Krátkodobé investice – do čeho vložit peníze?

Nalezení nejlepší krátkodobé investice může být pro jednotlivce i majitele firem obtížnou volbou. Zatímco krátkodobé investice mohou nabídnout určitou stabilitu v nejistých ekonomických časech, je důležité prozkoumat dostupné možnosti, než učiníte jakékoli rozhodnutí.

Investování peněz může být často skličující úkol. Mnoho lidí možná neví, kde začít, nebo pokud ano, nemusí se cítit dostatečně bezpečně, aby investovali své těžce vydělané peníze. Následující článek se bude zabývat některými z nejlepších krátkodobých investic, jako jsou:

 • termínované vklady
 • dluhopisy
 • komodity
 • akcie

S výběrem té správné krátkodobé investice pro konkrétní potřeby může pomoci bankovní poradce nebo nezávislý finanční poradce.

Termínované vklady

Termínovaný vklad je jednou z největších krátkodobých investic, jakou může člověk udělat. Termínovaný vklad je díky své stabilitě a vysoké návratnosti skvělou krátkodobou investicí. Založení termínovaného vkladového účtu je jednoduché a rychlé.

Stačí si vybrat částku a časové období, které chce osoba investovat, a prostředky budou uloženy na bezpečný, úročený účet.

Stabilita termínovaného vkladového účtu umožňuje člověku přesně vědět, kolik dluhů a zisku bude na konci doby splatnosti, což může být velmi uklidňující. Kromě toho je míra návratnosti na termínovaných vkladových účtech obecně mnohem vyšší než míra návratnosti jiných méně bezpečných investic, jako jsou akcie nebo dluhopisy.

S dobrou návratností a bez rizika ztráty může být termínovaný vkladový účet skvělým způsobem, jak pomalu budovat spoření na důchod. Srovnání termínovaných vkladů nabídne různorodé nabídky, které pomohou zajistit ten nejlepší možný úrok.

Termínovaný vklad je také obvykle vhodný pro ty, kteří nepotřebují okamžitý přístup ke své investici. Účet zůstane uzamčen po předem stanovenou dobu, takže ti, kteří si zakládají termínovaný vkladový účet, by se měli ujistit, že alokují prostředky, které v blízké budoucnosti nebudou potřebovat.

Celkově je termínovaný vkladový účet skvělý způsob, jak proměnit peníze v bezpečnou krátkodobou investici s vysokou návratností. Bez rizika ztráty, s dobrou návratností a jistotou stanovené částky na konci termínu je termínovaný vklad investiční možností, kterou by měl zvážit každý.

Průzkum finančního trhu může být náročný, nejlepší je obrátit se na odborníka z oboru financí.

Dluhopisy

Dluhopisy jsou efektivní krátkodobou investicí pro ty, kteří hledají investice s nízkým rizikem a konzistentní výnosy. Dluhopisy jsou dluhovým nástrojem, což znamená, že ten kdo koupí dluhopis, půjčujete peníze emitentovi.

Na oplátku souhlasí s tím, že vám po stanovenou dobu zaplatí úrok a poté splatí jistinu, když dluhopis dospěje termínu. Dluhopisy přicházejí v mnoha podobách a nabízejí různé podmínky, takže poskytují skvělou možnost pro investory, kteří nechtějí svými krátkodobými investicemi podstupovat významné riziko.

Dluhopisy se dají získat od těchto emitentů:

 • vláda, její instituce, obce nebo města – slouží k financování velkých investic nebo deficitů státního rozpočtu
 • banky – za účelem získat peněžní prostředky do oběhu
 • korporátní emitenti – vydávají je podniky, které mají za cíl získat dlouhodobé finanční prostředky

Dají se také nalézt zelené dluhopisy, které se na první pohled od těch běžných nijak neliší. Účelem zelených dluhopisů je ale účelem financování tzv. zelených projektů. Tyto dluhopisy jsou ale známé spíše na zahraničním trhu.

Jednou z hlavních výhod dluhopisů jako krátkodobé investice je, že jsou obecně nízkorizikové. Protože investor půjčil peníze emitentovi, bude mu splacena jistina v plné výši, pokud nedojde k prodlení s dluhem. Výnosy dluhopisů jsou navíc obvykle předvídatelné a investoři mohou tyto znalosti využít k plánování svých výnosů.

Investoři mohou také nakupovat dluhopisy s kratší dobou splatnosti než některé jiné investice. To jim umožňuje využívat výhody pokračujících plateb úroků na rozdíl od jednorázového výnosu jako u jiných investic. To také dává investorovi větší kontrolu, protože se nemusí spoléhat na žádnou konkrétní investici, aby dosáhl určitého výnosu.

Dluhopisy jsou také vysoce likvidní investice, zejména ty, které jsou podporovány vládou. To umožňuje investorům získat přístup ke svým penězům rychle, když je potřeba, a s minimálním úsilím. Úrok placený z dluhopisů je navíc obecně daňově uznatelný v závislosti na míře jejich zapojení do investice.

Celkově vzato jsou dluhopisy skvělou krátkodobou investicí díky své nízkorizikové povaze, likviditě a potenciálním daňovým výhodám. Investoři by měli zvážit své cíle a zdroje před investováním do jakýchkoli cenných papírů, stejně jako svou vlastní osobní toleranci vůči riziku.

Komodity

Komodita se dá nejlépe vysvětlit jako surovina. Je to takové zboží, se kterým se obchoduje jako se surovinou. Může jít o zemědělské produkty nebo tzv. hard komodity, tedy ty, které se těží.

Nejčastější komodity k obchodování:

 • ropa
 • zlato
 • měď
 • zinek
 • káva
 • cukr
 • kakao

Investice do komodit je skvělý způsob, jak diverzifikovat portfolio a maximalizovat výnosy. Přestože jsou některé komodity dlouhodobými investicemi, mohou být také volatilní a vysoce rizikové. Investoři mohou těžit z krátkodobých investic do komodit tím, že sníží riziko svých portfolií a využijí příležitostí ke krátkodobému zisku.

Při investování do komodit je důležité porozumět základům trhů a různým charakteristikám komodit. Komodity lze obchodovat prostřednictvím futures kontraktů, které vyžadují finanční závazek do určitého data v budoucnosti, a spotových kontraktů, které často zahrnují okamžité vypořádání.

Při denním obchodování nebo přijímání krátkodobých pozic investoři často využívají spotové kontrakty, aby těžili z krátkodobých výkyvů trhu. Krátkodobé investice do komodit mohou být v závislosti na podmínkách na trhu rizikovější než investice dlouhodobé. Někteří investoři však zjišťují, že krátkodobé výnosy komodit mohou být vyšší než výnosy akcií a dluhopisů.

Investoři by si také měli být vědomi korelace mezi komoditami a jinými investicemi, jako jsou akcie a měny. Pokud cena komodity náhle vzroste, může to být způsobeno změnou ceny podkladové akcie nebo měny, která pohání cenu komodity. Diverzifikace investic do více tříd aktiv tedy může být přínosná a může pomoci snížit celkové riziko portfolia.

Závěrem lze říci, že komodity mohou být skvělou krátkodobou investicí, pokud investoři chápou související rizika. Jako u každé investice je důležité prozkoumat základy trhů a vytvořit vhodnou strategii pro maximalizaci výnosů.

Nejčastěji obchodovanou komoditou je zlato a drahé kovy obecně.

Akcie

Akcie mohou být skvělou krátkodobou investicí pro důvtipné obchodníky. Rychlý charakter akciového trhu v kombinaci s potenciálem vysokých výnosů činí z akcií atraktivní možnost pro lidi, kteří chtějí dosáhnout rychlých zisků.

Obchodování s akciemi vyžaduje slušnou míru znalostí o akciovém trhu a o tom, jak funguje. Vědět, do kterých akcií investovat a kdy nakupovat nebo prodávat, vyžaduje dovednost a porozumění trhu. Jakmile pochopí investor základy, může začít budovat portfolio akcií, které přinesou největší výnosy v co nejkratším čase.

Jednou z výhod investování do akcií je potenciál rychle realizovat zisky. Protože akciový trh neustále získává a ztrácí hodnotu, některé akcie mohou rychle růst nebo klesat. Tato změna hodnoty může mít za následek obrovské zisky nebo ztráty během krátké doby.

Další výhodou investování do akcií je míra kontroly, kterou dává investorovi. Na rozdíl od jiných investičních nástrojů se může investor rozhodnout, jak velké riziko chce podstoupit a kolik peněz je ochoten investovat. Tato kontrola umožňuje přizpůsobit investice individuálním cílům a toleranci vůči riziku.

Je třeba mít na paměti, že je riskantnější než jiné investice a může možná vymazat zisky tak rychle, jak je dokáže znásobit. Před investicí do akcií se doporučuje poradit se s finančním odborníkem a ujistit se, že jde o správné rozhodnutí.

Při zvažování krátkodobých investic by investoři měli prozkoumat různé možnosti a porozumět všem souvisejícím rizikům, než učiní jakékoli rozhodnutí. Srovnání termínovaných vkladů, průzkum možných dluhopisů a porada s finančním odborníkem ohledně akcií může minimalizovat špatná rozhodnutí.

Další možností je investice do kryptoměn, které patří do odvětví FinTech, nicméně ta už je dlouhodobější. FinTech se zaměřuje na rozvoj a podporu finančních technologií a díky tomu je mnoho možností, jak nakládat s penězi a generovat zisky.

Nejdůležitější věcí, kterou je třeba si zapamatovat, je investovat do toho, čemu člověk rozumí, a důkladně si investici prozkoumat, než se pustí do jakéhokoli konkrétního produktu.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang