Jak šetřit životní prostředí při odběru energií?

Liší se dodavatelé elektřiny i v ohleduplnosti vůči životnímu prostředí? Můžu tak výběrem dodavatele energie i já osobně šetřit naši planetu?

Ano, někteří dodavatelé elektřiny kladou důraz na otázku životního prostředí a získávají energie z obnovitelných zdrojů. Jejich klienti se tak při odběru energií od nich sami chovají šetrněji k životnímu prostředí.

Pokud tedy hledáte „zeleného“ dodavatele, zaměřte se při výběru na to, z jakých zdrojů získává energii. Tu lze čerpat kromě jaderných nebo fosilních zdrojů také z obnovitelných zdrojů jako je biomasa, sluneční energie či energie z větrných nebo vodních elektráren, a to téměř ve 100% hodnotě.

Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje jsou přírodní zdroje, které lze doplnit nebo obnovit za dobu kratší než jeden lidský život, jako je sluneční světlo, voda, vítr a některé druhy rostlin a živočichů. Obnovitelné zdroje jsou důležité, protože představují udržitelnější a ekologičtější způsob získávání energie, kterou potřebujeme v každodenním životě.

Jsou zároveň nákladově efektivnější a mají menší dopad na životní prostředí. Obnovitelné zdroje energie také produkují méně emisí skleníkových plynů, což přispívá ke snížení hrozby změny klimatu.

Energetická soběstačnost

Jak můžu dosáhnout energetické soběstačnosti v rodinném domku? Dokáží solární panely pokrýt spotřebu naší elektřiny v plném rozsahu?

Samostatné solární panely většinou nejsou schopné zajistit plnou soběstačnost rodinného domu, je zde potřeba důmyslnějšího systému zvoleného přímo na míru konkrétní nemovitosti. Energeticky soběstačnější se tak můžete stát díky pořízení fotovoltaické elektrárny s bateriovým systémem.

Výhodou tohoto řešení je, že získáte vysokou soběstačnost ve výrobě a spotřebě energií. V případě, že zvolíte fotovoltaickou elektrárnu, se doporučuje využít dotace v rámci programu Nová zelená úsporám, kde lze získat finanční pomoc i přes 150 tisíc korun.

Jak šetřit energií v domácnosti?

V domě je lepší šetřit energií. Úspora energie pomáhá snížit měsíční účty, snižuje znečištění ovzduší a pomáhá životnímu prostředí. Drobné kroky, jako je vypínání světel, když se nepoužívají, používání účinných spotřebičů a snížení plýtvání vodou, mají velký význam.

Praze cena vody v posledních letech mírně stoupá. Důvodem je rostoucí cena energií, investice do infrastruktury a zvyšování platů zaměstnanců vodáren. Existují různé možnosti, jak ušetřit vodu v Praze a tím i snížit náklady na vodné a stočné.

Co lze dělat v domácnosti pro šetření energií?

  1. Odpojte spotřebiče a elektroniku, pokud je nepoužíváte.
  2. Místo běžných žárovek používejte LED nebo CFL (kompaktní zářivky).
  3. Snižte úniky vzduchu tím, že najdete způsob, jak opravit dveře, upravíte dveře, okna a podkroví proti povětrnostním vlivům.
  4. V zimě nastavte termostat o několik stupňů níže a v létě o několik stupňů výše.
  5. Přidejte izolaci na stěny, podlahy a stropy.
  6. Nainstalujte programovatelný termostat a nastavte jej na nižší teplotu, když nejste doma.
  7. Nainstalujte energeticky účinné spotřebiče a výrobky, například pračku prádla, která spotřebuje méně vody.
  8. Místo používání elektrické sušičky sušte prádlo na šňůře.
  9. Používejte ventilátory, pokud můžete, místo klimatizace.
  10. Vypínejte světla a další spotřebiče, pokud je nepoužíváte.

Kromě toho můžete zlepšit izolaci a těsnění kolem oken a dveří, využívat přirozené světlo, pokud je to možné, a používat alternativní zdroje energie, například solární energii.

Pasivní domy

Pasivní dům je dobrovolný standard pro energetickou účinnost budov, jehož výsledkem jsou budovy s velmi nízkou spotřebou energie, které potřebují málo energie na vytápění nebo chlazení.

Projekty pasivních domů zahrnují materiály, plánování prostoru a stavební techniky, které snižují potřebu neobnovitelné energie v budovách. Patří mezi ně superizolace, vzduchotěsná konstrukce, konstrukce bez tepelných mostů, účinná okna a větrací systémy s rekuperací tepla.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang