Online marketing – co to je a jak na něj?

Online marketing je čím dál významnější součástí marketingu. Sdružuje veškeré marketingové aktivity, které jsou prováděny online, a jejichž účelem je propagace produktu či služby. Co je online marketing a jak funguje? A co je klíčem k úspěchu v prostředí internetu?

Způsobů, jak přijít k penězům online, existuje nespočet. Některé vyžadují určitě vzdělání či kvalifikaci, k jiným stačí odhodlání a trpělivost a časem se z nich může stát plnohodnotný výdělek. To platí i o online marketingu. A právě proto je tak oblíbený.

Co je online marketing?

Pojem online marketing (nebo také digitální, webový či internetový marketing) je souhrnné označení pro marketingové aktivity probíhající na internetu. Zahrnuje různé podobory, které se navzájem doplňují a prolínají. Patří mezi ně:

 • Content marketing
 • E-mailing
 • Search engine marketing
 • Social media
 • User experience
 • Webdesign

Cílem online marketingu je získání a udržení nových klientů, rozšíření povědomí o značce či službě, zvyšování návštěvnosti webové stránky apod. Těchto cílů se dosahuje pomocí stejných principů jako u klasického marketingu – porozumění potřebám zákazníků, dobrá reklama a PR je tedy naprosto nezbytné.

Podnikatele, včetně těch z oblasti online marketingu, lze bezplatně vyhledávat v živnostenském rejstříku.

TIP: K oslovení širší skupiny potencionálních zákazníků slouží také affiliate marketing. Na jedné straně v něm stojí inzerent se svým e-shopem a na straně druhé affiliate partner, který se mu snaží získat zákazníky. V případě úspěchu partner získá provizi.

Rozdělení online marketingu

Existuje rozdělení na tzv. inbound a outbound marketing. Čím se od sebe odlišují?

 • Inbound marketing – vytváří a podporuje vztah s potenciálními zákazníky. Jeho jádrem je obsahový marketing a s ním související aktivity, jako jsou například newslettery nebo blogy. Stručně řečeno sem patří vše, co lidi vzdělává a baví. Inbound marketing je z dlouhodobého hlediska považován za nejúčinnější metodu pro získávání nových klientů.
 • Outbound marketing – na rozdíl od inbound marketingu není primárně zaměřen na potřeby zákazníka, nýbrž na jednostrannou propagaci samotného produktu či služby. Příkladem jsou televizní reklamy, bannery apod.

Základní kanály online marketingu

Hlavním cílem online marketingu je zvyšování tržeb. Toho lze dosáhnout pomocí tzv. kanálů digitálního marketingu, jejichž ideální kombinace vždy závisí na konkrétním typu podnikání. Níže jsme popsali několik základních kanálů, postupů a činností, bez nichž se dnes žádná úspěšná firma neobejde. Na každé z uvedených metod je navíc možné pracovat z domova.

Účelem takzvaných kanálů online marketingu je získání nových zákazníků a zvýšení tržeb.
Účelem kanálů online marketingu je získání nových zákazníků a zvýšení tržeb.

Copywriting

Copywriting zahrnuje tvorbu reklamních a propagačních textů. Ty by měly být poutavé, zábavné a ideálně přesvědčivé. Musí odpovídat jazyku cílových zákazníků, být čtivé a zároveň informativní.

Splnit všechna tato kritéria není vůbec snadné. Pokud se do psaní pustíme na vlastní pěst, měli bychom se řídit určitými pravidly. Například:

 • vyhnout se otřepaným klišé
 • být konkrétní
 • umět přesvědčit
 • nastavit správný tón komunikace
 • nechat text uležet

Zapomínat bychom neměli ani na kvalitní fotografie, které jsou důležitou součástí každého internetového článku. Velkou výhodou je, že sehnat obrázky zdarma v dnešní době není žádný problém.

Kdo nemá dostatek citu pro hrátky se slovy, může využít služeb profesionálních copywriterů, jejichž tvorba pomůže obstát před konkurencí. Většina obsahu internetových stránek je tvořena právě texty, copywriting proto musí být perfektní.

E-mail marketing

Pod pojmem e-mail marketing se skrývá hromadné rozesílání zpráv komerčního i nekomerčního charakteru zákazníkům, kteří k tomu dali svůj souhlas. Jde o dlouhodobě velmi úspěšnou metodu online marketingu, která usnadňuje udržování a prohlubování vztahu se zákazníkem.

Obchodníci, kteří se zajímají o to, jak vymyslet věrnostní program, by měli vědět, že profesionální e-mailová komunikace je ve hře o loajalitu zákazníků velmi důležitým prvkem a neměla by se proto opomíjet.

E-mail marketing napomáhá prohlubovat vztah se zákazníky.
E-mail marketing napomáhá prohlubovat vztah se zákazníky.

Důležité je, aby tyto e-maily byly obsahově zajímavé a příjemci si je vždy rádi přečetli. Proto je dobré vymýšlení newsletterů věnovat dostatek času.

Když je vše hotovo, přichází další krok – získání e-mailových adres. Pro větší úspěch se vyplatí za poskytnutí e-mailové adresy něco nabídnout, protože málokdo nám dá kontakt jen tak.

PPC reklama

Dalším ze způsobů, jak získat více zákazníků, je PPC reklama. Jedná se o zkratku anglického termínu Pay Per Click, který označuje platbu za proklik. Zadavatel zkrátka platí za to, že uživatelé na reklamu kliknou a tím se dostanou na jeho web.

Hlavními PPC systémy, které u nás využívá většina inzerentů, jsou Google Ads a Seznam Sklik. Na principu Pay Per Click fungují například také reklamy na Facebooku.

Ve zmíněných nástrojích pro reklamu na Google či Seznam se reklamní kampaně zakládají a optimalizují. Kampaně mohou být založeny ve vyhledávací síti – ty se poté zobrazují na začátku stránky s výsledky vyhledávání, nebo v obsahové síti. Kampaně v obsahové síti jsou například bannerové reklamy, jež se zobrazují na různých webech, které jsou v obsahové síti Google.

Kampaně založené ve vyhledávací síti se zobrazují na začátku stránky s výsledky vyhledávání a jsou označené jako,,Reklama" (,,Ad").
Kampaně založené ve vyhledávací síti se zobrazují na začátku stránky s výsledky vyhledávání a jsou označené jako,,Reklama“ (,,Ad“).

PPC reklama může mít různé podoby (banner, video, textový inzerát apod.). Lišit se může i její umístění či podmínky zobrazování. Kvalitní optimalizace PPC kampaní vyžaduje poměrně rozsáhlé znalosti o reklamních systémech, je proto vhodné se obrátit na zkušeného PPC specialistu.

Obsahový marketing (content marketing)

Již jsme se zmínili o inbound marketingu, jehož jádrem je obsahový marketing. Ten představuje způsob získávání nových zákazníků pomocí poskytování kvalitních informací, které vzdělávají a zároveň baví. Je v podstatě odpovědí na otázku, jak založit blog nebo web, který bude úspěšný – úspěch do značné míry závisí právě na originálním, přínosném a čtivém obsahu.

Díky obsahovému marketingu není nutné se uchylovat k běžným prodejním technikám a lze jej využívat jak na svém blogu nebo webových stránkách, tak v podcastech, recenzích, slovnících apod.

Pro větší úspěch při propagaci určitého produktu či služby prostřednictvím content marketingu lze provést analýzu konkurence a zákazníky oslovit něčím, co ostatní nenabízejí.

SEO

K obsahovému marketingu se váže SEO neboli Search Engine Optimization. SEO označuje soubor metod, jejichž účelem je zvýšit dohledatelnost webové stránky.

Internetové vyhledávače jako Google či Seznam pracují na principu vlastních algoritmů, od nichž se odvíjí řazení výsledků vyhledávání. Cílem je svůj web dostat co nejvýše ve výsledcích vyhledávání, ideálně hned pod PPC reklamy.

Účelem SEO je zvýšení viditelnosti internetové stránky ve výsledcích vyhledávání.
Účelem SEO je zvýšení viditelnosti internetové stránky ve výsledcích vyhledávání.

Neexistuje žádný obecný návod na to, jak web optimalizovat pro vyhledávače, jelikož algoritmy vyhledávačů se pravidelně mění za účelem nabídnout uživatelům co nejrelevantnější výsledky. SEO specialisté však dokáží najít způsob, jak dohledatelnost udržet.

Sociální sítě

Sociální sítě, v dnešní době především Facebook a Instagram, nabízejí jedinečnou příležitost zaujmout širokou škálu potenciálních zákazníků, a to s minimálními náklady. Představují možnost vybudovat si komunitu příznivců určité značky či projektu a zároveň jsou jedním z nejsilnějších komunikačních kanálů.

Rozmanitost sociálních sítí často vybízí k tomu, abychom je využívali všechny současně. Být aktivní na každé sociální síti však není ten nejlepší přístup. Každá z nich má totiž specifické ovládací prvky i skupinu uživatelů (vymezenou věkem, zájmy, povoláním apod.) a hodí se pro odlišný předmět podnikání.

 • Facebook

Je důležité brát v potaz, kde se nachází konkrétní cílová skupina. Největší pravděpodobnost výskytu budoucích zákazníků nabízí Facebook, na němž se sdružují muži i ženy téměř každé věkové kategorie.

Jeho výhodou je obrovský inzertní systém, který poskytuje nejrůznější možnosti sdílení a optimalizace. Zároveň zde lze využít i placenou reklamu. Vlastní stránka na Facebooku je obecně považována za velmi efektivní formu prezentace vlastní značky nebo projektu, neplatí to ale ve všech případech.

 • Instagram

Vizuální sociální síť, na níž se lze prezentovat pouze pomocí fotografií či videí. Nenabízí téměř žádný prostor pro verbální komunikaci, proto je třeba zvážit, zda je Instagram tou pravou platformou pro propagaci.

Na velmi podobném principu funguje například také méně známý Pinterest. Vizuální sociální sítě jsou dobrou volbou především pro ty, kteří podnikají v cestovním ruchu, gastronomii či designu.

 • Twitter

Na Twitteru působí hlavně novináři, manažeři a IT specialisté, kteří zde sledují novinky z oboru a navazují nové kontakty. Klíčem k úspěchu na této sociální síti je schopnost psát stručné, za to výstižné a inspirativní příspěvky. Sociální sítě se staly v poslední době také skvělou reklamou pro podnikatele. Podnikání jako fyzická či právnická osoba je se skvěle zvládnutým marketingem mnohem snazší.

Video

Každý, kdo má alespoň minimální možnost, by se měl pokusit využít potenciálu video marketingu, který představuje další z úspěšných metod pro získávání nových zákazníků. Co za jeho úspěchem stojí? Především skutečnost, že sledovat video je zkrátka pohodlnější než číst článek.

Vytvořit video reklamu je v dnešní době velmi snadné díky serveru YouTube. Ten navíc umožňuje zasáhnout cílovou skupinu mnohem efektivněji než například reklamy v televizi. Při vytváření videa je vždy třeba pamatovat na to, že zpracování by mělo být kvalitní a sdělení užitečné.

Díky YouTube je vytváření videoreklamy velmi snadné a efektivní.
Díky YouTube je vytváření video reklamy velmi snadné a takřka zdarma.

Existuje několik dalších věcí, na něž bychom se při propagaci pomocí videa měli zaměřit. Tou nejdůležitější je zaujmout v prvních 5 sekundách. Během tohoto časového úseku se totiž většina lidí rozmyslí, zda bude ve sledování pokračovat. Ideální je proto do prvních 5 vteřin dostat logo své firmy.

Kurzy online marketingu

Digitální marketing se neustále vyvíjí. Díky nabízeným školením a kurzům online marketingu bude snazší se v něm zorientovat, pochopit různé souvislosti a dosáhnout vytyčených cílů.

Výhodou školení je především komplexní uvedení do oblasti reklamy a internetového marketingu. Kurzy online marketingu naučí, jak kombinovat jednotlivé nástroje a budovat vztah se zákazníky. Osvětlí základní principy marketingového plánu, zdroje návštěvnosti na internetu a mnoho dalšího.

Ideální je vybrat takový kurz, který je přizpůsoben konkrétním potřebám účastníků. Přihlásit se mohou jak stávající provozovatelé webů, manažeři či obchodníci, tak úplní začátečníci, kteří žádné zkušenosti nemají, ale svět internetového marketingu je láká.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang