Děti jako oběti nezodpovědnosti jednoho z rodičů? Pomáhá náhradní výživné

Tři čtvrtiny Čechů souhlasí s vyplácením zálohovaného výživného. O zálohovaném náhradním výživném se v Česku dlouhá léta diskutovalo. Náhradní výživné vyplácí samoživitelům jako sociální dávku Úřad práce.

Situace samoživitelek, které využily všech zákonných možností, byla dlouhodobě beznadějná. Kdo si to nezažil, tak nevěřil. Vyrůstá proto generace dětí, které se narodily do situace, kdy na ně jeden z rodičů kašle a stát tomu jen přihlížel a vymlouval se. Cílem státu bylo, aby tyto děti měly dobrý start do života, stejně jako jejich kamarádi, nechala se slyšet bývalá ministryně Maláčová. 

Náhradní výživné má zajistit, že ve chvíli, kdy selžou veškeré dostupné nástroje k vymáhání výživného, nastoupí stát. Zlepšení vymáhání výživného je primárně v gesci ministerstva práce a sociálních věcí. V Česku funguje od 1. července 2021.

Ministerstvo preferovalo, kdyby fungovalo vymáhání práva. Aby lidé věděli, že když dělají všechno správně, chodí do práce, pečují o své blízké a platí daně, stát je v tom nenechá.

Co je náhradní výživné

Jde o podporu (sociální dávku), která má pomoci samoživitelům a samoživitelkám, respektive jejich dětem v situaci, kdy jeden z rodičů neplatí soudem stanovené výživné pro dítě. A to vůbec nebo platí jen část. Dávka je samoživitelům vyplácena Úřadem práce ČR.

Podmínky nároku na náhradní výživné

Aby vznikl nárok na tuto dávku, musí být současně splněny tyto podmínky:

1. Musí být soudem stanovené výživné nebo soudem schválená dohoda o výživném

Pokud se na placení výživného dohodli rodiče pouze mezi sebou a jeho výše nebyla schválena soudem, nárok na náhradní výživné nevzniká.

2. Dítě musí být nezaopatřené

3. Dítě musí mít trvalý pobyt i bydliště v Česku

4. Musí být zahájen proces vymáhání dlužného výživného

Pokud druhý rodič neplatí na své dítě výživné, musí samoživitel podat návrh na exekuci nebo návrh na soudní výkon rozhodnutí.  V této věcí se lze obrátit na kteréhokoliv soudního exekutora nebo na soud, který rozhodl o výživném. Jakmile je návrh podán, má samoživitel nárok na výplatu náhradního výživného.

Výše náhradního výživného

Sociální dávka odpovídá soudem stanovené výši výživného. Samoživitel však dostane maximálně 3 000 Kč měsíčně. Pokud povinný rodič platí výživné nepravidelně v různých částkách, vypočítá se průměr neplaceného výživného za poslední 4 měsíce.

Potřebné doklady k žádosti o náhradní výživné

Doklady je potřeba předložit na Úřadu práce, který se žádostmi zabývá.

  • průkaz totožnosti rodiče i dítěte (pokud je dítě starší 15 let občanský průkaz, u mladších rodný list),
  • rozsudek soudu nebo soudem schválená dohoda o výživném,
  • potvrzení o nezaopatřenosti dítěte pro děti starší 15 let (potvrzení o studiu, o zdravotním stavu dítěte atd.),
  • doklad dosvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuci
  • prohlášení o přijatém výživném (buď informace, že nebylo zaplaceno žádné, nebo doklad o částečném uhrazení např. výpis z účtu)

ÚP ČR musí o náhradním výživném rozhodnout co nejrychleji, maximálně do 30 dnů od podání kompletní žádosti.

Pobírat náhradní výživné je možné po dobu 4 měsíců. O schválení žádosti je nutné každé 4 měsíce dokládat, jak bylo povinným rodičem hrazeno výživné v uplynulých 4 měsících.  Pokud rodič dál neplatí výživné, má samoživitel právo na náhradní výživné 24 měsíců.

Do nich se počítá skutečná doba neplacení. Když například 4 měsíce náhradní výživné samoživitel pobírá, pak druhý rodič začne na 6 měsíců výživné platit a potom opět přestane, může samoživitel výživné pobírat dalších až 20 měsíců.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang