Poprvé ve známé historii došlo v Číně ke zmražení celého člověka

Lidi se nechávají zmrazit v naději, že jednoho dne věda vyspěje natolik, že bude schopna zvrátit proces stárnutí, uzdravit nevyléčitelnou chorobu a zmraženého člověka znovuoživit. Kryonikou se zabývají vědecké týmy po celém světě. Žádnému z nich se však zatím zmraženého člověka znovuoživit nepodařilo.

Někteří proto nazývají kryoniku pseudovědou, bludem či mýtem. Znovuoživení hluboce zmražených těl je možné vidět jen ve filmech.

Kryonika je praxe uchovávání života pozastavením procesu umírání pomocí teplot pod bodem mrazu s cílem obnovit v budoucnu zdraví a život pomocí lékařské technologie. Kryonika zní jako sci-fi, avšak je založena na moderních vědeckých poznatcích. Kryonika je experiment v tom nejvlastnějším slova smyslu.

Život lze zastavit a znovu nastartovat, pokud se podaří zachovat jeho základní struktury. Lidská embrya se běžně uchovávají po léta při velmi nízkých teplotách. Dospělí lidé přežili chlazení po dobu až jedné hodiny při teplotách, které zastavily činnost srdce, mozku a všech ostatních orgánů.

Nyní došlo ke zmražení první Číňanky v historii. Jmenovala se Zhan Wenlian, zemřela ve věku 49 let na rakovinu plic a rozhodla se „dobrovolně nechat zmrazit“. Zhan i její dosud žijící manžel se totiž chtěli společnosti revanšovat a něco ze sebe vědě darovat.

Zhanino tělo nyní už nehybně odpočívá hlavou dolů v chladicí lahvi spolu s dvěma tisíci litry kapalného dusíku v prostorách společnosti Yinfeng Biological Group v čínském Jinanu. Na zmrazení ženina těla se podílely společnosti Yinfeng Biological Group, Qulu Hospital Shandong University a americká nezisková kryonická společnost Alcor Life Extension Foundation.

Má Smrt budoucnost?

Správné zmrazení těla musí být velice dobře načasováno. Tělo musí podstoupit proces hloubkového zmražení v tom momentě, jakmile přestane jeho srdce tlouci. Samotné slovo „zmražení“ je ovšem poněkud zavádějící, jelikož evokuje tvorbu ledových krystalků, k jejichž tvorbě nicméně rozhodně nesmí dojít, neboť krystalky poškozují buňky tkání.

Spíše než o zmražení se proto jedná o náhlé ochlazení těla. Kromě zmiňovaného dusíku jsou během procesu používány ještě další chemikálie jako nemrznoucí směsi, glycerol a propandiol. Ty zajistí patřičnou konzervaci těla, aby nepodléhalo rozkladu a nevadily mu velice nízké teploty.

Od tohoto okamžiku je proces zmrazení ukončen a kontejnery se zmrazenými těly podstupují už jen periodické udržovací prohlídky, prakticky donekonečna respektive do doby, než budou těla znovuoživena. Tak daleko však zatím současná věda nepokročila.

Maximum, co se dnešní vědě povede, je navrátit některým pacientům život v okamžiku jejich klinické smrti. Například pomocí defibrilátorů. To, že zatím hloubkově zmražená těla lidstvo oživit neumí, však neznamená, že by byla kryonika jako taková zbytečná.

Co je to smrt

Definice smrti se v průběhu času mění s tím, jak se zlepšují lékařské poznatky a technologie. Někdo, kdo by byl před desítkami let prohlášen za mrtvého, může mít dnes ještě šanci. Dříve se za smrt považovalo, když se člověku zastavilo srdce, pak když se jeho srdce nedalo znovu nastartovat. Nyní jde věda ještě dál.

Ideální postup kryoniky

1-7 dní před Pohotovostní režim
Kvalita kryokonzervace závisí na tom, jak brzy lze proceduru zahájit. Nejlépe tehdy, pokud kryonický pohotovostní tým čeká v blízkosti umírajícího až týden předem, takže může začít téměř okamžitě po zástavě srdce.

0 hodin Legální smrt
Proces kryokonzervace by měl být zahájen, jakmile u umírající osoby dojde k zástavě srdce a může být prohlášena za právně mrtvou. I když je pacient v tomto okamžiku právně mrtvý, je stále na počátku procesu umírání a jeho buňky a orgány jsou stále životaschopné.

0-2 hodiny Stabilizace
Dočasně se uměle obnoví krevní oběh a dýchání, aby se ochránil mozek a mohly se nitrožilně podávat ochranné léky. Poté je pacient ochlazen v ledové vodní lázni a jeho krev je nahrazena roztokem pro uchování orgánů.

0,5-24 hodin Transport
Zchlazený pacient je opatrně převezen na operační sál.

1-24 hodin Perfúze
Do krevního řečiště jsou perfundovány kryoprotektanty, aby se snížilo nebo dokonce zabránilo zmrznutí. Nekontrolované zmrazení by způsobilo poškození cév, mozku a dalších orgánů. Perfúze připraví pacienta na kryokonzervaci.

5-7 dní Hluboké chlazení
Pacient je zchlazen na -196 °C, čímž je kryokonzervován v pevném stavu. Pacient je nyní chráněn před znehodnocením teoreticky po tisíce let a proces umírání byl účinně zastaven.

Desítky let dlouhodobá péče
Pacient je uchováván ve vakuově izolovaném kovovém kontejneru při teplotách pod bodem mrazu pomocí kapalného dusíku. Kapalný dusík se pravidelně doplňuje a kontejner nevyžaduje elektrickou energii. Pacient zůstane v dlouhodobé péči, dokud nebude možné jeho oživení.

Budoucí oživení
Žádná kryonická organizace v současné době nemůže oživit kryokonzervovaného pacienta, avšak vědci věří, že oživení může být možné. Očekává se, že nanotechnologie a další budoucí lékařské technologie budou mít velmi široké možnosti.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang