Co a Servis s.r.o. – recenze, zkušenosti, faktura

Objevují se zkušenosti více uživatelů s nevyžádanými emaily od společnosti Co a Servis s.r.o., které jsou zasílány z emailu fakturace@coaservis.cz.

Tyto emaily odeslané společností Co a Servis s.r.o. obsahují předmět ve tvaru: Zálohová Faktura 2311111111 [číslo zálohové faktury je rozdílné pro jednotlivé nevyžádané emaily]

Tento email podle oslovených odborníků a dle názorů uživatelů z internetu naplňuje parametry internetového podvodu, protože obsahuje několik znaků, které jsou typické pro podvodné e-maily:

 1. Nečekaná faktura: Email obsahuje zálohovou fakturu za služby, které nebyly dohodnuty nebo poskytnuty, což je běžná taktika používaná u internetových podvodů.
 2. Požadavek na vyplnění dokumentu: Email žádá o vyplnění a ověření plné moci na Czech Pointu. Toto je neobvyklé a může být způsob, jak získat citlivé informace.
 3. Specifický e-mail pro kontakt: Email poskytuje speciální e-mailovou adresu pro kontaktování oddělení, které se údajně zabývá odstraněním nechtěných katalogových zápisů. Toto může být pokus izolovat komunikaci od standardních komunikačních kanálů firmy.
 4. Služby bez předchozího souhlasu: Email hovoří o službách poskytovaných od roku 2022, o kterých neexistuje předchozí dohoda nebo povědomí.
 5. Výzva k poskytnutí informací: Email žádá o poskytnutí informací o nových službách, značkách nebo produktech vaší firmy, což může být způsob, jak získat užitečné obchodní informace.
 6. Záruka cenové stability: Nabídka boje proti inflaci a záruka stabilních cen bez jasných důvodů nebo podrobností může být použita jako lákadlo.

Je doporučeno zacházet s tímto e-mailem opatrně. Neotvírejte přílohy, neodpovídejte na něj a případně konzultujte s IT oddělením nebo právním poradcem. Můžete také zvážit jeho nahlášení jako spam nebo podvod – viz doporučení ohledně dalších kroků dále v článku.

Co dělat v případě obdržení podobného emailu?

Pokud obdržíte podobný nevyžádaný email nejlepším postupem je jeho okamžité smazání. Zálohové faktury za služby, které jste neobjednali a ke kterým nemáte uzavřenou smlouvu, byste nikdy neměli platit.

V případě nevyžádaných emailů je vhodné nahlášení Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) prostřednictvím tohoto formuláře.

Doporučený další postup je:

1, Prostudovat diskuzi advokáta Mgr. Petra Němce, která se zaměřuje na problematiku katalogových podvodů.

 • V této diskuzi je možné nalézt cenné informace a zkušenosti uživatelů, včetně případu, který zmiňuje praktiky společnosti Co a Servis s.r.o.
 • Tato diskuse poskytuje užitečné zkušenosti a rady, jak se bránit proti podvodným praktikám a chránit své práva.

Tady odkaz na diskuzi advokáta Mgr. Petra Němce o katalogových podvodech, ve které se objevuje také zkušenost uživatele se společností Co a Servis s.r.o..

2, Dále lze dohledat několik dalších informací o podobném podvodném jednání – viz. třeba:

Podrobnosti emailu od Co a Servis s.r.o.

Celý email je formou screenshotu uvedený zde:

Stručné shrnutí obsahu nevyžádaného emailu, který vypadá jako podvod:

 • Příloha obsahuje zálohovou fakturu na rok 2024.
 • Email informuje o zařazení nové služby od roku 2022: poradenství ohledně stahování katalogových záznamů a nabídek investičních společností.
 • Požaduje vyplnění a ověření podpisu na plné moci (najdete v příloze) na Czech Pointu, a následné zaslání naskenované nebo vyfotografované kopie.
 • Uvádí emailovou adresu oddělení specializovaného na odstraňování nechtěných katalogových zápisů: poradenstvi@co-a-servis.cz.
 • Nabízí pomoc v případě obdržení hovorů týkajících se katalogových zápisů nebo nabídek investic.
 • Žádá o informace o nových službách, značkách nebo produktech pro zařazení do klíčových slov pro optimalizaci.
 • Prohlašuje boj proti inflaci a slibuje, že ceny nebudou stoupat z nejasných důvodů.
 • Vyjadřuje ocenění spolupráce a děkuje za důvěru.
 • Připomíná, že zálohovou fakturu naleznete v příloze.
 • Přeje hezký den a zdraví.

Tento email od Co a Servis s.r.o. má více znaků podvodné komunikace, včetně žádosti o ověření podpisu na plné moci a poskytnutí osobních či firemních informací. Doporučuje se být opatrný a neposkytovat žádné citlivé údaje. A samozřejmě neplatit fakturu za služby bez objednávky, ke kterým navíc není uzavřená smlouva.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang