Finanční faktoring – co to je, jak pomáhá

Finanční faktoring je nejčastější formou financování, která vám umožní rozeběhnout podnikání a navýšit obrat i zisk společnosti. Je to tedy způsob provozního financování na základě proplácení vydaných faktur, které vznikají z dodávek zboží a poskytování služeb odběratelům. Jak takový faktoring funguje?

Jestliže má firma dobré know-how, dokáže s ním prorazit na trh a má kvalitní odběratele, pak faktoring dokáže pomoci k rozvoji podnikání, růstu obratu ale i zisku.

Na rozdíl od bankovních podmínek není pro faktoring rozhodující bonita firmy, podstatní jsou pro ni odběratelé. Lze jím financovat také malé a nově založené firmy s nízkým obratem nebo bez bankovní historie.

Samozřejmostí je, že poskytnuté finance nejsou účelově vázány a můžou být použity libovolným způsobem podle potřeb, například na další investice.

Princip faktoringu tedy spočívá v postupování pohledávek za odběrateli na danou společnost – odběratelé jsou tak povinni posílat peníze přímo na její účet.

Faktoring

Faktoring je v České republice běžnou praxí mezi podniky. Faktoring je tak určitá finanční transakce, při které podnik prodává své pohledávky (faktury) třetí straně (faktorovi) se slevou výměnou za okamžitou hotovost.

Jedná se o formu krátkodobého financování, která může podniku pomoci překlenout výpadky v peněžních tocích a vytvořit okamžitý pracovní kapitál.

Factoring se v České republice používá již řadu let a je stále oblíbenější. Je považován za efektivní způsob řízení peněžních toků a využívají ho podniky všech velikostí.

Factoring je pak regulován Českou národní bankou a podléhá zákonům na ochranu spotřebitele.

Factoring

Factoringové společnosti v České republice poskytují celou řadu služeb, včetně financování faktur, úvěrů na základě aktiv a úvěrů na provozní kapitál.

Cena faktoringu závisí na výši faktury, době splatnosti úvěru a bonitě odběratele. Faktoři si obvykle účtují poplatek ve výši procenta z částky faktury plus úrok.

Faktoring může být pro firmy skvělým způsobem, jak se rychle dostat k provoznímu kapitálu, aniž by se musely zadlužovat. Může také pomoci podnikům řídit jejich peněžní toky a zlepšit jejich likviditu, stejně jako usnadnit správu faktur.

Faktoring co to je

Faktoring je finanční transakce, při níž podnik prodává své pohledávky třetí straně za zvýhodněnou sazbu. Tuto transakci v České republice běžně využívají podniky, které se chtějí rychle dostat k finančním prostředkům, aniž by se musely zadlužovat.

Factoring je bezdlužnou alternativou k tradičním bankovním úvěrům a jiným formám financování a může podnikům v České republice pomoci rychle získat přístup k finančním prostředkům.

Je to také způsob, jak mohou podniky uvolnit kapitál, který byl vázán v nezaplacených fakturách, a použít ho na investice do nových projektů nebo na pokrytí svých okamžitých výdajů.

Když se podnik zapojí do faktoringu, prodá své neuhrazené faktury třetí straně za zvýhodněnou sazbu.

Třetí strana pak převezme dluh a stane se odpovědnou za inkaso plateb od dlužníka. Snížená sazba, která je podniku nabídnuta, se odvíjí od bonity dlužníka a délky splatnosti faktury.

Co je faktoring

Proces factoringu v České republice je regulován Českou národní bankou, která stanovuje pravidla a předpisy týkající se této transakce.

Obecně platí, že podniky musí třetí straně poskytnout finanční informace a dokumenty, na jejichž základě lze ověřit oprávněnost transakce.

Factoring je oblíbenou možností pro podniky v České republice, které se chtějí rychle dostat k finančním prostředkům, aniž by se musely zadlužovat.

Tato transakce nabízí podnikům flexibilitu, jak se rychle dostat k finančním prostředkům bez zátěže dalšího zadlužení.

Kromě toho může podnikům pomoci uvolnit kapitál, který byl vázán v nezaplacených fakturách, a využít jej k investicím do nových projektů nebo k pokrytí svých okamžitých výdajů.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang