Překlenovací úvěr – co to je, výhody

Pokud žadatel o řádný úvěr nesplní některou z podmínek, která je nutná pro jeho poskytnutí ze stavebního spoření, může zažádat o tzv. překlenovací úvěr, neboli někdy také označovaného jako meziúvěr.

Důvodů, proč může být řádný úvěr zamítnut, může být totiž několik (například spoření kratší jak dva roky, vložení nedostatečného procentního podílu cílové částky nebo nedosažení potřebné výše hodnotícího čísla) a překlenovací úvěr tak může pomoci nejedné domácnosti. K čemu tedy překlenovací úvěr slouží?

Překlenovací úvěr má sloužit především k rychlému získání financí na bydlení a také k překonání doby, než dostane žadatel nárok na „běžný“ úvěr ze stavebního spoření. Překlenovací úvěr tak může být určitou alternativou k hypotečnímu úvěru. Ten bývá naopak přidělen vcelku rychle a navíc může být čerpán i ve vysokých částkách.

Překlenovací úvěr – co to je?

Překlenovací úvěr je jednou z možností, kterou nabízejí stavební spořitelny.

Ve zkratce jde o situaci, nebo spíše alternativní možnost půjčky, když klient nesplní některou z podmínek, která je nutná pro poskytnutí úvěru řádného.

A právě i přes nesplnění podmínek mu je stavební spořitelna ochotna peníze půjčit, ale za méně výhodných podmínek.

Překlenovací úvěr tak funguje jako určité přechodné vyrovnání a překonání doby mezi uzavřením smlouvy a možností získat řádný úvěr ze stavebního spoření.

Nicméně v některých případech může na chvíli vycházet o něco výhodnější než jiné typy úvěrů a někdy také výhodněji než hypotéka. Navíc se jedná o tzv. překlenovací (nebo někdy označován také jako přechodný) úvěr, který následně přechází v relativně výhodný řádný úvěr ze stavebního spoření. Pro toho, kdo neví, jaký vlastně vybrat překlenovací úvěr, kalkulačka online může představovat užitečného pomocníka.

TIP: Mladým lidem může pomoci státní půjčka na bydlení k vlastnímu bydlení. Jaké jsou podmínky a kdo si o takovou půjčku může zažádat?

Překlenovací úvěr

Bohužel na překlenovací úvěr neexistuje žádný právní nárok a pro jeho získání je potřeba i tak splnit některé podmínky, které má stanovené samotná spořitelna. Dále je potřeba vložit na účet stavebního spoření určité procento z cílové částky. Od běžného úvěru ze stavebního spoření se tato částka liší tím, že nemusí být tak vysoká.

Navíc musí žadatel prokázat také dostatečné příjmy. Právě na základě těchto údajů je potom žadatel zařazen do některé z rizikových skupin. Následný úvěr s úrokovou sazbou pak závisí právě na zmíněné skupině.

Jak funguje překlenovací úvěr?

Jak funguje překlenovací úvěr?

V případě překlenovacího úvěru se stavební spoření rozdělí na dvě části, které probíhají současně. Jedná se o část spoření a část překlenovacího úvěru.

Ve spořící části je zapotřebí stále spořit. To znamená, že je stále nutnost vkládat stanovené částky na spořící účet a tím pádem postupně navyšovat svoje hodnotící číslo.

Právě na základě hodnotícího čísla má (nebo naopak také nemusí mít) dotyčný nárok na poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření.

části, která se týká překlenovacího úvěru, je pak následně přidělena celková požadovaná částka. To znamená, že následné úroky se skládají z celkového objemu peněz. Bohužel v tomto případě to znamená, že i z té částky, kterou si žadatel na spořící účet našetřil sám.

Překlenovací úvěr funguje tedy tak, že na rozdíl od řádného úvěru úvěr netvoří „jen“ rozdíl mezi naspořenými prostředky a cílovou částkou.

Překlenovací úvěr ze stavebního spoření

Překlenovací úvěr (ze stavebního spoření) žadatel využije v takových případech, kdy na účtu stavebního spoření nemá dostatek finančních prostředků, nebo nespořil dostatečnou dobu či nemá požadovanou výši hodnotícího čísla.

A právě v takovou chvíli může zažádat o překlenovací úvěr. Stavební spořitelna ale není povinna takový úvěr žadateli poskytnout kvůli zmíněnému právnímu nároku. Na druhou stranu je ale běžné, že spořitelny tuto možnost svým klientům umožňují (a to relativně bez problémů) jelikož jsou v tomto ohledu na tyto situace a služby připraveny.

Při žádosti o překlenovací úvěr ze stavebního spoření je ale nutné zajistit úvěr nějakou formou ručení a prokázat tak dostatečnou bonitu na splácení peněz. Podle těchto faktorů se pak odvíjí zařazení žadatele do rizikové skupiny a výše úroku, která mu je na překlenovací úvěr nabídnuta.

Výhody a nevýhody překlenovacího úvěru

V případě splátek překlenovacího úvěru se nesplácí žádná jistina. To znamená, že úroky a dlužná částka se nezmenšují. Překlenovací úvěr je totiž splacen až ve chvíli, kdy se přidělí klasický úvěr ze stavebního spoření.

Teprve poté se začíná splácet jistina. Nicméně v tomto případě už ze řádného úvěru ze stavebního spoření, kdy se úroky už časem snižují.

Překlenovací úvěr může být čerpán jak zálohově, tak jednorázově nebo i postupně. Navíc může být použit na řešení bytových potřeb žadatele. Výhodou také je, že úroky z překlenovacích úvěrů se můžou následně odečítat od daňového základu

Překlenovací úvěr – kalkulačka

Na internetu je možné najít několik „překlenovací úvěr kalkulaček,“ které mohou zájemcům o tento typ úvěru pomoci.

Umožňují totiž si orientačně celý úvěr vypočítat a tím pádem si o pořádně rozmyslet, jestli překlenovací úvěr je pro ně to správné řešení.

Překlenovací úvěr – Modrá pyramida

Jednu takovou kalkulačku má na překlenovací úvěr Modrá pyramida. Případní žadatelé si tak mohou na pár kliknutí zjistit nejen podmínky, ale také ceny.

V nabídce Modré pyramidy je překlenovací úvěr pod hlavičkou rychloúvěru, který (jak společnost prezentuje) je možné využít i na družstevní bydlení, novostavbu nebo starší domy.

Pokud i po následném odkoupení nemovitosti není dostatek financí a rodina by chtěla svůj domov opravit, je tu možnost zažádat o půjčku na rekonstrukci domu. Součástí takové rekonstrukce, na kterou bude brána půjčka, tak může být nejen nová fasáda, ale například i nové vybavení nebo výměna oken.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang