problémy s plodinami. Investice do technologií pro zemědělské drony mohou nabídnout solidní výnosy.
 3. Bezpečnostní a záchranné operace: Drony jsou stále více využívány v bezpečnostních a záchranných operacích, jako jsou monitorování hranic, pátrání a záchrana osob v nouzi, a sledování požárů. Investice do společností poskytujících tyto služby nebo vývoje specializovaných dronů může být perspektivní.
 4. Průzkum a mapování: Drony jsou efektivní nástroje pro průzkum a mapování terénu, což je užitečné pro stavební projekty, urbanistické plánování, těžbu, archeologii a další aplikace. Investice do společností specializovaných na dronové mapování a průzkum může být výnosná.
 5. Zábavní průmysl: Drony se stávají stále populárnějšími v zábavním průmyslu, kde se používají k natáčení filmů a videí, pořádání show a akcí, a dokonce i k vytváření světelných a zvukových efektů. Investice do společností vyrábějících a poskytujících služby v oblasti zábavy s drony může být zajímavá.

Při investování do dronů je důležité pečlivě zkoumat trh, technologický vývoj a regulace v dané oblasti. Navíc je nutné zvážit rizika spojená s investicemi do nových technologií a konkurenci na trhu.

Drony se uplatňují v mnoha odvětvích

Nepostradatelné se drony ukázaly také pro pojišťovny a telekomunikační společnosti. Své roje dronů do oblasti postižené hurikánem vyslaly jak Allstate Corp., Travelers, tak AT&T. Takřka okamžitě bylo možné stanovit rozsah pojistných škod či poškození telekomunikačních zařízení.

Drony byly také použity k doručování humanitární pomoci do oblastí, které byly postiženy přírodní katastrofou.

Energetické společnosti použily drony pro monitoring rafinérií či ropovodů a plynovodů. Drony se také využily k opravám poškozené infrastruktury.

Hurikány v roce 2017 pouze naznačily potenciál dronů, které v budoucnu najdou uplatnění v mnoha klíčových sektorech ekonomiky. Podle analytiků vzrostly investice do komerčních dronů na 13 miliard USD.

V roce 2024 se očekává, že trh se službami dronů bude dosahovat až 200 miliard USD ročně. Investoři se poohlížejí po příležitostech, jak z tohoto rostoucího koláče tržeb ukrojit část pro sebe.

Některé společnosti zkoumají možnost využití dronů pro doručování zásilek a zboží, zejména v odlehlých oblastech, kde je tradiční doprava obtížná.

V průmyslové výrobě se drony mohou používat k automatizaci skladování, přepravy materiálu a monitorování výrobních procesů.

Drony jsou také využívány pro sběr dat a provádění vědeckých experimentů ve vědeckém výzkumu v oblastech jako jsou meteorologie, geologie, biologie a ochrana životního prostředí.

Tato škála aplikací dronů ilustruje jejich mnohostrannost a rostoucí význam v různých odvětvích.

Investiční příležitosti v oblasti dronů

Cloudové služby budou hrát důležitou roli v oblasti dronů. Drony budou generovat velké množství dat, která budou potřeba zpracovávat a uložit. Cloudové služby nabízejí spolehlivé a cenově dostupné řešení pro tuto potřebu.

Společnosti jako Amazon Web Services, Microsoft Azure, Alibaba a Google jsou lídry na trhu cloudových služeb. Investoři by se měli zaměřit na tyto společnosti, protože budou profitovat z rozšíření trhu s drony.

Intel koupil německého výrobce dronů Ascending Technologies. Tato akvizice ukazuje, že Intel má zájem o trh s drony. Intel se chystá kombinovat drony se svými čipy pro počítačové vidění Myriad X, které umožňují umělé inteligenci reagovat na vnější podněty v reálném čase.

Toto spojení má potenciál převrátit trh s drony. Intel může pomoci dronům stát se autonomnějšími a bezpečnějšími.

Kromě společností uvedených výše se investoři mohou zaměřit také na společnosti, které se zabývají vývojem nových technologií pro drony.

Drony a umělá inteligence

Drony a umělá inteligence (AI) jsou kombinovány pro vytváření efektivnějších, autonomnějších a inteligentnějších systémů. Zde je několik odvětví, kde se drony a umělá inteligence prolínají:

 1. Autonomní let: Umělá inteligence může být implementována do řídícího systému dronů, což umožňuje autonomní let a schopnost navigace v prostředí bez lidského řízení. Drony s AI mohou analyzovat okolní prostředí, plánovat trasu, vyhýbat se překážkám a provádět složité úkoly, jako je například mapování terénu.
 2. Obrazové a videonahrávání: Drony s umělou inteligencí mohou být vybaveny pokročilými vizuálními systémy pro rozpoznávání objektů, lidí, vozidel nebo dalších cílů na zemi. Tyto systémy umožňují dronům automaticky identifikovat a sledovat určené cíle, což je užitečné například pro bezpečnostní operace, monitorování průmyslových zařízení nebo natáčení filmů.
 3. Analýza dat: Drony mohou shromažďovat velké množství dat z různých senzorů, jako jsou kamery, termální čidla, a další. Umělá inteligence může být využita k analýze těchto dat a extrakci užitečných informací, jako jsou například počty objektů, identifikace vzorců, detekce anomálií a další.
 4. Průmyslové inspekce: Drony s AI mohou být využity pro průmyslovou inspekci infrastruktury, kde mohou automaticky detekovat poruchy, trhliny, opotřebení a další problémy. Tento přístup umožňuje rychlejší a efektivnější inspekci zařízení a minimalizaci rizika pro lidi.
 5. Agrární aplikace: Umělá inteligence může být integrována do dronů používaných v zemědělství pro analýzu získaných obrazových dat. Drony s AI mohou například identifikovat choroby nebo nedostatek živin v plodinách a poskytovat přesné informace zemědělcům pro lepší rozhodování.

Kombinace dronů a umělé inteligence otevírá mnoho možností pro inovace a zlepšení v různých odvětvích, a to jak z hlediska efektivity, tak i schopnosti řešit složité úkoly a problémy.

Další využití dronů

Drony vybavené umělou inteligencí a systémy pro rozpoznání obličeje již nyní najdou uplatnění v oblasti bezpečnosti. Mohou být například použity k monitorování veřejných prostranství, pátrání po pohřešovaných osobách nebo k poskytování videopřenosu z nebezpečných oblastí.

Drony mohou být také použity k boji proti terorismu. Mohou například být použity k sledování podezřelých osob, k doručování výbušnin nebo k útokům na teroristické cíle.

Drony vybavené umělou inteligencí jsou již nyní používány v zemědělství. Mohou být například použity k monitorování plodin, aplikaci hnojiv nebo k postřiku proti škůdcům. V budoucnu by mohly drony s umělou inteligencí být použity k ještě pokročilejším úkolům, jako je například:

 • Předpověď sklizně
 • Optimalizace zavlažování
 • Předcházení šíření chorob a škůdců
 • Automatizace zemědělských prací

Drony s umělou inteligencí mají potenciál najít uplatnění i v těchto odvětvích:

 • Logistika
 • Doprava
 • Poskytování služeb
 • Průmysl

Drony s umělou inteligencí mohou hrát klíčovou roli v transformaci různých odvětví a přinášet inovace, efektivitu a lepší služby pro zákazníky.

Drony v budoucnu

Drony mají v budoucnosti obrovský potenciál přinést mnoho inovací a změn v různých oblastech lidské činnosti. Zde jsou některé z možných scénářů, jak by mohly drony v budoucnosti vypadat a jaké výzvy a příležitosti by mohly přinést:

 1. Doprava a logistika:
  • Rozvoj autonomních leteckých taxi služeb, které by umožnily rychlou a efektivní přepravu lidí v městských oblastech.
  • Doručování zásilek a zboží pomocí dronů na bázi autonomních systémů, což by umožnilo rychlejší a spolehlivější doručení zboží.
 2. Zemědělství:
  • Rozšířené používání dronů pro monitorování stavu plodin a půdy s větší přesností a účinností, což by umožnilo zemědělcům lépe optimalizovat zemědělské postupy a zvyšovat výnosy.
 3. Průmysl a infrastruktura:
  • Rozvoj autonomních inspekčních dronů, které by mohly provádět pravidelné kontroly průmyslové infrastruktury, jako jsou mosty, věže, elektrické vedení a ropné plošiny, bez nutnosti lidské intervence.
 4. Bezpečnost a záchranné operace:
  • Využívání autonomních dronů pro monitorování bezpečnosti veřejných prostor a rychlou reakci na mimořádné události, jako jsou teroristické útoky nebo přírodní katastrofy.
  • Použití dronů vybavených senzory pro detekci plynů, radioaktivního záření a dalších nebezpečných látek.
 5. Zábavní průmysl:
  • Vytváření interaktivních leteckých show s účastí autonomních synchronizovaných dronů, které by vytvářely složité vzory a efekty na obloze.
  • Rozšíření použití dronů pro natáčení filmů a videí, díky nimž by bylo možné dosáhnout dosud nevídaných perspektiv a zábavných efektů.

Rozvoj dronů je spojen také s určitými výzvami, jako je například:

 • Bezpečnost: Drony mohou představovat bezpečnostní riziko, pokud se dostanou do rukou neoprávněných osob.
 • Etika: Je třeba se zamyslet nad etickými aspekty používání dronů, například nad otázkou soukromí nebo nad používáním dronů k vojenským účelům.
 • Regulace: Je třeba upravit regulaci používání dronů tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana občanů.

Vývoj dronů v budoucnosti bude pravděpodobně záviset na pokroku v technologiích jako jsou umělá inteligence, senzory, autonomní systémy a energetické zdroje. Přestože existují výzvy spojené s regulací, bezpečností a ochranou soukromí, drony nabízejí obrovský potenciál přinést inovace a pozitivní změny ve společnosti.

Investiční tipy do oblasti dronů

Společnosti, které poskytují cloudové služby, umělou inteligenci a drony, mají potenciál pro významný růst v budoucnu.

Cloudové služby budou potřeba pro zpracování a uložení dat získaných prostřednictvím dronů. Drony vybavené umělou inteligencí budou hrát stále důležitější roli v mnoha odvětvích, jako je bezpečnost, zemědělství a logistika. A společnosti, které se zabývají vývojem a výrobou dronů, budou těžit z rostoucí poptávky po těchto zařízeních.

Investoři, kteří chtějí profitovat z tohoto rostoucího odvětví, by se měli zaměřit na společnosti, které se zabývají těmito třemi oblastmi. Mezi konkrétní společnosti, které by mohly být zajímavými investicemi, patří:

 • Amazon Web Services (AWS)
 • Microsoft Azure
 • Google Cloud Platform
 • Intel
 • NVIDIA
 • DJI
 • Parrot
 • Zipline

Mezi nejlepší společnosti, které se věnují dronovému průmyslu jsou:

 • Amazon
 • UPS Flight Forward
 • Kratos Defense & Security Solutions Inc.
 • AeroVironment Inc.
 • Workhorse Group Inc.

Odvětví dronů roste a přináší nové metody, které mohou změnit mnoho aspektů lidského života. Firmy předvádějí různé využití dronů v komerčním i obranném sektoru a směřují k zelenější budoucnosti doručování.

Investice do těchto společností znamená více než jen využití rostoucího trhu – jde o účast na revolučním posunu v technologii a udržitelnosti. Pro investory je klíčové porozumět různým aplikacím a pokrokům v této oblasti, protože trh s drony nabízí neomezený potenciál růstu a inovací.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang