Jak funguje rozvaděč, důležitý komponent každé elektroinstalace?

Bez rozvaděče se neobejde žádná elektroinstalace. Jak funguje rozvaděč?

Elektroměrový rozvaděč

Rozvaděče patří do skupiny nejdůležitějších prvků elektroinstalace v obytných budovách. Jsou určeny k distribuci elektřiny a obsahují různá ochranná, ochranná, spínací a ovládací zařízení a měřicích odtokových obvodů s elektrickými přípojkami a mechanické součásty. Mohou také zahrnovat napájecí zařízení napájecí obvod, kromě jeho připojovacích svorek. Vyznačují se různým konstrukčním řešením a funkcemi. To znamená, že je lze klasifikovat podle různých kritérií.

Hlavní rozvaděč

Hlavní rozvaděč se instaluje do vícegeneračních domů nebo do větších rodinných domů. Je ústředním bodem elektroinstalace budovy a může být více či méně rozvinut. Slouží k napájení vnitřního elektrického vedení a administrativních obvodů. Hlavní elektroměrové rozvaděče jsou vyráběny ve formě prefabrikovaných nástěnných skříní nebo jako desky umístěné ve výklencích. Jejich pouzdra jsou vyrobena z plechu nebo plastu. Rozváděč musí mít dveře uzpůsobené k zamykání. V hlavním rozvaděči bytového domu se nachází:

  • hlavní vypínač, umožňující vypnutí všech vnitřních silových vedení,
  • přepínání administrativních okruhů,
  • vnitřní ochranný spínač elektrického vedení i
  • vypínač pro ochranu obvodů administrativního osvětlení.

Hlavní rozvaděč je instalován na snadno přístupném místě pro servis v blízkosti konektoru. V případě bytových domů pro více rodin mohou být umístěny v suterénu budovy, v prostoru schodiště nebo v chodbě suterénu. Mohou být také umístěny na schodištích, u vstupu do budovy nebo v samostatných místnostech v přízemí. Umístění hlavního rozvaděče budovy, jakož i konektorů je nutné dohodnout s příslušným provozovatelem distribuční soustavy.

Elektroměrové rozvaděče jsou určeny pro instalaci elektroměrových rozúčtovacích zařízení. Instalují se v jednotlivých podlažích bytových domů, dále se jedná o vícepodlažní měřicí rozvaděče. Nejčastěji se realizují ve formě desek a umísťují se do výklenků na chodbách.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang