Přerušení živnosti – vzor 2024, elektronicky online, postup

V životě každého podnikatele jednou přijde moment, kdy je nucen přemýšlet o přerušení živnosti. A to buď z ekonomických, nebo časových důvodů. Případně i proto, že se živnostník touží na čas věnovat něčemu jinému a k původnímu podnikání se chce vrátit později. Jak pozastavení živnosti zařídit? Jaký je postup? A lze žádost podat elektronicky?

Před samotným krokem přerušení živnosti je dobré zvážit všechna pro a proti, zda je reálné se k danému podnikání v budoucnu vracet, nebo by tato nastavovaná kaše byla jen ztrátou času.

Přerušení SVČ a ukončení podnikání

Ukončení podnikání může být obtížné rozhodnutí, ovšem za určitých okolností je také nezbytné. Pokud si podnikatel udělá čas na rekapitulaci a pochopení důsledků a může to do budoucna pomoci v dalších podnikatelských plánech.

Ukončení podnikání nemusí být nikdy definitivní. Přerušení živnosti neboli pozastavení živnosti je ostatně lepší variantou než její úplné zrušení, právě z toho důvodu, že má podnikatel svým způsobem otevřená zadní vrátka. Přerušení SVČ lze vzít kdykoli zpět.

Pokud už se z nejrůznějších důvodů podnikatel nemůže nebo nechce své živnosti věnovat, lze ji na dobu neurčitou přerušit a třeba popřemýšlet nad novým druhem podnikání.

Jak na oznámení o pozastavení živnosti?

Oznámit přerušení živnosti je potřeba na několika státních institucích. Bez informace o pozastavení podnikání se neobejde Finanční úřad (FÚ), Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) a zdravotní pojišťovna. Zde je potřeba pohlídat si termíny, neboť každý z úřadů určuje jinou lhůtu pro oznámení změn.

Do osmi dnů od přerušení živnosti je nutné oznámit tuto skutečnost OSSZ a zdravotní pojišťovně, u FÚ je tato lhůta prodloužena na 15 dní. Kdo se chce vyhnout pokutám z porušení oznamovací povinnosti, které se mohou vyšplhat až na 10 000 Kč, neměl by s oznamováním změn otálet.

Pro usnadnění celého procesu je nejschůdnější obrátit se rovnou na živnostenský úřad, který funguje jako centrální oznamovací úřad a veškeré změny hlásí příslušným orgánům automaticky sám.

OSVČ přímou návštěvou, kterou mu však zákon neukládá, ušetří velké množství času, které by jinak strávila běháním po úřadech. Co vzít s sebou na úřad pro pozastavení živnosti?

Pozastavení živnosti – co s sebou

K vyřízení pozastavení živnosti není třeba nosit na živnostenský úřad hromady papírů. Jediná důležitá věc, kterou je třeba vzít s sebou k pozastavení živnosti, je doklad totožnosti. Úředník s OSVČ, která žádá o přerušení podnikání, vyplní formulář a provede pozastavení práce na živnost.

Samozřejmě že zájemce o pozastavení živnosti může formulář vyplnit s předstihem. Stačí si jej stáhnout a vytisknout.

Přerušení živnosti 2024 – formulář

Jak na přerušení živnosti? Formulář má jednotnou podobu, dvě strany A4 a bývá na internetu volně ke stažení. Optimálně na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Nazývá se změnový list, na němž je důležité vyplnit hlavičku a druh změny:

  • název firmy
  • celé jméno a příjmení podnikatele
  • rodné číslo
  • identifikační číslo (IČO)
  • všechny předměty podnikání, které podléhají změnám
  • že se jedná o přerušení či obnovení živnostenského oprávnění

Na žádosti o přerušení živnosti je nezbytnou informací také předpokládané datum obnovení živnosti, aby přerušení nebylo mylně považováno za kompletně zrušené. Doba přerušení živnosti je libovolná v rámci několika měsíců i let.

Prodloužení pozastavení živnosti je možné kdykoli. Pokud si podnikatel není jistý, kdy bude opět schopen či připraven vrátit se k pozastavené činnosti, může udat délku přerušení třeba jeden rok a následně přerušení dále prodlužovat.

V případě, že podnikateli obchody nevydělávají tak, jak byl zvyklý, může být vhodným řešením pozastavení činnosti.

Změnový list podnikatel podává na živnostenském úřadě, případně na přepážkách Czech POINTu po celé České republice a na příslušných pobočkách České pošty.

Obnovení přerušené živnosti

Po uplynutí doby přerušení je obnova podnikání realizována prostřednictvím stejného formuláře, tedy změnového listu. Je výhodnější volit raději přerušení, než radikální zrušení živnosti. Proces obnovení je totiž administrativně snazší a než zakládání živnosti nové.

Přerušení živnosti elektronicky

Přerušení živnosti online už v dnešní čím dál digitalizovanější době není žádný problém. Elektronická cesta doplňuje možnosti pozastavení živnosti osobně a písemně. Ovšem je nutné být majitelem datové schránky nebo mít zřízený elektronický podpis.

Živnost každopádně nelze přerušit zpětně, například měsíc dozadu. Vždy se za datum přerušení živnosti považuje datum oznámení změny na centrálním oznamovacím místě (živnostenský úřad) nebo na ostatních přidružených institucích (okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, finanční úřad).

Přerušení živnosti a DPH

Podnikatelé musí mít na paměti, že je přerušení živnosti neosvobozuje od placení DPH, respektive se tím nezříkají statusu plátce DPH. Nadále jsou povinni podávat na finančním úřadě nulové daňové přiznání, a to po celou dobu trvání přerušení živnosti. Přerušení živnosti a daňové přiznání jsou tudíž neoddělitelné.

Neodpadá ani povinnost hradit při hlavní výdělečné činnosti minimální zálohy na zdravotní pojištění. Ty jsou v roce 2024 stanoveny na 2 968 Kč. Rozhodující je v tomto případě to, zda OSVČ v dané živnosti podniká na hlavní výdělečnou činnost, nebo na vedlejší.

Osoby samostatně výdělečné činné na vedlejší činnost hradí povinné zálohy až při skutečně dosaženém zisku. OSVČ na hlavní výdělečnou činnost musí za kalendářní rok odvézt celkem 32 664 Kč na zdravotním pojištění, bez ohledu na to, vykazují-li zisk, či nikoli.

Ani při přerušení živnosti se podnikatel nevyhne placení minimálních záloh na zdravotní pojištění.

Zálohy na sociální pojištění budou pozastaveny stejně jako živnost. Avšak doba nehrazení pojištění se nebude zahrnovat do výpočtu důchodu. Pokud si to podnikatel dostatečně neohlídá, mohl by být za několik desítek let při žádosti o penzi velmi nepříjemně překvapen.

Přerušení živnosti a daňové přiznání

Pozastavení živnosti je často prováděno kvůli změně zaměstnání, zdravotním problémům nebo prostě proto, že podnikatel už není schopen práci na živnost dále provozovat. Jak je to s přerušením živnosti a daňovým přiznání?

I když živnost byla přerušena, musí být daňové přiznání vyplněno a odesláno do stanoveného termínu. Daňové přiznání musí obsahovat informace o všech příjmech a výdajích, které vznikly během období, kdy živnost fungovala.

Přerušení živnosti a podání daňového přiznání se samozřejmě týká pouze kalendářního roku, ve kterém živnost fungovala. Pokud tedy podnikatel pozastaví práci na živnost v lednu 2024, musí podat daňové přiznání za rok 2024.

Pozastavení živnosti nebo zrušení práce na živnost je proces, který by měl být dodržován, aby se zabránilo problémům s úřady a daňovými orgány. Je důležité, aby živnostník vyplnil a odeslal daňové přiznání včas, aby se zabránilo pokutám a sankcím.

Má OSVČ po přerušení živnosti nárok na podporu v nezaměstnanosti?

I podnikatel má nárok přihlásit se na Úřad práce a vyhnout se povinnosti hradit zdravotní i sociální pojištění. Po registraci se plátcem pojištění stává stát, samozřejmě za dodržení stanovených podmínek, mezi něž patří například aktivní hledání nového zaměstnání nebo docházení na pravidelné schůzky na pracovním úřadě.

Nárok na finanční podporu vzniká na dobu určitou (rozhodující je věk žadatele) v řádu několika měsíců. Podpora dle věku je vyplácena následovně:

  • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku
  • 8 měsíců nad 50 a do 55 let věku
  • 11 měsíců nad 55 let věku

Platí jen za podmínky, že byla osoba v posledním dvouletí výdělečně činná po dobu minimálně dvanácti měsíců.

Živnostenský list při zaměstnání

Zaměstnanec může mít během zaměstnání aktivní živnostenský list. Zvlášť v současné době si řada lidí vedle klasického zaměstnání přivydělává prací na živnost. Živnostenský list při zaměstnání není nic neobvyklého. Zpravidla se jedná o živnost jako vedlejší činnost.

Přivydělávat si prací na živnost při zaměstnání je v současné době běžnou záležitostí. Řada lidí má navíc živnost jako koníček.
Přivydělávat si prací na živnost při zaměstnání je v současné době běžnou záležitostí. Řada lidí má navíc živnost jako koníček.

TIP: Živnostenský list je možné zařídit online bez osobní návštěvy živnostenského úřadu. Stačí navštívit Portál občana, který slouží pro komunikaci se státní správou, a z pohodlí domova založit živnostenský list online.

Živnost jako vedlejší činnost

V případě, že se OSVČ nechá zaměstnat, a zároveň chce v práci na živnost v menší míře pokračovat, nemusí žádat o přerušení. Lepší variantou je živnost jako vedlejší činnost. Přináší totiž řadu výhod.

V případě provozování živnosti jako vedlejší činnosti, nemusí podnikatel první rok platit žádné zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Výše záloh je stanovena až po prvním daňovém přiznání. Pokud příjmy OSVČ nepřekročí určitou hranici, nemusí platit zálohy vůbec. V roce 2024 činí rozhodný příjem 105 520 Kč.

Jak zrušit živnost

V případě práce na živnost mohou přijít situace, kdy je rozumnější zrušení živnosti. Přerušení SVČ nemá smysl například tehdy, když se podnikatel rozhodne odejít do penze. Jak zrušit živnost?

Opět je to velmi jednoduché, stačí navštívit živnostenský úřad nebo kontaktní místo Czech POINTu a požádat o zrušení živnosti. Stačí předložit doklad totožnosti a vyplnit s úředníkem změnový list.

Zároveň je třeba o zrušení živnosti informovat finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Jak zrušit datovou schránku

S odchodem do penze může člověk přemýšlet také o tom, jak zrušit datovou schránku. Schránky fyzických a právnických osob lze znepřístupnit zcela jednoduše na kterémkoli kontaktním místě Czech POINTu po předložení dokladu totožnosti.

Stejně snadno je možné datovou schránku opět uvést do provozu. Každopádně je dobré se zamyslet, zda je zrušení datové schránky vůbec přínosné.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang