Práce z domova – jaké má výhody a nevýhody?

Práce z domova je pro mnohé zaměstnance snem. Ačkoliv ve světe je tento trend zastoupen podstatně více než v České republice, i zde se situace postupně zlepšuje. Zaměstnavatelé poskytují možnost pracovat z domova čím dál tím častěji. A nemusí se přitom jednat o každodenní home office, ale třeba jen o několik dnů v měsíci. Ačkoliv nejčastěji jsou s prací z domova spojovány především výhody, má i své stinné stránky. Jaké jsou klady a zápory práce z domova?

V první řadě je potřeba zmínit, pro koho může být práce z domu přínosem. Ocení ji bezpochyby maminky na mateřské dovolené, které tak mohou rozumně skloubit péči o děti a zaměstnání. V těchto případech je navíc jakýkoliv příjem nad rámec rodičovského příspěvku příjemný bonus.

Své klady má ale i pro ty, kteří potřebují na svoji práci klid a open space jim ho příliš neposkytuje. Dnes již polovina zaměstnavatelů home office nabízí. Může být výhodou i pro ty, kteří by jinak denně strávili dlouhou dobu cestováním do práce. Možnost práce z domova napomáhá i tzv. work-life balance, tedy rovnováze mezi pracovním a osobním životem. Pracovat z domova lze formou zaměstnání i brigády.

Práce z domova potřebuje dobrý time management

Aby byla práce z domova efektivní, musí mít člověk kvalitní time management. Musí si ideálně umět zorganizovat čas tak, aby pracovní záležitosti a soukromé povinnosti nesplývaly.

Je proto víc než vhodné si dopředu plánovat, co je potřeba daný den udělat a tohoto plánu se držet. Není možné se neustále rozptylovat nepracovními činnostmi: během času vyhrazeného pro práci se doma neuklízí, nekouká na televizi, netelefonuje v soukromých záležitostech apod.

Čím více dojde k oddělení pracovních a soukromých záležitostí, tím lépe. Chce to ovšem hodně sebekázně. Fakt, že za zády nemá člověk šéfa nebo všímavé kolegy, může u mnoha lidí pracujících doma vyvolat sklon k prokrastinaci a k ledabylému plnění pracovních úkolů.

V případě práce z domova je nutné naplánovat si také návštěvy lékaře. Zaměstnavatel pro pracovníky na home office neproplácí propustky k lékaři.

Komunikace s kolegy při práci z domova

Další věcí, na kterou si člověk pracující z domova musí dávat pozor, je komunikace s kolegy. Občasná konzultace může být potřeba v menší i větší míře a musí být proto zahrnuta do časového plánu. Nikdo nemůže očekávat, že pokud si svoji práci naplánuje hlavně na víkend, budou jeho kolegové také „on-line“.

TIP: Práci z domova snadno vykonávají i specialisté IT – jedné ze sedmi nejlépe placených profesí v ČR.

Stejně tak je potřeba počítat s tím, že v práci mohou mít kolegové jednání, poradu, nemohou se případnému dotazu věnovat hned atd. Velkým pomocníkem může být sdílený elektronický diář konkrétního pracovního týmu.

V souvislosti s prací z domu by si měl každý předem promyslet, zda mu bude odloučení od kolektivu opravdu vyhovovat. Může být na škodu, když nebude účasten na různých poradách, obtížněji bude prezentovat své názory a nezapojí se tolik například do vytváření další strategie. Vhodným kompromisem může být občasná práce z domova.

Tipy pro efektivní práci z domova

Aby práce z domova byla co nejefektivnější, doporučuje se držet následujících pravidel:

  • stálé pracovní místo

Není dobré pracovat doma na gauči, u kuchyňského stolu nebo dokonce v posteli. Snižuje se tím úroveň soustředění. V ideálním případě by si měl člověk zřídit odpovídající pracovní místo s kvalitní židlí a odpovídajícím psacím stolem.

  • pevný pracovní rozvrh a jeho dodržování

Předem si naplánovat svoji práci, odolat prokrastinaci a skutečně se naplno věnovat jen pracovním úkolům. To vše zvyšuje celkovou efektivitu, pracovní povinnosti budou plněny rychleji a kvalitněji.

Jak již bylo řečeno, ideální je práce z domu pro maminky na mateřské. Ty si navíc mohou čas věnovaný pracovním záležitostem organizovat na období, kdy jejich ratolesti během dne spí. Většinou se jedná o pravidelné časy a o to lépe je možné si vše s předstihem naplánovat.

  • vhodný oděv

Při práci z domu se každý dostane do pokušení, že nemá cenu se ani vysvléct z pyžama. Není jednodušší si udělat pohodlí a rovnou začít ráno pracovat? Vypadá to sice bezchybně, ale ke správnému fungování a maximálnímu pracovnímu nasazení by si měl člověk obléct alespoň domácí oděv a oddělit tak běžný den od spánku.

  • připravené jídlo

I osoba, která pracuje z domova, nechce během dne trpět hlady. Zároveň se ovšem vaření během práce jeví pro správné pracovní návyky nevhodně. Nejlépe lze situaci vyřešit tím, že si člověk navaří předem a jídlo si během dne jen ohřeje.

TIP: Díky službě Pestrý jídelníček lze získat vyvážený fitness jídelníček přesně na míru.

Finanční aspekty práce z domova

I z hlediska finančního může být pro mnoho lidí práce z domova přínosem. Neutrácí za dojíždění do práce, neutrácejí za nesmyslně drahé obědy v kantýnách nebo okolních restauracích. Pokud mají tito lid od zaměstnavatele například i služební mobilní telefon a notebook, může úspora dosahovat mnoha tisíc korun.

V opačném případě práce z domova vyžaduje nemalou finanční investici do vybavení „domácí kanceláře“ – nejčastější činnost je práce z domu na pc, proto obvykle bývá nutností pořídit si alespoň počítač a tiskárnu. Některé typy prací z domova jsou poměrně finančně nenáročné.

Např. u copywritingu a psaní článků jsou náhledové obrázky ke stažení zdarma. Jak PC, tak tiskárna však najde své uplatnění většinou i pro jiné účely než jen ty pracovní. Povinná investice pak částečně splývá s investicí pro osobní účely.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang