Nebankovní půjčka – zkušenosti

Pokud někdo potřebuje okamžitou finanční pomoc, jsou ideální volbou nebankovní půjčky. Ty jsou v posledních letech stále populárnější, protože tradiční banky nabízejí omezené možnosti pro dlužníky se horší bonitou. Jaké jsou zkušenosti s nebankovními půjčkami?

Nebankovní půjčky, známé také jako alternativní půjčky, jsou formou financování, kterou neposkytuje tradiční banka. Tyto typy půjček obvykle poskytují soukromí věřitelé a nebo finanční společnosti. Na rozdíl od tradičních bankovních půjček tyto půjčky nevyžadují rozsáhlou úvěrovou historii a jejich získání je rychlé a snadné, například půjčka 1000.

Výhody a nevýhody nebankovních půjček

Mezi hlavní výhody nebankovních půjček patří rychlost, pohodlí a flexibilita. V porovnání s bankovními půjčkami lze tyto půjčky získat rychleji a nevyžadují složitý proces žádosti. Navíc nabízí dlužníkům se špatnou bonitou možnost získat přístup k finančním prostředkům bez přísných požadavků, které jsou obvykle spojeny s tradičními bankovními půjčkami.

Hlavními riziky nebankovních půjček jsou vyšší úrokové sazby, které si nebankovní věřitelé účtují, možnost, že se dlužníci stanou obětí nepoctivých věřitelů, a často menší ochrana spotřebitele, než jakou by dlužník získal od banky.

Než se dlužník k nebankovní půjčce zaváže, vždy by se měl ujistit, že je věřitel solidní a prověřený. Dostatečný průzkum pomůže získat tu nejlepší nabídku.

Češi a nebankovní půjčky

Trh s nabídkou nebankovních úvěrů roste a s rostoucí kupní silou obyvatelstva se jich Češi nebojí využít. Potvrzují to data z průzkumu úvěrové společnosti. Ten ukázal, že s nebankovní půjčkou už mají zkušenost 4 z 10 Čechů.

Dalších zhruba 13 % s ní zkušenost nemá, avšak v případě potřeby by se jí nebránili. Z těch, kteří si u nebankovní společnosti alespoň jednou půjčili, jich 64 % deklarovalo pozitivní zkušenost. Nejčastěji si zde půjčují lidé se základním vzděláním a vyučení (43 %), naopak nejméně služby nebankovních společností využívají vysokoškoláci (28 %).

Podle průzkumu bylo s nebankovní půjčkou spokojeno 64 % dotazovaných. 7 z 10 dlužníků deklarovalo, že se splácením půjčky nemají nebo neměli problémy. Nebankovní úvěry využívají o něco častěji ženy, které se také oproti mužům staví zodpovědněji k jejich splácení.

Opakovaná nebankovní půjčka

Nejčastěji měli dotázaní zkušenost s jednou nebankovní půjčkou (45 %), další třetina (32 %) si půjčila dvakrát, 14 % respondentů dokonce čtyřikrát a více.

S vícečetnou půjčkou mají častěji zkušenost lidé se základním vzděláním a vyučení, z nichž asi čtvrtina využila půjčku třikrát a více. Z vysokoškoláků má opakovanou zkušenost jen 15 %. 

Kdo splácí zodpovědněji?

Pokud jde o splácení půjček, není žádným tajemstvím, že někteří lidé umí lépe hospodařit se svými financemi a zodpovědně splácet své dluhy než jiní.

7 z 10 dotázaných uvedlo, že se splácením půjčky nemají nebo neměli žádné problémy a všechny splátky hradili včas. Více než čtvrtina (28 %) přiznala občasné nebo i časté obtíže, zhruba 3 % respondentů pak splácení půjčky nezvládla a aktuálně jsou v insolvenci nebo řeší osobní bankrot.

Obecně dále platí, že starší lidé mají více zkušeností a znalostí, pokud jde o správu financí, než lidé mladší a méně finančně informovaní. Starší dlužníci mají navíc více času na to, aby si vytvořili zdroje nebo našetřili peníze na splácení půjčky.

Mladší dlužníci mohou mít naopak potíže naučit se správné techniky sestavování rozpočtu a mohou být finančně přetíženi dříve, než si našetří dostatek prostředků na včasné splácení.

Deklarace bezproblémového splácení tak roste s věkem a starší lidé se k němu také staví zodpovědněji. Zatímco menší či větší potíže přiznala více než třetina (34 %) mladých do 26 let, ve věkové skupině 45+ to byla necelá čtvrtina (24 %).

Je důležité poznamenat, že na splácení půjčky má vliv také pohlaví. Výzkumy ukazují, že ženy častěji přebírají odpovědnost za splácení svých půjček než muži. Je to proto, že ženy častěji sestavují rozpočet a plánují splátky půjčky a také se chovají zodpovědněji při hospodaření s penězi.

Z uvedeného průzkumu vyplynulo, že zodpovědněji se ke splácení půjček staví ženy (72 %) oproti mužům (66 %). Mezi vysokoškoláky půjčku bez problémů splatilo 8 z 10 respondentů.

Závěrem lze říci, že o tom, kdo bude své půjčky splácet zodpovědněji, rozhoduje mnoho faktorů, mezi něž patří úvěrová historie, věk, pohlaví a rozpočtové návyky.

Hodnocení kritérií a spokojenosti s využitím nebankovní půjčky

Nyní následují konkrétní data o tom, jak byli lidé spokojeni s nebankovní půjčkou a jaké parametry řešili:

  • pro 85 % dotázaných byly podmínky půjčky srozumitelné a úvěrová společnost jim vše dostatečně vysvětlila,
  • pro 7 z 10 respondentů byla výše úrokové sazby akceptovatelná, a to častěji pro mladší klienty do 26 let (76 %),
  • pro 83 % byla nastavená délka splatnosti úvěru vyhovující,
  • 92 % dotázaných bylo spokojeno s rychlostí a jednoduchostí vyřízení půjčky,
  • ¾ čtvrtiny respondentů vyhodnotily jednání úvěrové společnosti jako transparentní a korektní, další pětina (22 %) měla drobné výhrady, 4 % byla výrazně nespokojena,
  • pro 87 % byla nebankovní půjčka v dané chvíli jediným řešením, 13 % respondentů přiznalo, že by situaci dokázali řešit jiným způsobem. 

Je tedy zřejmé, že nebankovní půjčky už zdaleka nejsou jenom lichvářskými půjčkami a spokojeně je využívá čím dál tím více lidí. Pokud člověk dodrží základní pravidla a ohlídá si podstatné parametry půjčky, může být s nebankovní půjčkou spokojený.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang