Dlouhodobý investiční produkt – výhody, podmínky, novinky

Dlouhodobý investiční produkt představuje klíčový prvek pro každého, kdo má zájem o budoucnost svého financování. Jedná se o strategii, která nabízí stabilní zhodnocení a dlouhodobý růst kapitálu. V tomto článku se podíváme na principy, podmínky, výhody a porovnáme tuto inovativní možnost s již existujícími alternativami. Co je to dlouhodobý finanční produkt? Jak s ním pracovat? A kde ho získat? Co znamená zkratka DIP?

Investování může být někdy složitý proces s nejistým výsledkem. Vždy je dobré si zjistit dopředu všechny potřebné informace ohledně toho, kde investovat, jaké jsou nejlepší investiční fondy a ověřit si podmínky daného DIPu.

Daňová zvýhodnění a pravidla DIPu

Daňová zvýhodnění spojená s Dlouhodobým Investičním Produktem (DIP) jsou stanovena konkrétními pravidly, která upravují možnosti odečítání daní a podmínky investování.

 1. Ročně je možnost odečíst až 48 000 Kč ze základu daně za zdaňovací období, což vede k roční úspoře až 7 200 Kč.
 2. Zaměstnavatel může přispívat až do výše 50 000 Kč ročně k DIPu zaměstnance, což může využít jako daňově podporovaný produkt na stáří zaměstnance.
 3. Maximální daňovou podporu od státu je možné získat v případě pravidelné investice minimálně 4 000 Kč měsíčně do DIPu. Investice nad tuto částku již nejsou zvýhodněné.
 4. Zaměstnavatel obdrží daňovou úlevu na příspěvky v podobné výši, 4 127 Kč.

Podmínky pro daňové zvýhodnění

Níže jsou uvedené podmínky pro získání daňového zvýhodnění, co se týče dlouhodobého investičního produktu.

 1. Investování do DIPu musí trvat minimálně 120 měsíců (10 let).
 2. DIP se dá ukončit nejdříve v kalendářním roce, kdy člověk dosáhne věku 60 let.
 3. Při předčasném ukončení DIPu je zde povinnost vrátit veškeré daňové zvýhodnění získané za dobu investování.

Principy dlouhodobého investičního produktu (DIP)

Dlouhodobý investiční produkt je finanční nástroj navržený tak, aby investoři mohli plánovat a dosahovat svých finančních cílů v dlouhém časovém horizontu. Jeho základním principem je systematické investování finančních prostředků po delší časové období s cílem dosáhnout stabilního růstu a vyššího zhodnocení kapitálu.

Podmínky pro využívání DIP

Dlouhodobý investiční produkt obvykle vyžaduje pevné splácení částky po delší dobu. Investoři by měli být připraveni na to, že se jedná o strategii, která je optimální pro ty, kteří chtějí dosáhnout výhod dlouhodobého růstu a jsou ochotni investovat alespoň po určitou dobu.

Každý poskytovatel si může klást vlastní dílčí podmínky využívání DIP (např. míru poplatků či různé investiční možnosti s jiným poplatkem apod.), nicméně obecně pro DIP platí, že je:

 • nutné spořit minimálně 10 let
 • a dosáhnout věku 60 let

Jinak vzniká povinnost zpětně zdanit veškeré daňově zvýhodněné vklady od zaměstnavatele a své vlastní vklady, na které byly uplatněny daňové slevy v daňovém přiznání.

Výhody dlouhodobého investičního produktu

DIP nabízí několik výhod oproti jiným investičním možnostem. Jednou z klíčových výhod je dlouhodobá stabilita a bezpečnost investic. Díky postupnému investování lze dosáhnout lepšího rozložení rizika a minimalizace dopadů kolísání trhu na celkový výnos.

Další výhodou je daňová efektivita, neboť některé z dlouhodobých investičních produktů mohou poskytovat daňové výhody.

DIP má spoustu výhod. Mezi hlavní přednosti patří například výrazná daňová zvýhodnění.

Dlouhodobý investiční produkt na Portu

Dlouhodobý investiční produkt na Portu představuje moderní a efektivní způsob, jak dosáhnout dlouhodobé finanční stability.

Tento online investiční portál poskytuje investorům flexibilitu a pohodlí při správě svého portfolia, umožňuje jim přímý přístup k různým investičním nástrojům, včetně akcií, dluhopisů a fondů. Tato nová forma investice zprostředkována online platformou umožňuje investorům pohodlně sledovat vývoj svých investic. To vše přispívá k větší kontrole nad investicemi a umožňuje i méně zkušeným investorům plánovat svou finanční budoucnost s jistotou a efektivitou.

Dlouhodobý investiční produkt na Portu umožňuje investovat do různých aktiv a vytvořit si vlastní důchodové portfolio. Investovat lze do tradičních (akcie, dluhopisy) i alternativních nástrojů typu Bitcoin s cílem dosáhnout zajímavého zhodnocení investic.

Zjistit více o DIP na Portu >

Portu DIP

Investování na Portu představuje nejen nový trend, ale i revoluční změnu v přístupu k finančnímu trhu. Online investiční platforma Portu nabízí nejen pohodlí a snadný přístup k investicím, ale také možnost efektivní správy portfolia a dosahování dlouhodobých finančních cílů. S jeho pomocí může každý investor, bez ohledu na úroveň zkušeností, informovaně investovat.

Portu DIP přináší řadu výhod a možností pro efektivní dlouhodobé investování s ohledem na daňové výhody a poplatkovou strukturu. Zde je několik podmínek a informací, které se vyplatí znát ještě před investováním.

Daňové výhody

 • DIP nabízí daňové výhody dle platných zákonů, umožňující odečíst vklady ze základu daně až do výše 48 tisíc Kč ročně.
 • Klient může využívat daňové úlevy na vklady až do dosažení 60 let věku a minimální doby investice 10 let.

Poplatkové zvýhodnění

 • Zvýhodněný roční poplatek 0,5 % je přístupný nezávisle na tom, zda se klienti rozhodnout nechat Portu spravovat své investice nebo si sestaví vlastní investiční strategii.
 • Investice na Portu mohou začínat již od 500 Kč, a výši pravidelných vkladů lze flexibilně upravovat.

Rozmanitost investic

 • Kombinujte různé investiční produkty na Portu, včetně ETF portfolia, akciových strategií a kryptoměn.
 • Portu umožňuje investovat do akcií, ETF, podílových fondů, nástrojů peněžního trhu a dluhopisů obchodovaných na burze.

Poplatek za správu

 • Portu účtuje pouze nízký poplatek za správu a neúčtuje žádné vstupní poplatky ani poplatky za provedené obchody.
 • Veškeré transakce jsou prováděny za optimálních podmínek díky zázemí tradingového oddělení WOOD & Company.

Příspěvky od zaměstnavatele

 • Zaměstnavatelé mohou do DIPu přispívat libovolnou částkou, až do výše 50 tisíc Kč ročně, s výhodou, že tato částka je osvobozena od sociálního a zdravotního pojištění.

Rozmanitost investičních produktů

 • Portu nabízí širokou škálu investičních produktů, od portfolií na míru a vlastních strategií po konzervativní rezervu a Portu Crypto.

Flexibilita a snadnost

 • Registrace na Portu je snadná a zahrnuje odpovědi na několik otázek, na základě kterých je klientovi doporučeno vhodné rozložení investičního portfolia.
 • Investice jsou následně spravovány automaticky, což minimalizuje složitost investičního procesu pro klienta.
 • Velkou konkurenční výhodou jsou detailní daňové podklady pro všechny, kdo je potřebují, včetně uvádění přesných částek a kolonek, do kterých je vyplnit.

Rizikový profil

 • DIP od Portu není sám o sobě rizikový, umožňuje investovat jak dynamicky, tak i konzervativně podle preference klienta.
 • Investování v rámci DIP nabízí rozmanité možnosti a je vhodné pro různé typy investorů.

Portu poskytuje edukační materiály a podporu pro klienty, aby mohli lépe porozumět svým investicím a rozhodovat informovaně. Portu dlouhodobý investiční produkt je tedy komplexním a flexibilním řešením pro dlouhodobé investování s ohledem na individuální finanční cíle a potřeby klientů.

Fondee DIP

Společnost Fondee se stala klíčovým hráčem na poli finančních inovací a investičních řešení. S důrazem na moderní a uživatelsky příjemné přístupy k finančním službám přináší Fondee kvalitní produkty, jako je nedávno uvedený dlouhodobý investiční produkt (DIP). S několikaletou zkušeností ve finančním sektoru se společnost Fondee etablovala jako důvěryhodný partner, který kombinuje inovace, transparentnost a širokou škálu možností pro své klienty. Fondee si klade za cíl usnadnit přístup k investicím a poskytovat investiční nástroje odpovídající potřebám současných finančních trhů. Zde je několik informací k dlouhodobému finančnímu produktu této společnosti:

 1. Rozmanitost investic od Fondee: DIP od Fondee nabízí investorům široké spektrum možností pro vklad jejich finančních prostředků. Tato variabilita umožňuje efektivní diverzifikaci portfolia prostřednictvím akcií, ETF a podílových fondů.
 2. Výhody daňové úlevy: Investoři mohou využít výhodnou daňovou úlevu, kdy mohou odečíst své vklady na DIP od základu daně až do výše 48 000 Kč ročně. Tato daňová sleva poskytuje atraktivní možnost optimalizace daňových povinností.
 3. Zvýhodněné poplatky od Fondee: Fondee přichází s konkurenčně nízkými poplatky pro své investory. Poplatek za správu DIP činí pouze 0,5 % ročně, což představuje výraznou výhodu oproti některým tradičním penzijním produktům.
 4. Příspěvek zaměstnavatele s výhodami: Zaměstnanci investující do DIP od Fondee mohou těžit i ze zajímavých příspěvků od svých zaměstnavatelů. Příspěvky jsou osvobozeny od daní a odvodů a mohou dosáhnout až 50 000 Kč ročně na jednoho zaměstnance.
 5. Flexibilní strategie investování: DIP od Fondee umožňuje investorům flexibilní přístup k investicím, a to s ohledem na změny v pravidlech penzijního spoření. Systém DIP poskytuje investiční svobodu a nabízí možnosti srovnatelné či překračující tradiční formy přípravy na stáří.

Fondee přináší na český finanční trh novou dimenzi s dlouhodobým investičním produktem (DIP), který kombinuje rozmanité investiční příležitosti, daňové výhody a nízké poplatky. Tato inovativní možnost reflektuje aktuální potřeby investorů a poskytuje konkurenceschopnou alternativu v oblasti přípravy na stáří.

Fondee nabízí DIP s ročním poplatkem 0,5 %.

Zjistit více o DIP na Fondee >

Co znamená dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt představuje finanční nástroj, který je navržen tak, aby investoři mohli zhodnocovat své finanční prostředky v průběhu delšího časového období. Hlavním cílem je dosahovat stabilního růstu kapitálu a optimalizace výnosů v dlouhodobém horizontu. Tato forma investice vyžaduje trpělivost a disciplínu, protože výsledky se často projevují až po několika letech.

Seznam příkladů dlouhodobých investičních produktů:

Akciové fondy

 • Fondy, které investují do akcií, poskytují možnost dlouhodobého růstu v hodnotě portfolia.

Dluhopisové fondy

 • Investice do dluhopisů umožňují stabilní příjmy a ochranu kapitálu s dlouhodobým perspektivou.

Důchodové plány

 • Produkty navržené pro budoucí důchodové zabezpečení poskytují dlouhodobou finanční stabilitu.

Investiční životní pojištění

 • Životní pojištění s investiční složkou umožňuje dlouhodobý růst hodnoty pojistné smlouvy.

Realitní investice

 • Investice do nemovitostí může poskytnout dlouhodobou stabilitu a pravidelné výnosy z pronájmu.

Tyto příklady ukazují rozmanitost dlouhodobých investičních produktů, které umožňují investorům plánovat a dosahovat svých finančních cílů v průběhu času.

Alternativy DIP a jejich porovnání

Při rozhodování o investici do dlouhodobého investičního produktu (DIP) se stává klíčovým faktorem zvážení různých alternativ. Doplňkové penzijní spoření, životní pojištění a investice do nemovitostí jsou mezi těmito možnostmi. Tento článek se snaží poskytnout strukturovaný pohled na tyto alternativy, abychom lépe porozuměli jejich charakteristikám a potenciálním výhodám či omezením.

Doplňkové penzijní spoření

 • Doplňkové penzijní spoření zaujímá tradiční pozici v oblasti budoucího finančního zajištění.
 • Jeho pasivní přístup může nabídnout jistotu, ale mohou být omezeny výnosy ve srovnání s některými specializovanými dlouhodobými investičními produkty.
 • Pojí se s ním relativně vysoké poplatky.

Životní pojištění

 • Životní pojištění poskytuje pojistnou jistotu v případě nečekaných situací.
 • Jeho investiční složka nemusí dosahovat srovnatelných výnosů s některými specializovanými dlouhodobými investičními produkty.

Investice do nemovitostí

 • Investice do nemovitostí může nabídnout kombinaci dlouhodobé stability a pravidelných výnosů z pronájmu.
 • Je důležité zohlednit možné riziko spojené s tržními kolísáními a náročností na správu nemovitostí.

Každá z uvedených alternativ přináší své vlastní výhody a rizika. Při rozhodování je klíčové zvážit individuální finanční cíle, toleranci k riziku a dlouhodobou strategii. Porozumění charakteristikám těchto možností může investora lépe vybavit pro informované rozhodnutí ve prospěch optimálního finančního plánování.

Nabídky dlouhodobých investičních produktů v České republice

V oblasti finančního trhu v České republice existuje bohatá škála nabídek dlouhodobých investičních produktů, které umožňují investorům plánovat a dosahovat svých dlouhodobých finančních cílů. Od bank a finančních institucí po specializované investiční společnosti, nabídky produktů se liší formou, rizikovým profilem a očekávaným výnosem. Zde je na několik nabídek, které jsou v současné době dostupné:

Česká spořitelna

 • Česká Spořitelna je jednou z největších bank v ČR a poskytuje širokou škálu dlouhodobých investičních produktů, včetně fondů a dluhopisů.

Komerční Banka

 • Komerční Banka je další významnou bankou v ČR, která nabízí různé dlouhodobé investiční produkty pro své klienty.

ČSOB

 • ČSOB je součástí skupiny KBC a poskytuje široký výběr investičních možností pro dlouhodobé plánování.

Raiffeisenbank

 • Raiffeisenbank je další bankou, která poskytuje dlouhodobé investiční produkty a investiční plány pro své klienty.

Investiční společnosti

 • Různé investiční společnosti, jako například Amundi, Pioneer Investments, a další, působí na českém trhu a nabízí specializované investiční fondy.

Před výběrem konkrétního produktu je důležité pečlivě zvážit vlastní investiční cíle, toleranci k riziku a podmínky daného produktu. Různé instituce mohou nabízet odlišné výnosy, rizikové profily a další vlastnosti, které je třeba vzít v úvahu při rozhodování.

Dlouhodobý investiční produkt je novinkou.

Česká spořitelna – dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt České spořitelny s možností ochrany před inflací představuje efektivní nástroj pro investory, kteří chtějí aktivně řídit a zhodnocovat své finanční prostředky. S využitím moderních nástrojů a konkrétních čísel a procent mohou investoři plánovat své budoucí finanční cesty s jistotou a informovaností. Česká spořitelna DIP teprve připravuje.

Nabídky konkurenčních bank a společností

Kromě České spořitelny nabízí i další banky své vlastní varianty dlouhodobých investičních produktů. Každá z těchto nabídek má své specifické výhody a podmínky, a proto je důležité pečlivě porovnat možnosti před rozhodnutím.

 • Komerční banka (KB): DIP je ve fázi příprav s plánovaným spuštěním v prvním čtvrtletí roku. Nabídka zahrnuje širokou škálu investičních produktů s programem pravidelných investic.
 • Československá obchodní banka (ČSOB): DIP byl spuštěn od 2. ledna 2024. Smlouvu a obchodní podmínky lze sjednat osobně na pobočce, přičemž banka pracuje na možnosti online sjednání pro stávající investory.
 • MONETA Money Bank (MMB): Spuštění DIP je plánováno na začátek února. Klienti budou moci vybírat z investičních produktů a využívat svůj spořicí účet v rámci DIP struktury.
 • Raiffeisenbank: DIP je k dispozici od 1. ledna 2024 s online přístupem. Investice do vybraných nástrojů jsou bez vstupních poplatků a s výhodnými transakčními poplatky.
 • J&T Banka: Banka se připravuje na spuštění DIP koncem prvního čtvrtletí 2024. Nabídka zahrnuje širokou škálu fondů a dluhopisů s postupným rozšířením.
 • Generali Investments CEE: Nabízí DIP s možností výběru ze stovek investičních nástrojů. Spuštění plánuje postupně rozšiřovat a zatraktivňovat.
 • Amundi Czech Republic: Plánuje spustit DIP v průběhu 1. poloviny 2024 s nabídkou stovek investičních instrumentů.
 • WOOD & Company (Portu): DIP je již dostupný v plném rozsahu na platformě Portu. Klienti mohou investovat do tradičních i alternativních aktiv podle vlastních preferencí.
 • Fondee: Již nabízí investování v DIP s nižším poplatkem, klienti mohou vybírat z klasických nebo ESG portfolií.
 • Conseq: Připravuje zavedení DIP, kde klienti budou moci evidovat produkty v režimu DIP a získávat s tím spojené daňové výhody a příspěvky zaměstnavatele.
 • INVESTIKA: Od 2. 1. 2024 umožňuje využívat DIP pro investice do různých produktů včetně nového fondu EUROMONETIKA.

Zajímavé informace:

 • Raiffeisenbank poskytuje klientům zdarma hotovostní účty v CZK, EUR a USD s výhodným úročením.
 • V Portu od WOOD & Company lze vytvořit důchodové portfolio podle vlastních strategií včetně kryptoměn.
 • Fondee nabízí nižší poplatek 0,5 % ročně ve srovnání s běžnými portfolii.
 • Generální informace o spuštění DIP od jednotlivých institucí jsou v rámci aktuálních dat z roku 2024.

Nový dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt – DIP, představuje zajímavou alternativu pro ty, kteří hledají stabilní růst svých financí v dlouhém časovém horizontu. S transparentními podmínkami a možností optimalizace daní se stává atraktivním nástrojem pro finanční plánování. Přesto je klíčové pečlivě porovnat všechny dostupné možnosti a zvolit tu, která nejlépe vyhovuje individuálním potřebám a cílům každého investora.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang