Dluhová past – cesta k osobnímu bankrotu

Dluhová past je stav, do kterého se nikdo dostat nechce. Měsíční výdaje dlužníků stále rostou, dlužníci je nezvládají splácet a jsou pomalu vedeni k osobnímu bankrotu. Jaké jsou příčiny dluhové pasti a jak se nejlépe vyvarovat této situaci?

Často se lidé pokouší tíživou finanční situaci řešit dalšími půjčkami. Snaží se najít způsob, jakým by si mohli půjčit bez toho, aniž by museli například dokazovat příjmy. Nebankovní instituce tyto služby poskytují a na rozdíl od bank nabízí nebankovní půjčky bez nahlížení do registru a někdy nechtějí ani potvrdit příjmy. To ale bohužel přivádí dost lidí právě do dluhové pasti.

Co je dluhová past?

Dluhová past je přesně stav kdy:

  • dlužník dlouhodobě nesplácí závazky
  • dlužník si bere nové půjčky za účelem splacení těch stávajících
  • objem celkového dluhu narůstá především díky upomínkám a sankcím za nesplácené půjčky
  • vznikají nové dluhy za služby, které dlužník není schopen platit (např. nájem, telefon, energie, apod.)

Dluhová past, neboli dluhová spirála, je již tak špatný stav osobních financí, že osoba není schopná nadále splácet své závazky. Stávající dluhy se stále zvětšují a postupné zadlužování vede k neschopnosti splácet jednotlivé zápůjčky a úvěry.

Ve stavu dluhové spirály se můžou ocitnout osobní finance, rodinný rozpočet nebo i státní rozpočet. V případě dluhové pasti se dlužníkův stav neustále zhoršuje a vede k exekuci a osobnímu bankrotu.

Příčiny dluhové pasti

Mezi nejohroženější skupinu obyvatel, kteří upadají často do dluhových pastí, patří lidé s nižšími příjmy. Do dluhových spirál často upadají také lidé se závislostí, které vyžadují vysoké finanční výdaje jako například gamblerství, alkoholismus, závislosti na drogách. Jaké jsou nejčastější chyby, které lidi vedou do dluhových pastí?

  • velké množství půjček např. zboží na splátky, kontokorenty, kreditní karty a spotřebitelské půjčky)
  • neuhrazená pokuta (např. za parkování či jízdu na černo)
  • nízká finanční gramotnost
  • ztráta zaměstnání nebo vážná či dlouhodobá nemoc
  • rozvod či úmrtí partnera živitele rodiny

Lidé se do dluhové spirály dostávají tím, že si berou stále více úvěrů, ty nejnovější používají na splátky starších úvěrů. Přitom novější úvěry jsou již méně výhodné než ty předchozí, tedy i náklady na měsíční splátky rostou stále nahoru. Taková situace je dlouhodobě neudržitelná a končí neschopností splácet jednotlivé úvěry. Dostat se do ní může každý. Výjimkou nejsou případy, že na potomky spadnou dluhy z dědictví po zemřelém otci či matce.

Registr dlužníků

Registr dlužníků je databáze, která shromažďuje informace o lidech zatížených dluhy, či lidech se špatnou platební morálkou. V České republice je provozováno několik těchto databází, nicméně nic jako centrální registr dlužníků neexistuje. Jsou provozovány pouze soukromě a veřejné nahlížení nebo kontrola libovolných záznamů není možná.

Tyto registry slouží pro kontrolu, zda je osoba schopná dostát svým závazkům. Bankovní registry využívají hlavně banky, když kontrolují žadatele o půjčku. Nicméně některé nebankovní instituce tento krok obchází a nabízí půjčky bez nahlížení do registru.

Mimo to je velmi důležitá Centrální evidence exekucí, která vede záznamy o probíhajících exekucích soukromých i právnických osob. Nahlížet do ní může kdokoliv, nicméně každý dotaz je zpoplatněn. Provozuje ji Exekutorská komora České republiky.

Osobní bankrot

Osobní bankrot, neboli oddlužení je způsob, jakým se dlužník vypořádává se svými závazky vůči věřitelům. Je to plně legální a účinná cesta, pokud si již dlužník neví rady. Během tohoto procesu nejsou dlužníkovi zabaveny majetky exekutory a dlužník má jakousi naději nového začátku.

Výhodu ve vyhlášení osobního bankrotu mají i věřitelé, kterým se díky němu alespoň navrátí alespoň část pohledávky.

Po odevzdání návrhu na oddlužení u soudu se dlužníkovi pozastaví veškeré úročení jeho dluhů. Během procesu insolvenčního řízení je také dlužník chráněn před jakýmkoliv výkonem exekucí na jeho majetku. Součástí oddlužení bývá i odpuštění části nesplacených závazků.

O formě oddlužení rozhodují věřitelé, nebo soud. Oddlužení může proběhnout formou zpeněžení majetku, nebo plnění splátkového kalendáře. Během plnění splátkového kalendáře jsou dlužníkovi odvedeny jeho příjmy a zůstává mu pouze nezbytné životní minimum. Tento proces trvá až 5 let.

Osobní bankrot je legální cesta ke zbavení dluhů a naděje pro nový začátek.

Půjčky bez registru

Již zmíněné půjčky bez registru představují na trhu největší riziko pro dlužníky. Nabízejí je pouze nebankovní instituce, protože banky se při schvalování žádosti o půjčku vždy musí podívat do registru dlužníků. Půjčky bez nahlížení do registru nabízí pouze ty instituce, pro které není negativní záznam v registru překážkou.

Tyto půjčky jsou často cílené hlavně na ty, kteří se již dostali do problémů a neumí si s nimi poradit. Lákají na půjčky bez doložení příjmů, dlouhodobé půjčky bez registru, půjčky ihned na ruku a další. Tyto půjčky se sice na první pohled mohou zdát jako výhra, nicméně ve svých podmínkách skrývají často spousty nečekaných výjevů. Mají často splátky týdenní, a i když se úrok zdá býti nízký, poplatky těchto půjček jsou mnohdy velmi vysoké.

Konsolidace půjček pro dlužníky

Ve chvíli, kdy člověku přerůstají splátky všech půjček přes hlavu, je čas na konsolidaci půjček. Jedná se o sloučení půjček do jedné a klient tím získá lepší přehled o svých půjčkách a rozhodně i lepší podmínky splácení. Klient se tak může vyhnout případným finančním problémům a případné exekuci.

Spousta dlužníků má několik dluhů od různých poskytovatelů a ve finále nemají kontrolu nad částkami a výškami splátek. Konsolidace bez registru bývá dobrým prvním krokem k získání kontroly nad svými financemi a lze díky ní předejít i nepříjemné dluhové pasti. Lidé s hůře doložitelnou bonitou mohou také využít služby konsolidace bez registru, nebo konsolidace bez zástavy u nebankovních institucí.

Postup při řešení dluhové pasti

Pokud se člověk dostává do dluhové pasti, měl by svou situaci řešit co nejdříve. Se společnostmi je dobré domluvit se na splátkovém kalendáři, díky němuž se klient vyhne exekuci. Dalším krokem může být konsolidace půjček, která prodlouží dobu splatnosti a sníží výši splátek. Správným řešením rozhodně nejsou nebankovní půjčky bez registru, naopak by se měl dlužník obrátit na spolehlivé společnosti.

V první řadě by se měl ale člověk snažit o to, aby se do dluhové spirály nedostal. To znamená platit všechny pokuty a bezhlavě se nevrhat do zřizování zbytečných půjček. Obzvlášť by si měl člověk dát pozor na nebankovní půjčky bez registru, bez doložení příjmů, nebo oblíbené půjčky ihned na ruku.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang