Firemní výuka cizích jazyků – jaké jsou možnosti?

Studium cizího jazyka přináší celou řadu výhod. Firemní jazykové kurzy proto ocení celá řada zaměstnanců i zaměstnavatelů. Jaké jsou možnosti firemní výuky cizích jazyků?

Firemní jazykové kurzy je vhodné poptávat u ověřené jazykové agentury, která výuku přizpůsobí na míru jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům.

Výuka cizích jazyků jako firemní benefit

Firemní benefity usnadňují získávání nových zaměstnanců a motivují zaměstnance stávající. Kromě stravenek, firemního vozidla či mobilního telefonu, penzijního připojištění nebo dovolené nad zákonný nárok se mezi oblíbené zaměstnanecké výhody řadí právě firemní jazykové kurzy, které zajistí zlepšení jazykových kompetencí.

O jaké jazyky je aktuálně velký zájem?

Jazykové kurzy mohou být individuální i skupinové, záleží především na potřebách zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zároveň mohou kurzů využít jak malé, tak nadnárodní firmy.

Jak zajistit jazykové kurzy pro svou firmu?

Výuka cizího jazyka může být zaměřena na konkrétní pracovní pozice (právníky, manažery, recepční apod.), které vyžadují specifické jazykové znalosti. Stejně tak lze objednat kurzy pro všechny zaměstnance a zajistit tak požadovanou jazykovou úroveň ve firmě.

Zahájení samotné výuky předchází schůzka se zástupcem jazykové agentury a nastavení podmínek spolupráce. Poté se na základě potřeb a současných jazykových znalostí zaměstnanců stanoví cíle a plány výuky a vybere se vhodný lektor. Zhruba během jednoho až dvou týdnů je kurz cizího jazyka zahájen.

Samozřejmostí je průběžná kontrola pokroku studentů, sledování dosahování cílů a zjišťování spokojenosti zaměstnanců i zaměstnavatelů. Velkou výhodou je, že sám zaměstnavatel nemá s jazykovými kurzy pro své zaměstnance žádné starosti navíc, jelikož se agentura o vše potřebné postará.

Proč se učit cizí jazyk?

Firemní jazykové kurzy mají za cíl buďto zlepšit jazykové znalosti potřebné k výkonu zaměstnání, nebo jsou jedním ze zaměstnaneckých benefitů. Kromě toho, že umožňují dorozumívání se se zahraničními klienty, však přinášejí i další výhody.

Předně je studium cizího jazyka skvělým tréninkem paměti, jež je na mnoha pracovních pozicích velmi důležitá. Vedle toho se rozvíjejí i další kognitivní funkce a zlepšuje se schopnost řešit problémy, což mnozí zaměstnanci i zaměstnavatelé rovněž ocení.

V neposlední řadě má studium cizího jazyka pozitivní vliv na schopnost vyjadřovat se, a to i v mateřském jazyce. Zlepšování prezentačních a rétorických schopností zaměstnanců se hodí téměř vždy, a právě jazykové kurzy v tom mohou do značné míry pomoci. Učení se nových jazyků je možné jak klasickou formou, tak pomocí audioknih a nahrávek, což pomáhá rozšířit slovní zásobu a lépe se začlenit do cizího jazykového prostředí.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang