Jsou ve vědě lepší muži, nebo ženy? Poslední studie ví v čem je rozdíl

To je těžká otázka, na kterou není jednoznačná odpověď. Ve vědě se člověk setkává s oběma pohlavími a nedá se říct, které pohlaví je lepší. Revoluce v oblasti lidských práv a genderové rovnosti se snaží pohlaví na poli vědy neutralizovat, a to tak, že obě pohlaví mají příležitost dosáhnout úspěchu.

Poslední výzkum expertů z Arizona State University naznačuje, že důvody mohou ležet v obecně nižším sebevědomí žen v oblasti exaktních věd.

Ve Spojených státech jsou vědecké pozice zastoupeny ženami pouze z 24 %. Výzkumníci z Arizona State University naznačují, že tento nepoměr je dán především nižší vírou žen v jejich akademické schopnosti.

Z 202 posluchačů medicínského semináře se muži se studijním průměrem 3,3 označili za chytřejší než 66 % jejich kolegů, zatímco ženy se stejným studijním průměrem uvedly, že jsou chytřejší než 54 % kolegů.

Tento rozdíl v sebedůvěře měl poté konkrétní dopady na chování účastníků semináře.

U studujících, kteří se označili za chytré, byla zjištěna více jak trojnásobná pravděpodobnost, že budou vykazovat vyšší aktivitu ve třídě, zatímco u studujících, již se za chytré nepovažují, byla zjištěna více jak dvojnásobná pravděpodobnost, že budou vykazovat nižší aktivitu ve třídě.

Podle výzkumníků tento nepoměr v sebevědomí a participaci může vést k horším známkám či úplné ztrátě zájmu o studium, což by mohlo vysvětlovat nižší zastoupení žen v exaktních vědách.

Copyright © 2023 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang