Personalistka.cz a 123jobs.cz – recenze, zkušenosti, faktura

Narazili jsme na zkušenosti více uživatelů s portály personalistka.cz a 123jobs.cz, kteří obdrželi fakturu, kterou z různých důvodů odmítají zaplatit.

Jsou 2 důvody uváděné uživateli, proč odmítají zaplatit fakturu od Personalistika.cz s.r.o.:

1. Část firem ani jejích zaměstnanců nikdy v životě o portálu personalistika.cz (a dalších podobných) nikdy neslyšela a obdrží fakturu nebo email s textem:

„zveřejnili jste si inzerát a za ten je dle odsouhlasených obchodních podmínek vystavena faktura“

Podle nastavení portálu Personalistika.cz s.r.o. může na jeho web vložit kdokoliv jakýkoliv inzerát. To znamená i kdokoliv z konkurence, náhodných uživatelů. Vkládání inzerátu není podmíněno ověřením registrace. Část stížností v diskuzích je na neoprávněnost. Jejich reakce bývá:

Vážení, vy zmiňujete, že jsme zveřejnili inzerát a za ten je dle odsouhlasených obchodních podmínek vystavena faktura. My říkáme, že jsme žádný inzerát nezveřejnili. Na vás je prokázat, že jsme inzerát zveřejnili, že jej nevložil nikdo jiný.

2. Druhá skupina uživatelů uvádí, že inzerát skutečně vložili a nebyli upozorněni na podmínky pro zaplacení inzerátu jinak než zmínkou v obchodních podmínkách.

V tom případě namítají, že platba je překvapivým ujednáním podle ustanovení § 1753 občanského zákoníku, který taková ujednání shledává neúčinnými.

Jejich zkušenosti z inzerce na Personalistika.cz s.r.o. jsou totiž takovéto:

 • na webu personalistka.cz uživatelé vloží inzerát – vychází z ceníku a odkazu, kde je uvedena informace, že poskytují INZERÁT MINI na měsíc ZDARMA,
 • tato informace o INZERÁTU MINI ZDARMA je bez zmínky, že by inzerát neměl být zdarma (žádná hvězdička, odkaz na obchodní podmínky či malé písmo pod textem),
 • v průběhu vytvoření inzerátu je požadováno zadání informací: o firmě včetně IČO, jméno a kontakt na jednatele (bez těchto informací nelze dokončit inzerát),
 • po umístění inzerátu (přibližně za 5 dní) přijde zaměstnavateli faktura na 3.618 Kč od Personalistka.cz s.r.o. za sjednání inzertní služby (splatnost 7 dní).

Dohledali jsme recenze a kontakt na uživatele, kterým přišla faktura na 14.000 Kč za poskytnutí inzerce. Firma Personalistka.cz s.r.o. se odvolávala na obchodní podmínky, ve kterých uvádí, že inzerce je zdarma pro všechny, pokud však nejste právnická osoba.

Fakturační údaje portálu personalistka.cz uvedené na faktuře:

 • Personalistka.cz s.r.o.
 • Radlická 2343/48
 • 150 00 Praha 5, Česká republika
 • IČ: 05334977, DIČ: CZ05334977

V diskuzích se uvádí recenze a zkušenosti, že podobný průběh jako u portálu personalistka.cz a 123jobs.cz je také u portálu abecedaprace.cz (ukázka zde).

V diskuzích se dále uvádí, aby uživatelé nezmiňovali název portálů, případně adresy u těchto firem. Pokud někdo na tyto firmy napíše na internetu negativní recenzi nebo upozorní na zkušenosti s těmito firmami, tak je žádáno o smazání těchto diskuzí.

To je možné potvrdit z archivu na Google, že několik článků a diskuzí obsahující recenze a zkušenosti s portály personalistka.cz a 123jobs.cz bylo smazáno.

Jaký je postup, když nezaplatíte za faktury od personalistka.cz, případně firem jako 123jobs.cz nebo abecedaprace.cz?

Snaha o jakoukoliv diskuzi s portálem Personalistika.cz s.r.o. je podle vyjádření oslovených uživatelů zbytečná. Je to absolutní ztráta času. Podle příspěvků uživatelů je obchodní model společnosti Personalistika.cz s.r.o. založený na vystavování faktur podle scénářů uvedených výše. Logicky potom jsou zkušenosti uživatelů, že není ani nejmenší snaha o jakoukoliv diskuzi.

TIP: Jaký si vybrat fakturační program a vystavovat faktury online? Na českém trhu jich existuje celá řada. Například Fakturoid, iDoklad, Superfaktura, Vyfakturuj, či mPohoda.

Provozovatel portálu www.personalistika.cz jen dokola bude opakovat, že jste inzerát zveřejnili, protože takto se jim podle vyjádření v internetových diskuzích daří přesvědčit uživatele internetu k zaplacení jejich faktur.

Výhružky se budou stupňovat. Pokud jste obdrželi fakturu od Personalistika.cz s.r.o., připravte se na to, že v některé fázi obdržíte předžalobní výzvu. Kontaktovali jsme uživatele, kteří absolvovali tento postup. Vždy je stejný. I když o firmě nikdy v minulosti neslyšeli, nikdo z jejích pracovníků nezveřejnil žádný inzerát, přesto obdrželi předžalobní výzvu.

Co je předžalobní výzva?

 • Jedná se o výhrůžku soudem. Ve firemní praxi je předžalobní výzva pro řadu firem vnímána jako alternativa k výhrůžce v emailu a vyplňují ji a zasílají asistentky.
 • Předžalobní výzva není žaloba, ani nezavazuje k podání žaloby k soudu.

Podle diskuzí řada uživatelů považuje jednání Personalistka.cz s.r.o. za jednání, které vykazuje znaky nekalé obchodní soutěže. Z toho důvodu se podle svých vyjádření rozhodli faktury neuhradit.

 • Jsou připraveni, že Personalistka.cz s.r.o. jim pošle předžalobní výzvu, ve které jim bude vyhrožovat soudem.
 • Současně podle zkušenosti uživatelů bude Personalistka.cz s.r.o. vyvíjet tlak tím, že navýší částku k zaplacení – např. o náklad na právníka.

V komunikaci může Personalistka.cz s.r.o. uvádět různé poplatky a pokuty. To jsou podle vyjádření odborníků z firem běžné nátlakové praktiky, jaké firmy používají.

Jaký zvolit postup?

1, Pokud by skutečně došlo ke sporu, jedna z věcí, které musí Personalistka.cz s.r.o. prokázat, že inzerát jste skutečně zadali vy nebo některý z pracovníků firmy. Publikování inzerátu je v sekci zdarma bez ověření emailu nebo jakýchkoliv údajů. Kdokoliv může zadat inzerát pod údaji libovolné firmy a jejích dohledatelných jednatelů.

Firmu je možné kontaktovat se stručnou žádostí o potvrzení, že jste skutečně zadali žádost ke zveřejnění inzerátu. Prokazatelnost takového potvrzení je složitá. To je také důvod, proč naprostá většina firem na internetu vyžaduje platba dopředu.

Možná odpověď:

Vážení, vy zmiňujete, že jsme zveřejnili inzerát. My říkáme, že jsme žádný inzerát nezveřejnili. Na vás je prokázat, že jsme inzerát zveřejnili, že jej nevložil nikdo jiný.

2, Stojí za připomenutí starší a stále platný článek na téma plastnosti smlouvy uzavřené přes internet. Ten zmiňuje judikát, že formulář vystavený na webových stánkách není smlouvou v pravém slova smyslu. Je uvedený postup používaný na portálu personalistka.cz platné uzavření závazné smlouvy?

3, Také je dohledatelné následující doporučení:

 • Při podání inzerátu na personalistka.cz nejsou uživatelé na úplatnost inzerátu upozorněni jinak než v obchodních podmínkách.
 • Lze namítat, že platba je překvapivým ujednáním podle ustanovení § 1753 občanského zákoníku, který taková ujednání shledává neúčinnými.
 • Ke zvážení společnost Personalistka.cz s.r.o. kontaktovat a argumentovat tímto zmíněným ustanovením občanského zákoníku.

Více informací sepsala Mgr. Petra Strnad na webu Auditorské, daňové a účetní kanceláře ve Zlíně a.s. v textu Výzva za slušné >>

Další informace: Firma slibuje vystavení inzerátu zdarma, poté pošle fakturu na několik tisíc

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang