Konec dětských exekucí – stát chce zamezit exekuce nezletilých

Rok 2021 přináší pozitivní novinu v české legislativě. Vypořádá se s problémem dětských exekucí. Nově děti před exekucemi ochrání novela občanského zákoníku, kterou schválila Sněmovna. Novela zamezí vzniku a vymáhání dluhů dětí přenesením odpovědnosti na rodiče či zákonné zástupce.

Novelu zákona na začátku března schválilo všech 101 přítomných poslanců. Zamezí situaci, kdy děti vstupují do dospělosti s dluhy a s nutností využít nevýhodné půjčky pro zadlužené. Nová pravidla pro dětské dluhy se budou vztahovat na lidi do 21 let věku.

Veřejné instituce, jako například radnice a dopravní podniky, budou moci odpustit staré dětské dluhy bez obav z porušení povinností spojených se správou majetku. Děti tak po dosažení plnoletosti nemusí řešit půjčky pro dlužníky nebo nebankovní půjčky s exekucí.

Okamžité půjčky pro dlužníky se obvykle nacházejí pouze v nabídce nebankovních společností. Mohou si o ně zažádat i lidé s vysokými dluhy, s exekucemi nebo se záznamem v registru dlužníků. Zpravidla se jedná také o okamžité půjčky pro nezaměstnané.

Je dobré vědět, že rychlá půjčka pro každého včetně dlužníků s exekucí patří k nejrizikovějším půjčkám na českém trhu.

Kolik je v tuzemsku dětských dlužníků?

Dětských dlužníků v České republice není mnoho. Nezletilí neuzavírají příliš často smluvní vztahy, ze kterých by dluhy mohly vzniknout. Konkrétně jde o jednotky případů na 100 tisíc pohledávek za rok. Jde o dluhy, kde se rodiče schovávají před placením za svoje děti.

Díky novele zákona už děti nebudou vstupovat do dospělosti zatížené dluhy rodičů.

Pohledávky municipalit za pokuty, nebo poplatky také nejsou vysoké. Dosahují výše maximálně v řádu tisícovek. Jde hlavně o nezaplacené pokuty za jízdu v MHD na černo, neuhrazené regulační poplatky v nemocnicích či pokuty v knihovnách. Právní a soudní výlohy spolu s úroky z prodlení je však mnohonásobně navyšují.

Exekuce velké částky mladého člověka jednoduše dostane do dluhové pasti, ze které se nemusí nikdy dostat. V současnosti je v exekuci zhruba 2 800 neplnoletých dětí, proti kterým vede stát na 3 700 řízení.

V České republice má dnes více než polovina lidí nějakou půjčku, například hypotéku, leasing nebo spotřebitelský úvěr. Celých 7 % přiznává, že mají problém své závazky splácet. Poptávka půjček je v tuzemsku opravdu velká. Co dělat, když nezvládám splácet půjčku?

Zodpovědnost má zákonný zástupce

Novela současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Týká se případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, se kterým zákonný zástupce souhlasil nebo které učinil za dítě.

Novela zákona má zamezit vzniku a vymáhání dluhů dětí přenesením odpovědnosti na rodiče.

Novela pamatuje také na vymáhání peněžitých dluhů nezletilého z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, se kterým žilo ve společné domácnosti.

Zákon upravuje i případy, kdy škodu způsobí dítě mladší 13 let. Podle novely ji uhradí ten, kdo nad dítětem zanedbal náležitý dohled. V tomto pravidle zavádí novela dvě výjimky:

  • dítě bude odpovědné, pokud škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu
  • dítě bude odpovědné, pokud to dovolí jeho majetkové poměry (například je dědicem rozsáhlého jmění)

Některé komerční smlouvy, například dětské bankovní nebo telefonní účty, se v praxi už uzavíraly v duchu navrhované novely. Nezletilí jsou účastníkem řízení, ale a právní i morální odpovědnost za vztahy nesou zákonní zástupci.

Velké firmy rovněž musí dbát na dodržování závazků svých zákazníků, i když jsou nezletilí. Ale v případě pohledávky u dětského zákazníka ji vymáhají po rodiči, který smlouvu uzavřel. Nikoli po dítěti.

Novela zákona platití od července 2021

Novela znemožní soudům vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. Zároveň nařídí posílat obsílky i nezletilým starším 15 let, tedy nikoliv pouze jejich zákonným zástupcům. Novela vejde v platnost od července 2021.

Vymáhání případného peněžitého dluhu dítěte bude možné jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně se ohraničí také vymáhání smluvních pokut.

TIP: Na webu NavigátorÚvěru.cz lze najít řadu inspirativních článků na téma půjček a úvěrů.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang