Co to je RPSN – význam, co znamená a definice

Při výběru půjčky u bankovních a nebankovních společností je na místě zaměřit se na RPSN. RPSN poskytuje žadateli lepší vyhodnocení poskytované půjčky. Navíc se jedná o povinný údaj. Co znamená RPSN? Co je důležitější? RPSN nebo úrok?

Když si chce člověk vzít půjčku, má na ni různé nároky. Předem by si měl stanovit všechny aspekty, které by půjčka měla splňovat. Díky velké nabídce finančních produktů je možné si snadno najít vyhovující půjčku. 

Chce-li si kdokoliv půjčit peníze, bude ho především zajímat, kolik za ní zaplatí. Mnozí lidé pořizující si půjčku porovnávají úroky a sahají poté s nejmenším úrokem. Ne vždy je taková půjčka nejvýhodnější.

Co když za půjčku bude nutné platit poplatky a další peníze, které nejsou samozřejmě součástí úroků? Pak se finanční produkt výrazně prodraží. Proto je na místě neporovnávat úrok, ale RPSN. To pak žadatelům prozradí, zda je bankovní úvěr výhodný. 

Je tedy dobré vědět, co to je RPSN. V případě neočekávaných výdajů se hodí také vědět, jak funguje kreditní karta a bankovní půjčky – vždy se vyplatí dohledat zkušenosti zákazníků, např. zkušenosti s Air Bank půjčkou.

RPSN – co to je, definice, význam

RPSN, neboli roční procentní sazba nákladů, je klíčovým ukazatelem, který pomáhá spotřebitelům porovnávat úvěrové nabídky.

RPSN význam: Tato zkratka je odvozená od výrazu „roční procentní sazba nákladů“ a je vyjádřená jako procentuální hodnota z celkové výše úvěru. Její uvedení je povinné a najdeme ji ve všech nabídkách, ať už od bank či jiných věřitelů, díky právním předpisům. Aby člověk pochopil RPSN, měl by vědět, jak se počítají procenta.

Zavedení povinnosti uvádět RPSN v nabídkách má za cíl zvýšit transparentnost a umožnit spotřebitelům jednodušší srovnání různých možností. Díky této informaci mají spotřebitelé lepší přehled o skutečných nákladech spojených s úvěrem a mohou se lépe rozhodnout.

RPSN zahrnuje nejen úrokovou sazbu, ale i další náklady, jako jsou poplatky za sjednání úvěru, pojištění či správní poplatky. Tím se stává důležitým ukazatelem, který poskytuje komplexní informace o celkových nákladech spojených s úvěrem.

Spotřebitelé by měli věnovat důkladnou pozornost RPSN a neomezovat se pouze na úrokovou sazbu. I když úroková sazba může být lákavá, mohou se skrývat další skryté náklady a poplatky, které zvyšují celkovou cenu úvěru. RPSN je tak spolehlivým ukazatelem, který umožňuje spotřebitelům efektivně porovnat a vybrat nejvýhodnější nabídku.

Při porovnávání nabídek je také důležité vzít v úvahu individuální potřeby a schopnosti spotřebitele. Každý člověk má odlišné finanční možnosti a představy o úvěru. Proto je dobré se zaměřit nejen na RPSN, ale také na další faktory, jako jsou délka splatnosti, flexibilita smlouvy a další podmínky, které by měly být v souladu se spotřebitelovými potřebami.

Celkově řečeno, RPSN je významným ukazatelem, který pomáhá spotřebitelům při výběru nejvýhodnějšího úvěru. Jeho povinné uvádění v nabídkách poskytuje spotřebitelům důležité informace o skutečných nákladech a umožňuje jim provést informované rozhodnutí. Avšak je třeba mít na paměti, že RPSN je pouze jedním z aspektů, které je třeba zvážit při výběru úvěru a celkově se orientovat na své finanční možnosti a potřeby.

Při porovnávání nabídek je vhodné zohlednit jak úrok, tak RPSN, aby se získal komplexní obraz o výhodnosti úvěru.

Roční procentuální sazba nákladů – RPSN

Roční procentuální sazba nákladů (RPSN) je číslem, na základě kterého je možné vyhodnotit objektivně výhodnost či nevýhodnost půjčky online. Žadatel se nemusí bát, že RPSN nebude poskytovatel uvádět. Je totiž ze zákona povinný.

Je na místě myslet na to, že se sjednáváním půjčky je spojena celá řada poplatků, které mohou ale nemusí být zahrnuty do roční procentuální sazby nákladů. Toto procentuální vyjádření značí mimo jiné, jak velkou výši musí zájemce o půjčku uhradit v rámci roka. 

RPSN jako povinný údaj

Jde o povinný údaj, který musí být poskytován vedle nabídky od roku 2011 všemi poskytovateli půjček. 

Pokud některá ze společností poskytující půjčky tuto informaci neposkytne, pak je půjčka poskytnuta dle repo sazby. Tu stanovuje Česká národní banka a je pro žadatele o půjčku daleko výhodnější. 

Vedle RPSN je také povinnost uvádět u takových marketingových nabídek i informace o nákladech. To se však nevztahuje na všechny půjčky. Výjimkou je například půjčka, která je jištěna nemovitostí. Dalším je půjčka nepřesahují hodnoty 5 000 Kč. 

K čemu slouží RPSN? 

Každý, kdo se někdy zajímal o půjčky, ví, že je mnohdy velmi obtížné se v nejrůznějších nabídkách zorientovat a vybrat tu nejvýhodnější. Kromě uvedených ročních úrokových mír je třeba se zaměřit i na další parametry, které spadají do dodatečných plateb.

Mezi takové platby patří například poplatky za uzavření smlouvy, za vedení účtu, za správu úvěru, za pojištění schopnosti splácet a v neposlední řadě také poplatky za převody peněžních prostředků

Ne každý si však může dovolit vybírat si mezi půjčkami s nejnižším RPSN. Mají totiž většinou přísná kritéria pro poskytnutí. V případě, že člověk shání snadněji dostupnější půjčku, měl by volit půjčky bez registru ihned. 

Jak se počítá RPSN?

Budoucí klient by při svém rozhodování o sjednání bankovní půjčky nebo úvěru měl myslet na RPSN při porovnávání cen. Ta společnost, která obsahuje nejnižší úrok, může být ve výsledku dražší než jiná. Proto je dobré se orientovat dle uvedeného RPSN, u kterého platí pravidlo, že čím nižší RPSN je, tím je výhodnější půjčení

Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o úrokovou míru, pro kterou je rovná čistá současná hodnota získaných půjček čisté současné hodnotě výdajů. Výpočet není jednoduchý, a tak se doporučuje všem zájemcům využít RPSN kalkulačku. 

Co není obsaženo v RPSN

Existuje několik poplatků vedle nutných výdajů, které nejsou zahrnuty v roční procentní sazbě nákladů. Jedním z nich je kolek. Ten slouží pro účely platby na katastrálním úřadě. Dalšími jsou odměna odborníkovi za odhad ceny nemovitosti nebo cena za pojištění.

RPSN poskytuje celkový přehled o nákladech spojených s úvěrem.

Co je důležitější – RPSN nebo úrok

Otázka, zda je důležitější RPSN nebo úrok při výběru úvěru, je častým dilematem spotřebitelů. Oba faktory hrají významnou roli při posuzování nákladů a výhod jednotlivých nabídek. Je však důležité si uvědomit, že RPSN a úrok jsou odlišné ukazatele, které poskytují různé informace a mohou být důležité z různých hledisek.

Úrok je klíčovým faktorem, který odráží cenu půjčených peněz. Vyšší úroková sazba znamená, že spotřebitel bude platit vyšší částku za využití úvěru. Pokud je cílem minimalizovat samotnou cenu půjčených peněz, může být úrok rozhodujícím faktorem při výběru.

Na druhou stranu je RPSN komplexnějším ukazatelem, který zahrnuje nejen úrok, ale také další náklady spojené s úvěrem, jako jsou poplatky, pojištění a další poplatky. RPSN poskytuje spotřebitelům přehlednější a ucelenější informace o celkových nákladech spojených s úvěrem. To je důležité, protože i při nižším úroku mohou být vyšší dodatečné náklady, které zvyšují celkovou cenu úvěru.

Například, pokud dvě nabídky mají podobnou úrokovou sazbu, ale jedna z nich má vyšší RPSN, je pravděpodobné, že druhá nabídka bude nakonec levnější, protože zahrnuje nižší další náklady. Spotřebitelé by měli tedy věnovat důkladnou pozornost RPSN, zejména pokud chtějí mít komplexní přehled o celkových nákladech spojených s úvěrem.

Nicméně, výběr mezi RPSN a úrokem závisí na individuálních potřebách a preferencích spotřebitele. Pokud je spotřebitel zaměřen především na nižší náklady půjčených peněz, může se rozhodnout prioritně na základě úrokové sazby. Naopak, pokud spotřebitel preferuje celkovou přehlednost a zahrnutí všech nákladů, RPSN mu poskytne komplexnější informace.

Je také vhodné si uvědomit, že RPSN a úrok jsou jen dvě z mnoha proměnných, které by měly být brány v úvahu při výběru úvěru. Důležité je také zvážit délku splatnosti, flexibilitu smlouvy, případné dodatečné pojištění a další podmínky, které ovlivní celkovou výhodnost nabídky.

Celkově lze říci, že rozhodnutí mezi RPSN a úrokem závisí na preferencích a potřebách jednotlivých spotřebitelů. Obě hodnoty mají své klíčové rovnováhy, a proto je důležité zvážit jak úrok, tak i RPSN a přizpůsobit výběr úvěru individuálním okolnostem.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang