Oddlužení klienta – návrh na povolení, jak se oddlužit

Lidé, kteří se dostali do dluhové pasti a nedokážou se z finančních problémů sami dostat, mají možnost oddlužení jednou provždy. Jak probíhá oddlužení klienta a co je potřeba k řádnému oddlužení?

Oddlužení neboli osobní bankrot je pro mnohé jedinou šancí, jak začít znovu a bez dluhů. Jde o sanační způsob řešení úpadku. Má-li dlužník zájem o oddlužení, podá návrh k soudu se všemi náležitostmi. Situace bude soudně projednána, a pokud dlužník splní podmínky, bude mu osobní bankrot schválen. 

Důvodem pro oddlužení je fakt, že dlužníci s větším počtem dluhů nejsou schopni vše splatit. Navíc splácí dluhy po velmi nízkých částkách, a tím dochází ke zpomalování procesu a neustálému nárůstu úroků a poplatků. Na to doplácí nejen strana dlužníka, nýbrž i strana věřitele.

Takovým dluhem může být půjčka na auto. Mnohdy ke sjednání stačí vyplnit pouze několik dokumentů a vše je vyřízeno velmi rychle. Je více než žádoucí si vybrat tu nejvýhodnější a nejlevnější půjčku na trhu.

Na oddlužení se specializuje řada advokátních kanceláří. Pomáhají tak svým klientům zejména proto, aby nepřišli o střechu nad hlavou. Do jednoho návrhu na oddlužení lze dát oba zadlužené manželyJak se dostat z dluhů?

Podmínky oddlužení

Klientovi, který žádá o oddlužení, to není povoleno automaticky. Musí splnit určité podmínky. Mezi ně patří mít dluhy u více věřitelů (minimálně dvou), prodlení se splácením finančních závazků více než 30 dnů, platební neschopnost (dlužník nemá z čeho své dluhy zaplatit), stálý a dostatečný příjem, čistý trestní rejstřík, dluhy nepochází z podnikání.

Dlužník navíc musí mít schopnost platit splatit v rámci oddlužení alespoň 30 % svých finančních závazků. To je nezbytnou podmínkou.

Oddlužení může probíhat ve dvou formách, a to ve zpeněžení majetkové podstaty nebo prostřednictvím splátkového kalendáře. Zpeněžení majetkové podstaty představuje jednorázové vyrovnání pohledávek z majetku dlužníka, který se rozprodá. V takovém případě se musí myslet na životní minimum, které musí dlužníkovi zůstat na zaplacení jídla, nájmu a dalších životních potřeb.

Další možností pro oddlužení je plnění splátkového kalendáře. To spočívá v povinnosti dlužníka splácet pět let dluh ze svých příjmů. Je nutné, aby dlužník měl z čeho splácet. Pokud v rámci těchto pěti let získá nějaký majetek například v dědictví, jde rovněž na snížení dluhu.

Co je potřeba k oddlužení? 

Aby došlo k řádnému zpracování návrhu na povolení oddlužení u takzvané akreditované osoby, je na místě předložit patřičné dokumenty, mezi které patří:

  • dokumenty k alespoň 2 dluhům
  • doložení dokladu o příjmech za posledních 12 měsíců
  • seznam majetku
  • pokud se jedná o manžele nebo rodiče, musí doložit oddací list a rodné listy dětí
  • výpis z rejstříku trestů.

Insolvenční návrh by měl být vždy sepsán advokátem, notářem, soudním exekutorem nebo insolvenčním správcem. Všichni z těchto osob musí před samotným sepisem poučit dlužníky o jejich povinnostech v oddlužení. 

Oddlužení online

V dnešní době je komunikace prostřednictvím technologií online samozřejmostí. Je tomu tak i zde. Někteří z dlužníků se za svou situaci stydí, a tak se chtějí vyhnout osobní schůzce, protože se stydí. A to zejména v situaci, kdy se po nich vyžaduje soupis toho, co vlastní. 

Byť je to pro klienta mnohdy příjemnější, práci to bohužel neusnadní a trvá to daleko více času. Poradci nebo notáři a advokáti nevidí reakce dlužníka, a tak nedokážou posoudit, zda svým povinnostem opravdu rozumí.  

Proto ti, kdo poskytují zpracování návrhu na oddlužení, preferují osobní schůzky ve svých kancelářích. S takovými klienty mají ve velké většině mnoho zkušeností, a proto se nikdo z dlužníků nemusí bát. Celý proces se urychlí a je pravděpodobnější, že dojde k vzájemné shodě.

Copyright © 2023 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang