Není forex broker podvodník?

Poslední dobou sice dochází k určité postupné regulaci devizového trhu, nicméně i přes to se v tomto byznyse pohybuje řada bezpáteřních individuí, která by se místo toho raději měla věnovat zušlechťování svých charakterových vlastností.

Chystá-li se člověk zrovna začít forex obchodování, je důležité zvolit si toho správného forexového brokera, který by byl spolehlivý a pro účely použitelný. Jenže jak oddělit zrno? To může představovat poměrně tvrdý oříšek.

Především je třeba si uvědomit, že obchodování je samo o sobě dosti složitým procesem, vyžadujícím značnou dávku umu, který lze získat jen praxí. A v případě, že člověk narazí na podvodníka v osobě makléře na samém začátku, blíží se šance na dosažení zisku téměř nule.

Oddělit skutečnost od fikce

Na internetu se to jen hemží příspěvky zhrzených obchodníků, kteří z obchodních neúspěchů viní svého brokera. Je třeba si uvědomit, že mnoho z nich často svaluje vinu právě na brokera, ačkoli by chybu měli hledat spíše u sebe, třeba v chybně zvolené obchodní strategii.

Je nezbytné oddělovat skutečnost od fikce. V mnoha případech to sice na první pohled vypadá, že se broker záměrně pokusil způsobit ztrátu, nicméně skutečnost může být při bližším zkoumání jiná.  

Především forexoví nováčci často chybují, když se nedrží ověřené obchodní strategie či plánu. Místo toho raději uzavírají obchody, kdy jim napoví jejich mysl. Protřelí obchodníci si bývají moc dobře vědomi způsobů, jakými zelenáči nakupují, a samozřejmě tuto skutečnost neváhají použít ve svůj prospěch.

Pro nováčky v obchodování bývá řada informací matoucí, což jejich mozky nezřídka vyhodnocují tak, že je trhy či jejich broker chtějí okrást. V naprosté většině případů tomu tak ale není. Jedná se o selhání nezkušeného obchodníka, který ještě nepochopil dynamiku trhu.

Existují však i případy, kdy se skutečně může jednat o chybu či dokonce o záměr brokera. Bohužel se vyskytují i takoví brokeři, jejichž cílem je jen shrábnout zisky, a to i na úrok svého klienta.  Naštěstí podobných brokerů není mnoho.

Je třeba mít na paměti, že obchodování je riziková hra, na níž se chtějí přiživit i brokeři, a to tak, že své poplatky pobírají ze zvýšených objemů obchodování. V nejlepším zájmu makléře by mělo být udržování dlouhodobých vztahů s klienty, kteří pravidelně obchodují, posilují svůj kapitál a dosahují případných zisků.

Otázku prodělečnosti určitého tradera lze nezřídka zodpovědět poukazem na jeho psychiku. Obecně platí, že nezkušení obchodníci panikaří. Buďto se bojí propást určitou událost, a proto stisknou nákupové tlačítko, anebo se bojí přijít o své peníze, a tudíž tisknout tlačítko prodeje. A ve volatilním prostředí forexu žádný broker nemůže zajistit, že ten či onen příkaz bude vykonán za přesně stanovenou cenu.

Trh je zmítán náhlými prudkými pohyby a často s sebou nese i ztrátovost. Obdobně lze argumentovat i v případě stop lossů či limitních příkazů. Někteří brokeři zde poskytují určité garance, jiní nikoliv. Dokonce i na více transparentních trzích dochází tu a tam ke ztrátám.

Trhy se pohybují nehledě na směr, který očekáváme my. Často se pak stává, že něco je obchodníkem vnímáno jakožto podvod, zatímco se jedná o pouhé nepochopení fungování daného trhu.

Skutečný problém

Skutečný problém ale může představovat nefungující komunikace mezi obchodníkem a brokerem. Pokud broker traderovi na vznesené dotazy neodpovídá dostatečně rychle anebo poskytuje-li mu jen neurčité, obecné odpovědi na jeho otázky, potom je zapotřebí zbystřit a sledovat, zdali jsou brokerovy a traderovy zájmy opravdu identické.

Broker by měl obchodníkovi jasně zodpovědět jakýkoli dotaz týkající se obchodování na příslušném trhu, být mu k dispozici, pomáhat mu a udržovat s ním dobré vztahy. Jednou z nejhorších zkušeností v tomto ohledu je, když si klient nemůže ze svého obchodního účtu vybrat peníze.

Copyright © 2023 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang