Drony – investiční příležitosti

Hurikány Irma a Maria, které v září 2017 zasáhly Karibik a jihovýchodní pobřeží USA, ukázaly, že drony se mohou stát nezbytným nástrojem pro záchranné a rekonstrukční operace. Drony byly použity k zhodnocení rozsahu škod, vyhledávání pohřešovaných osob a doručování potravin a léků do zasažených oblastí. V případě hurikánu Irma bylo použito více než 300 dronů, v případě hurikánu Maria pak více než 500 dronů.

V roce 2024 pokračuje vývoj dronů. Drony jsou stále výkonnější a mají delší dolet a výdrž baterie. Drony se začínají uplatňovat i v nových odvětvích, například v zdravotnictví, kde se používají k doručování léků a zdravotnického materiálu.

Drony se uplatňují v mnoha odvětvích

Nepostradatelné se drony ukázaly také pro pojišťovny a telekomunikační společnosti. Své roje dronů do oblasti postižené hurikánem vyslaly jak Allstate Corp., Travelers, tak AT&T. Takřka okamžitě bylo možné stanovit rozsah pojistných škod či poškození telekomunikačních zařízení. Drony byly také použity k doručování humanitární pomoci do oblastí, které byly postiženy přírodní katastrofou.

Energetické společnosti použily drony pro monitoring rafinérií či ropovodů a plynovodů. Drony byly také použity k opravám poškozené infrastruktury.

Hurikány v roce 2017 pouze naznačily potenciál dronů, které v budoucnu najdou uplatnění v mnoha klíčových sektorech ekonomiky. Podle analytiků vzrostly investice do komerčních dronů mezi lety 2016 a 2020 na 13 miliard USD. V roce 2024 se očekává, že trh se službami dronů bude dosahovat až 200 miliard USD ročně. Investoři se poohlížejí po příležitostech, jak z tohoto rostoucího koláče tržeb ukrojit část pro sebe.

Investiční příležitosti v oblasti dronů

Cloudové služby budou hrát důležitou roli v oblasti dronů. Drony budou generovat velké množství dat, která budou potřeba zpracovávat a uložit. Cloudové služby nabízejí spolehlivé a cenově dostupné řešení pro tuto potřebu.

Společnosti jako Amazon Web Services, Microsoft Azure, Alibaba a Google jsou lídry na trhu cloudových služeb. Investoři by se měli zaměřit na tyto společnosti, protože budou profitovat z rozšíření trhu s drony.

Intel v minulém roce koupil německého výrobce dronů Ascending Technologies. Tato akvizice ukazuje, že Intel má zájem o trh s drony. Intel se chystá kombinovat drony se svými čipy pro počítačové vidění Myriad X, které umožňují umělé inteligenci reagovat na vnější podněty v reálném čase. Toto spojení má potenciál revolucizovat trh s drony. Intel může pomoci dronům stát se autonomnějšími a bezpečnějšími.

Kromě společností uvedených výše se investoři mohou zaměřit také na společnosti, které se zabývají vývojem nových technologií pro drony.

Drony a umělá inteligence

Drony vybavené umělou inteligencí a systémy pro rozpoznání obličeje již nyní najdou uplatnění v oblasti bezpečnosti. Mohou být například použity k monitorování veřejných prostranství, pátrání po pohřešovaných osobách nebo k poskytování videopřenosu z nebezpečných oblastí.

Drony mohou být také použity k boji proti terorismu. Mohou například být použity k sledování podezřelých osob, k doručování výbušnin nebo k útokům na teroristické cíle.

Drony vybavené umělou inteligencí jsou již nyní používány v zemědělství. Mohou být například použity k monitorování plodin, aplikaci hnojiv nebo k postřiku proti škůdcům. V budoucnu by mohly drony s umělou inteligencí být použity k ještě pokročilejším úkolům, jako je například:

 • Předpověď sklizně
 • Optimalizace zavlažování
 • Předcházení šíření chorob a škůdců
 • Automatizace zemědělských prací

Drony s umělou inteligencí mají potenciál najít uplatnění i v těchto odvětvích:

 • Logistika
 • Doprava
 • Poskytování služeb
 • Průmysl

Drony v budoucnu

Drony se již nyní uplatňují v mnoha odvětvích, jako je bezpečnost, zemědělství, logistika nebo doprava. V budoucnu se jejich využití bude dále rozšiřovat.

Mezi nové trendy v oblasti dronů patří:

 • Rozvoj umělé inteligence: Drony s umělou inteligencí budou schopny samostatně provádět úkoly, jako je například navigace, sledování objektů nebo rozpoznávání obličejů.
 • Vývoj nových typů dronů: Drony budou stále výkonnější, budou mít větší dosah a výdrž baterie. Budou také vybaveny novými senzory a technologiemi, které jim umožní provádět stále složitější úkoly.
 • Rozvoj nových aplikací: Drony budou nacházet uplatnění v nových odvětvích, například v zdravotnictví, v průmyslu nebo ve stavebnictví.

Rozvoj dronů je spojen také s určitými výzvami, jako je například:

 • Bezpečnost: Drony mohou představovat bezpečnostní riziko, pokud se dostanou do rukou neoprávněných osob.
 • Etika: Je třeba se zamyslet nad etickými aspekty používání dronů, například nad otázkou soukromí nebo nad používáním dronů k vojenským účelům.
 • Regulace: Je třeba upravit regulaci používání dronů tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana občanů.

Investiční tipy do oblasti dronů

Společnosti, které poskytují cloudové služby, umělou inteligenci a drony, mají potenciál pro významný růst v budoucnu.

Cloudové služby budou potřeba pro zpracování a uložení dat získaných prostřednictvím dronů. Drony vybavené umělou inteligencí budou hrát stále důležitější roli v mnoha odvětvích, jako je bezpečnost, zemědělství a logistika. A společnosti, které se zabývají vývojem a výrobou dronů, budou těžit z rostoucí poptávky po těchto zařízeních.

Investoři, kteří chtějí profitovat z tohoto rostoucího odvětví, by se měli zaměřit na společnosti, které se zabývají těmito třemi oblastmi. Mezi konkrétní společnosti, které by mohly být zajímavými investicemi, patří:

 • Amazon Web Services (AWS)
 • Microsoft Azure
 • Google Cloud Platform
 • Intel
 • NVIDIA
 • DJI
 • Parrot
 • Zipline

Samozřejmě je důležité provést vlastní průzkum a posoudit rizika spojená s každou investicí. Ale společnosti působící v těchto třech oblastech mají potenciál nabídnout investorům zajímavou návratnost.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang