Desatero bezpečného chování na veřejnosti

Mnoho z nás je lhostejných vůči svému okolí a také díky nebezpečím, které přinášejí nové technologie, je nezbytné být v určitých každodenních situacích obezřetný. Spolu s experty na tuto problematiku přinášíme desatero bezpečného chování, které vám dá spolehlivý návod, jak co nejlépe předcházet problémům.

Desatero bezpečného chování na veřejnosti:

 1. Chovat se ohleduplně.
 2. Dbát na své osobní věci.
 3. Být obezřetný a předvídat.
 4. Věnovat pozornost dokladům a penězům.
 5. Opatrovat přístupové údaje ke svým účtům.
 6. Všímat si svého okolí.
 7. V případě konfliktu nebýt nečinný.
 8. Když se něco děje, být v bezpečí.
 9. Jako oběť nebo svědek trestného činu vyhledat pomoc.
 10. Respektovat pokyny záchranných složek.

1. Chovat se ohleduplně

Základem pro bezpečné soužití na veřejnosti je ohleduplnost k ostatním. Lidé by měli respektovat osobní prostor, vyhýbat se rušivému chování a vnímat potřeby druhých. V praxi to znamená například ztlumit hudbu v telefonu, ustoupit starším lidem v MHD nebo neblokovat průchod.

Ohleduplnost se projevuje v mnoha drobných gestech, která usnadňují a zpříjemňují život všem.

2. Dbát na své osobní věci

Odpovědnost za vlastní majetek je klíčová pro prevenci krádeží a dalších nepříjemných incidentů. Lidé by si měli osvojit následující návyky:

 • Nikdy nenechávat cenné předměty bez dozoru. Platí to jak pro veřejná prostranství, tak pro soukromé interiéry. Pokud je nutné se na chvíli vzdálit, je vhodné cennosti uschovat do uzamykatelné schránky nebo je svěřit zodpovědné osobě.
 • V MHD si držet kabelky, batohy a mobilní telefony u sebe. Ideální je nosit je na přední straně těla, aby je bylo možné snadno kontrolovat. V rušných prostorech, jako jsou trhy nebo festivaly, je vhodné mít cennosti neustále na očích a v dosahu ruky.
 • Při platbě kartou si vždy překrýt PIN kód. To znemožní zlodějům, aby kód odkoukali.
 • Nenosit u sebe větší hotovost. Pokud je to možné, je vhodné platit kartou nebo mobilním telefonem. V případě, že je nutné nosit větší hotovost, je vhodné ji rozdělit do několika kapes nebo peněženek.

3. Být obezřetný a předvídat

Předvídání potenciálních rizik a obezřetnost v neznámých situacích jsou klíčové pro prevenci nebezpečných událostí. Lidé by si měli všímat svého okolí, sledovat pohyb osob a vyhýbat se opuštěným a tmavě osvětleným místům.

Není zároveň vhodné chodit o samotě v pozdních nočních hodinách a nosit u sebe větší hotovost.

4. Věnovat pozornost dokladům a penězům

Peníze, doklady a platební karty je nutné ukládat na bezpečná místa a nenechávat je volně ležet v kapsách nebo kabelkách. Doporučuje se používat kvalitní peněženky a batohy s uzávěrem a při platbě kartou si vždy překrýt PIN kód.

Ztráta dokladů a peněz může vést k nepříjemným komplikacím a finančním ztrátám.

5. Opatrovat přístupové údaje ke svým účtům

Ochrana přístupových údajů je nezbytná. Hesla a PIN kódy k bankovním účtům, emailům a sociálním sítím je nutné uchovávat v tajnosti a nesdělovat je nikomu jinému.

Bezpečnost na internetu je důležitá. Není vhodné používat stejné heslo pro více účtů a je vhodné aktivovat si dvoufázové ověření. Zvýšená ostražitost ochrání data před zneužitím a krádeží identity.

6. Všímat si svého okolí

Vnímavost k okolí pomůže včas zareagovat na případné hrozby. Lidé by si měli všímat podezřelých osob, aktivit a zvuků. Pokud se něco nezdá být v pořádku, je lepší se danému místu vyhnout a v případě potřeby kontaktovat policii.

7. V případě konfliktu nebýt nečinný

Reakce v konfliktu je důležitá. Stát se obětí napadení nebo verbálního napadení není příjemné, ale je důležité nenechat se paralyzovat strachem.

V konfliktu je potřeba snažit se zachovat klid a nenechat se vyprovokovat. V případě nutnosti se nebát volat o pomoc. Zároveň je nutné nebát se bránit a v případě nutnosti použít tísňovou linku 158.

8. Být v bezpečí

Přesto, že předchozí rada říká, že v případě konfliktu je vhodné aktivně přispět k jeho řešení, jedním dechem je třeba dodat, že osobní bezpečí je v tuto chvíli na prvním místě.

Vždy je potřeba důkladně zvážit, kde je hranice mezi aktivním ale bezpečným řešením situace a rizikem ohrožení vlastního zdraví a života.

9. Jako oběť nebo svědek trestného činu vyhledat pomoc.

Pomoc v případě trestného činu je důležitá. Stát se obětí nebo svědkem trestného činu může být traumatizující zážitek. V takové situaci je důležité zachovat klid a co nejrychleji kontaktovat Policii České republiky na čísle 158.

Je potřeba snažit se poskytnout co nejvíce informací o incidentu, včetně popisu pachatele, časového a místního určení a dalších relevantních detailů. Spolupráce s policií je klíčová pro dopadení pachatele a zajištění spravedlnosti.

10. Respektovat pokyny záchranných složek

V situacích, kdy je ohrožen život, zdraví nebo majetek, je nezbytné respektovat pokyny ostrahy a záchranných složek. Tyto osoby jsou zodpovědné za zajištění bezpečnosti a jejich pokyny je nutné bezpodmíněně dodržovat.

Ignorování pokynů může vést k vážným následkům, včetně ohrožení životů a zhoršení krizové situace.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang