Domácí fotovoltaická elektrárna (FVE) – růst poptávky, na co si dát pozor, pojištění

Nárůst poptávky po pojištění fotovoltaických elektráren (FVE) je pozoruhodným ukazatelem rostoucího zájmu veřejnosti o obnovitelnou energii a snahu domácností a podnikatelů o snižování svých energetických nákladů. Tento jev není omezen pouze na jednu lokalitu, ale stává se globálním trendem.

Rostoucí úsilí o snížení emisí skleníkových plynů a zvýšená závislost na obnovitelných zdrojích energie se staly hnacími faktory za tímto výrazným nárůstem zájmu o solární panely a domácí větrné turbíny. V důsledku této změny v energetickém sektoru se mnoho lidí rozhodlo investovat do instalace solárních panelů na své střechy a vedlejší budovy.

Tato rozhodnutí nejen pomáhají snižovat domácí náklady na elektřinu, ale také přispívají k ochraně životního prostředí.

Tyto kroky jsou v souladu s rostoucím povědomím o klimatických změnách a nutnosti přejít na čistší a udržitelnější způsob výroby energie.

Na co si dát pozor při pořízení domácí fotovoltaické elektrárny (FVE)

Nicméně s narůstajícím zájmem o FVE přichází také některé výzvy. Jednou z nich je zhoršení kvality montáže a používaní levných komponent. Některé instalace nesplňují příslušné normy a bezpečnostní předpisy, což může zvýšit riziko poškození FVE a souvisejících škod.

 • Výběr kvalitního dodavatele: Důležité je vybrat si spolehlivého a zkušeného dodavatele FVE s dobrou reputací.
 • Správné umístění FVE: Dále je dobré zajistit, aby FVE byla umístěna na optimálním místě s dostatečným slunečním zářením.
 • Sledování norm a předpisů: Zájemci by se také měli ujistit, že instalace FVE splňuje všechny příslušné normy a místní předpisy.
 • Kvalitní komponenty: Používat by se měly certifikované a spolehlivé komponenty, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz.
 • Statické posouzení střechy: Při instalaci na střechu by se mělo zajistit provedení statického posouzení střešní konstrukce.
 • Pravidelná údržba: Důležitá je také pravidelná údržba FVE, včetně čištění a kontrol kontaktních míst.
 • Revize provozu: V neposlední řadě je důležité zajištění pravidelné revize provozu FVE podle předpisů pro udržení výkonu a bezpečnosti.

Je proto klíčové si uvědomit důležitost kvalitního provedení instalace solárních panelů a správného výběru komponent. To zahrnuje spolupráci s profesionálními dodavateli, kteří mají dlouholetou historii a odbornost v oblasti fotovoltaiky. Rovněž je nezbytné, aby každý projekt FVE byl navržen a realizován s ohledem na příslušné normy a předpisy.

Při instalaci na střechy budov je třeba zajistit statické posouzení střešní konstrukce, které zahrnuje zátěž solárními panely, sněhem a větrem. Používání certifikovaných komponent je dalším klíčovým prvkem zajištění bezpečnosti a účinnosti FVE.

Pojištění domácí fotovoltaické elektrárny (FVE)

Pojišťovna Maxima podle dat ze své tiskové zprávy provedla analýzu žádostí o pojištění a zjistila, že až polovina žádostí byla odmítnuta kvůli nedostatečnému dodržení bezpečnostních norem. Odmítnutí žádosti může být pro klienta signálem k přehodnocení stavby a provozu svých FVE.

Aby byly FVE efektivní a mohly být pojištěny, je důležité dodržovat několik základních zásad:

 • Neprovádět montáž FVE vlastními silami.
 • Vybrat si zkušené dodavatele s dlouholetou historií a odborností.
 • Ujistit se, že projekt a stavba splňují příslušné normy.
 • Používat pouze certifikované komponenty.
 • Pravidelně provádět revize provozu FVE podle předpisů.
 • Dbát na tyto zásady a zvýšit tak šance na úspěšné pojištění svých FVE.

Jak postupovat při výběru domácí fotovoltaické elektrárny (FVE)

Při výběru domácí fotovoltaické elektrárny (FVE) je důležité postupovat pečlivě a informovaně. Zde je návod, jak na to:

 • Zaměření se na své potřeby: Nejprve je vhodné zjistit, kolik elektrické energie potřebuje domácnost pokrýt solárními panely. Je třeba zohlednit spotřebu v různých ročních obdobích.
 • Konzultace s odborníky: Kontaktovat odborníky na solární energii nebo solární firmy je vhodné pro to, aby pomohli zhodnotit potřeby a možnosti. Domácnost tak získá také doporučení ohledně typu a velikosti FVE.
 • Zvolená typu FVE: Existují různé typy FVE, včetně fotovoltaických panelů, koncentrovaných solárních systémů a dalších. Podstatné je vybrat ten, který nejlépe odpovídá individuálním potřebám a prostředí.
 • Zohlednění umístění: Zjištění, zda je k dispozici dostatek slunečního záření na pozemku pro efektivní provoz FVE je také důležité. Orientace a sklon panelů také hrají roli.
 • Kontrola financování: Kontrola si možnosti financování, včetně dotací, úvěrů a daňových úlev, které mohou snížit náklady na instalaci je nezbytná.
 • Výběr spolehlivého dodavatele: Srovnání různých solárních firem a výběr spolehlivého dodavatele s dobrou pověstí a referencemi.
 • Ověření garance a servis: Ujištění se, že vybraný dodavatel nabízí dostatečné záruky na zařízení a nabízí servis v případě poruchy.
 • Plánování instalaci: S dodavatelem je třeba domluvit termín instalace a zabezpečit potřebné povolení od místních úřadů, pokud je to vyžadováno.
 • Sledování vývoje technologie: Mít na paměti, že solární technologie se neustále vyvíjí. Je třeba se informovat o nejnovějších inovacích a možných vylepšeních.
 • Monitorování výkonu: Po instalaci je třeba pravidelně monitorovat výkon FVE a provádět údržbu, aby se zajistila maximální efektivita.

Při výběru domácí fotovoltaické elektrárny je důležité být dobře informovaný a spolupracovat s odborníky, aby se zajistilo, že systém bude optimálně fungovat a splní očekávání. Dalšími možnostmi jsou například domácí větrné elektrárny a další možnosti, které pomohou ušetřit planetu i peněženku. Domácí větrné elektrárny jdou navíc ruku v ruce s fotovoltaikou a jejich kombinace přináší spoustu výhod.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang