Moneta: Projekce hospodaření za 4Q/2019

Čistý úrokový výnos za 4Q/19 odhadujeme meziročně silnější o 3,2 % na úrovni 2,04 mld. Kč zejména vlivem nadprůměrného růstu obchodních objemů banky. Čistá úroková marže banky (s vyloučením oportunistických repo operací) by měla zaznamenat meziroční pokles k úrovni 3,9 %. Výnosy z poplatků a provizí za 4Q/19 dosáhnou dle naší projekce úrovně 535 mil. Kč. Celkové provozní výnosy projektujeme za 4Q/19 meziročně silnější o 2,6 % ve výši 2,71 mld. Kč. Provozní náklady očekáváme za 4Q/19 meziročně nižší o 10,6 % ve výši 1,24 mld. Kč. Provozní zisk Monety by tak dle našich odhadů měl dosáhnout 1,42 mld. Kč (+13 % y/y). Rizikové náklady by ve 4Q/19 něměly být pozitivně ovlivněny žádným mimořádným ziskem z prodeje portfolia nesplácených úvěrů, jako tomu bylo v první polovině minulého roku. Tvorbu rezerv a opravných položek za uplynulý kvartál odhadujeme na úrovni 170 mil. Kč. Kombinací výše uvedených faktorů dosáhl čistý zisk Monety ve čtvrtém čtvrtletí dle naší projekce úrovně 1,04 mld. Kč, což by představovalo jeho meziroční nárůst o cca 25 %. 

Domníváme se, že více než samotná čísla za uplynulé čtvrtletí, bude mít podstatnější kurzotvorný vliv aktualizovaný výhled banky se zahrnutím akvírovaných aktiv Wüstenrot. Současný výhled Monety pro čistý zisk v roce 2020 (≥ 3,8 mld. Kč) představený v rámci střednědobého výhledu (bez zahrnutí akvizice aktiv Wüstenrot) bude pravděpodobně v rámci vyhlášených výsledků za FY/2019 aktualizován a Moneta bude dle našeho odhadu aspirovat (za předpokladu konsolidace akvírovaných aktiv od Q2/2020) v letošním roce na čistý zisk minimálně 4,2 mld. Kč.

Projekce hospodaření Moneta Money Bank za 4Q 2019
v mil. Kč Fio 4Q 2019 Konsensus 4Q 2019 Fio  /4Q 18 4Q 2018
Čisté úrokové výnosy 2 035 2 040 3,2 % 1 972
Čisté poplatky a provize 535 533 -0,9 % 540
Ostatní výnosy 135 n.a.

8 %

125
Provozní výnosy 2 705 2 720 2,6 % 2 637
Provozní náklady (1 240) n.a. -10,6 % (1 387)
Provozní zisk 1 417 n.a. 13,4 % 1 250
Náklady na riziko (170) n.a. -37,9 % (274)
Čistý zisk 1 044 988 +24,7 % 837

Zdroj: Fio banka, MONETA Money Bank, Reuters (konsensus)

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang