Je lepší živnost nebo s.r.o.? Jak se rozhodnout?

Právní forma podnikání bývá jednou z prvních záležitostí, kterými se začínající podnikatel zabývá. Jestliže zvolí živnost, stává se OSVČ neboli podnikající fyzickou osobou, dá-li přednost s.r.o., podniká na firmu – právnickou osobu. Obě formy podnikání mají svá pro a proti. Kterou vybrat? Je lepší živnost čili OSVČ nebo s.r.o.?

Otázku, zda založit živnost, nebo raději s.r.o., si klade mnoho začínajících podnikatelů. Rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou totiž spočívá jak ve způsobu založení (z hlediska finanční a administrativní náročnosti) i následného fungování.

Založit s.r.o., nebo živnost? Co je výhodnější a proč?

O tom, zda je lepší živnost, nebo s.r.o., rozhoduje celá řada aspektů, o kterých bude řeč později. Každý, kdo plánuje rozjet vlastní podnikatelskou činnost, by se měl nejprve seznámit se specifiky obou způsobů podnikání.

Osoba samostatně výdělečně činná vzniká na základě založení živnosti.

Živnost (OSVČ – podnikající fyzická osoba)

Člověk, který si založí živnost, se stává tzv. OSVČ (osobou samostatně výdělečně činnou) a podniká „na sebe“. Jedná se o nejjednodušší způsob, jak začít s podnikáním – založení živnosti ve většině případů obnáší pouze návštěvu živnostenského úřadu, kde se založení živnosti oznámí prostřednictvím vyplněného formuláře, a úhradu administrativního poplatku 1 000 Kč.

Majitelé datových schránek či elektronického podpisu si mohou založit živnost online.

Na základě vzniku živnostenského oprávnění je osoba samostatně výdělečně činná zapsaná do registru živnostenského podnikání – živnostenského rejstříku.

Po založení živnosti má OSVČ jisté registrační povinnosti. O zahájení samostatně výdělečné činnosti musí informovat zdravotní pojišťovnu, finanční úřad a okresní právu sociálního zabezpečení. Registrace u zmíněných institucí může být provedena samostatně, nebo se lze zaregistrovat v rámci systému CRM (Centrálního registračního místa).

OSVČ podnikají jako fyzické osoby, tedy pod svým vlastním jménem. Podnikání na živnost je vhodné zejména pro ty, kteří v budoucnu neplánují žádné velké rozšiřování činnosti, expanzi na zahraniční trhy a podobně.

Založení živnosti je rychlé a snadné. Majitelé datových schránek nebo elektronického podpisu navíc mohou vše zařídit online.

Dle předmětu podnikání se živnosti dělí na ohlašovací (a ty dále na volné, řemeslné a vázané) a koncesované. Rozdíl je zejména v tom, jaké podmínky je nutné splnit pro získání živnostenského oprávnění.

U volných živností nejsou kladeny žádné nároky na odbornou způsobilost, u živností vázaných, řemeslných a koncesovaných je zapotřebí praxe a/nebo vzdělání v oboru. Provoz koncesované živnosti je navíc podmíněn získáním státního povolení neboli koncese.

Jednoduchost a finanční nenáročnost založení živnosti je vykoupena jistými nevýhodami, z nichž tou největší je skutečnost, že OSVČ ručí celým svým majetkem. Nejedná se proto o formu podnikání vhodnou pro ty, jejichž činnost je z nějakého důvodu riziková.

V případě, že se osoba samostatně výdělečné činná rozhodne s podnikáním skončit, má dvě možnosti. První z nich je přerušení živnosti, druhou definitivní zrušení živnosti.

S.r.o. (podnikání jako právnická osoba)

Pokud se člověk rozhodne založit společnost s ručením omezeným, bude podnikat jako právnická osoba. V porovnání se zakládáním živnosti je založení s.r.o. podstatně náročnější, a to z hlediska financí i související administrativy. To mnohé začínající podnikatele vede k přesvědčení, že být OSVČ je lepší než zakládat s.r.o.

Avšak nic není černobílé a vždy je potřeba zohledňovat všechny výhody a nevýhody.

Ve srovnání s živností je s.r.o. důvěryhodnější a působím prestižnějším dojmem. Výhodou je také ručení jen do výše vkladu (tzn. od 1 Kč) nebo možnost firmu prodat. Založení vlastní firmy by pak určitě měli upřednostnit podnikatelé, kteří do budoucna plánují expandovat či mít vlastní zaměstnance.

Založení s.r.o. je vhodné například pro ty, kteří do budoucna plánují najmout vlastní zaměstnance.

Společnost s ručením omezeným může mít 1 až 50 zakládajících členů, kteří mohou být fyzickými i právnickými osobami. Proces zakládání s.r.o. začíná sepsáním zakladatelské listiny (pokud je jen jeden zakladatel) nebo zakladatelské smlouvy (pokud je zakládajících členů více).

Oba dokumenty musí obsahovat řadu údajů včetně sídla společnosti, s čímž se pojí nutnost doložit souhlas s umístěním sídla společnosti. V případě potřeby je v budoucnu možné sídlo firmy změnit.

Následně je potřeba firmu registrovat na živnostenském úřadu, zažádat o zápis do obchodního rejstříku a registrovat se na finančním úřadu.

Každá společnost s ručením omezeným musí mít jedinečný název, jehož součástí bude zkratka s.r.o. Název firmy by měl být nejen originální, nýbrž i dobře zapamatovatelný. Na to je během vymýšlení firemního jména třeba pamatovat.

Podle čeho se rozhodnout, zda založit živnost nebo s.r.o.?

Na otázku, zda je lepší OSVČ, nebo s.r.o., neexistuje jednoznačná odpověď. Při rozhodování mezi těmito dvěma druhy podnikání je nutné brát v potaz celou řadu aspektů. Začínající podnikatel by měl zvážit především:

  • rizikovost podnikání – je-li činnost riziková, je bezpečnější zvolit s.r.o.
  • zda chce podnikat jako fyzická, nebo naopak právnická osoba – podnikající fyzickou osobou je OSVČ, s.r.o. je právnická osoba
  • své časové a finanční možnosti – je-li cílem začít podnikat co nejlevněji a s minimálním úsilím, je lepší živnost než s.r.o.
  • zda plánuje expandovat či najímat zaměstnance – pokud ano, je namístě založit s.r.o.
  • zda chce pracovat samostatně, nebo založit podnik s dalšími osobami – v prvním případě je vhodná živnost, v druhém s.r.o.

Jestliže si člověk po čase uvědomí, že měl založit raději s.r.o. než živnost, může na s.r.o. z OSVČ přejít. Je však třeba počítat s tím, že se bude jednat o proces stejně náročný, jako kdyby firmu zakládal při zahájení podnikání.

Živnost vs. s.r.o – hlavní rozdíly přehledně

Rozhodování mezi podnikáním na živnost a založením společnosti s ručením omezeným není otázkou jednoho či dvou dnů. Je potřeba zohlednit všechna pro a proti a realisticky zvážit své vlastní možnosti a limity. S volbou vhodné formy podnikání může pomoci také níže uvedené srovnání.

ŽIVNOSTS.R.O.
snadné založení – začít podnikat lze prakticky okamžitě (během 1 dne)založení firmy je náročnější jak administrativně, tak časově (několik týdnů)
stačí zajít na živnostenský úřadje nutné obejít více úřadů
levné založení – 1 000 Kčdražší založení – se všemi poplatky kolem 5 až 10 tisíc Kč
podnikatel ručí celým svým majetkempodnikatel ručí do výše vkladu (od 1 Kč)
nelze prodatlze prodat
daň z příjmu 15 %daň z příjmu 19 %
jednodušší daňová evidence (jsou-li uplatňovány vynaložené výdaje, v opačném případě není vedení daňové evidence nutné)nutnost vést účetnictví (tzv. podvojné účetnictví)

V některých případech může hrát důležitou roli také to, že v porovnání s OSVČ je s.r.o. v obchodním styku považována za důvěryhodnější. V tomto ohledu však do značné míry záleží na předmětu podnikání.

Závěrem: Je lepší OSVČ, nebo s.r.o.?

Nelze jednoznačně říci, zda je lepší OSVČ čili živnost, nebo s.r.o. Vždy záleží na konkrétním podnikateli, jeho schopnostech, možnostech a plánech do budoucna.

Živnost je vhodná pro každého, kdo chce začít podnikat rychle, levně a s minimálním úsilím. Představuje ideální formu podnikání pro ty, kteří upřednostňují vystupování pod vlastním jménem a práci tzv. „na sebe“. Zároveň ani nemusí potřebovat souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti, protože OSVČ mají sídlo hlášené většinou na adrese svého trvalého bydliště.

Podnikatelé, jejichž plány zahrnují mimo jiné rozšiřování činnosti a najímání zaměstnanců, by měli již v začátcích podnikání zvážit založení s.r.o. Nic však nebrání tomu začít jako OSVČ a až po nějaké době přejít na s.r.o. Počítat je třeba jen s tím, že celý proces zahrnuje poměrně náročnou administrativu, trvá pár týdnů a vyjde na několik tisíc korun.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang