Jak přežít nemocenskou – rady a doporučení

Každý zaměstnanec může časem potřebovat pracovní volno z důvodu nemoci nebo úrazu. Pro mnohé to může být skličující vyhlídka, protože před odchodem je třeba připravit mnoho věcí. Jaké kroky podniknout k zajištění snadného a efektivního přechodu během nepřítomnosti? Kdy se nemocenské dávky vyplácejí? A co dělat, pokud je částka za nemocenské volno nedostačující?

Nemocenské je jednou ze šesti dávek českého systému nemocenského pojištění. Účelem je finančně zabezpečit pojištěnce v období, kdy kvůli dočasné pracovní neschopnosti nemohou vykonávat práci a dočasně ztratí výdělek.

Kdy chodí nemocenská

V první řadě je nezbytné co nejdříve zaměstnavateli oznámit potřebu vzít si nemocenskou. Při hlášení by měly být uvedeny následující podrobnosti:

 • předpokládaná doba trvání
 • typ nemoci nebo zranění
 • případné rady lékařských odborníků ohledně typu podpory, kterou bude pracovník během své nepřítomnosti potřebovat

Navzdory tomu, že zaměstnanec bude mimo práci, existuje mnoho způsobů, jak zůstat ve spojení během období pracovní neschopnosti.

V závislosti na povaze nemoci nebo zranění může být vhodnou alternativou práce z domova nebo práce na dálku. Pokud tomu tak není, lze zůstat v kontaktu prostřednictvím e-mailu nebo týdenního kontrolního hovoru, případně Skypu nebo jiné videokonference. Tato strategie umožňuje stále se podílet na důležitých rozhodnutích ve firmě a zároveň udržovat otevřené komunikační linky s kolegy a zaměstnavatelem.

Nemocenská v ČR se vyplácí zpětně za daný měsíc, podobně jako výplata. Zákon nestanovuje konkrétní den v měsíci, kdy chodí nemocenská. Lhůta pro vyplacení je maximálně 30 dnů od chvíle, kdy zaměstnavatel doručí doklad pro nárok o výplatu dávky na správu sociálního zabezpečení.

Z toho vyplývá, že nemocenská může přijít kdykoli v průběhu následujícího měsíce. Většinou se však nemocenská vyplácí v prvních dnech nebo týdnech následujícího měsíce.

Pokud je člověk v pracovní neschopnosti od 1. listopadu 2023, nemocenská mu přijde nejpozději do 30. prosince 2023. Je však pravděpodobné, že nemocenská přijde dříve, například už v průběhu listopadu nebo počátkem prosince.

Nemocenské se zpravidla poskytuje nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény. V případě dotazů týkající se nemocenské – kdy chodí či výpočtu a výše dávky se může pojištěnec obrátit na Českou správu sociálního zabezpečení.

TIP: Karenční doba byla v České republice zrušena k 1. červenci 2019, zaměstnanci tedy mají nyní nárok na náhradu mzdy již od prvního dne nemoci.

Propustka k lékaři

Propustka k lékaři je potvrzením o návštěvě lékaře. Zaměstnanec má nárok na placené pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, pokud nemůže navštívit lékaře mimo pracovní dobu. Přesná doba nezbytně nutná není zákonem stanovena, závisí na celkovém čase stráveném u lékaře a také na čase tam a zpět do zaměstnání.

Propustka k lékaři je tedy doklad, který potvrzuje, že zaměstnanec musel navštívit lékaře v pracovní době. Tento doklad vystavuje lékař, u kterého zaměstnanec vyšetření podstoupil. Propustka k lékaři je důležitá, protože slouží jako potvrzení o důležité osobní překážce v práci.

Vzor propustky k lékaři lze najít na internetu nebo v právních informačních systémech.

Musí obsahovat následující informace:

 • jméno a příjmení zaměstnance
 • datum a čas odchodu k lékaři
 • datum a čas návratu od lékaře
 • důvod návštěvy lékaře
 • podpis lékaře a razítko zdravotnického zařízení

Propustku k lékaři může vystavit kterýkoli lékař, tedy praktický lékař, lékař v nemocnici, zubní lékař, lékař smluvní se zaměstnavatelem apod. Zaměstnanec si propustku k lékaři vyžádá u lékaře, u kterého vyšetření podstoupil. Lékař propustku vystaví a podepíše.

Jak vypadá propustka k lékaři?

Nemocenská nestačí – jak získat peníze ihned

Získat peníze se nyní může zdát složité. Pokud ovšem člověk ví, kde hledat, stále existuje spousta příležitostí, jak rychle vydělat peníze.

 1. Práce na volné noze

První možností je podívat se na své schopnosti a nadání a najít způsoby, jak je zpeněžit. Toho lze dosáhnout vytvořením online portfolia nebo prodejem svých služeb. Práce na volné noze je stále populárnější a je to skvělý způsob, jak si nyní vydělat peníze. Je vhodná především pro lidi, kteří mají kreativní nebo technické dovednosti, jež mohou nabídnout klientům.

 1. Vedlejší přivýdělek

Další variantou, jak získat peníze ihned, může být poohlédnutí se po vedlejších přivýdělcích, jako je hlídání domácích mazlíčků, stát se virtuálním asistentem nebo zapojení se do online diskusní skupiny. Jejich zřízení může často zabrat více času než využití platforem pro práci na volné noze, nicméně pokud jedinec najde správnou příležitost, může to být vynikající zdroj příjmů.

 1. On-line průzkum

Mezi rychlé způsoby, jak vydělat peníze hned teď, lze zařadit také účast v online průzkumech. I když jsou výplaty obvykle skromné, je to skvělý způsob, jak získat peníze ihned.

 1. Prodej zboží on-line

Pokud se člověku někde povalují předměty, které již nepotřebuje nebo nepoužívá, může využít jejich prodej na platformách, jako je eBay nebo Amazon k snadnému nabytí peněz. Bude si muset dát práci s vypsáním položek a zajistit jejich přesný popis, ale může to být skvělý způsob, jak si rychle vydělat nějaké peníze navíc.

 1. Půjčka/hotovostní záloha

V neposlední řadě je tu k promyšlení varianta vzít si půjčku nebo požádat zaměstnavatele o hotovostní zálohu. Tyto možnosti by měly být vždy zvažovány jako poslední, ovšem mohou být nezbytné, pokud někdo potřebuje rychlý přístup k hotovosti. Před tím, než k nim kdokoli přistoupí, je důležité nezapomenout prostudovat si všechny podmínky.

Celkově lze říci, že o metody, jak získat peníze ihned, není nouze, pokud jsou lidé ochotni vynaložit úsilí. S trochou odhodlání a tvrdé práce lze získat peníze rychle a začít vydělávat ihned.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang