Mobilní průmysloví roboti v průmyslu

V současné době lze v mnoha průmyslových odvětvích pozorovat významný podíl manipulátorů a průmyslových robotů. Nikoho už nepřekvapují mobilní roboti, kteří běžně provádějí práce jako svařování, manipulace nebo paletizace. Většina z nich jsou stacionární zařízení namontovaná na jednom konkrétním místě. Tito roboti mají definovaný dosah paže a související omezený pracovní prostor.

Průmysloví roboti pro drobnější či nebezpečnější činnosti

Představte si svět bez bariér, kde lidé pracují společně s roboty. Stroje přebírají všechny náročné úkoly a zaměstnanci mohou svůj drahocenný čas věnovat lehčím, složitějším nebo náročnějším úkolům. Díky spolupracujícím robotům se tato vize stala realitou. Při nasazení ve stávajících produkčních prostředích fungují tato zařízení přímo s lidmi a stávají se klíčovou součástí týmu. Průmyslové roboty přebírají monotónní, opakující se činnosti a zvedají závaží do 35 kg či více, díky čemuž automatizují celé montážní linky a chrání zdraví zaměstnanců.

Překážky spolupráce jsou věcí minulosti, protože spolupracující roboti a lidé bezpečně sdílejí stejný prostor bez nutnosti použití bezpečnostních bariér. Díky tomu je tato spolupráce mnohem efektivnější.

Průmyslové roboty jsou v mnoha odvětvích nepostradatelné

Multitasking strojů umožňuje jejich použití v mnoha oblastech. Díky jejich široké variabilitě, velké přesnosti a neomezeným možnostem se používají ve výrobě, přepravě i v testech, výzkumu a diagnostice. Průmyslové roboty se používají hlavně pro: mechanické zpracování, slévárenství, lakování, svařování, v potravinářském průmyslu, zemědělství, hotelnictví, kosmonautice, medicíně, přepravě skladů a mnoha dalších. Účelem využití mnoha možností robotů je nahradit lidskou práci, která je někdy nebezpečná nebo příliš unavující. Tyto mechanismy často provádějí úkoly, které jsou riskantní, monotónní nebo vytvářejí obrovskou fyzickou sílu. Universal Robots vyrábí průmyslové roboty od roku 2008. V tomto roce byli v Dánsku a Německu k dispozici první roboti UR5. Postupně rozšířili řady o modely UR16e, stolních UR3 a UR3e, UR5 a UR5e a UR10 a UR10e, které jsou vhodné i pro náročnější úkony.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang