Ošetřování člena rodiny – podmínky pro OSVČ a zkrácený úvazek

Ošetřovné je asi nejskloňovanější sociální dávkou v uplynulém roce. Jak se změnily podmínky vyplácení během koronavirové pandemie? A týká se ošetřovné také OSVČ nebo lidí pracujících na zkrácený úvazek?

Co znamená ošetřování člena rodiny

Ošetřovné, známé taky jako „ošetřovačka“ nebo paragraf na dítě je jednou ze sedmi dávek vyplácených z nemocenského pojištění. Právě z nemocenského pojištění se vyplácí nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství nebo otcovská dovolená nebo právě příspěvek na ošetřování člena rodiny. Platí se České správě sociálního zabezpečení, která také ošetřovné vyplácí.

Ošetřování člena rodiny má dvě podoby:

  • Krátkodobé ošetřování – trvá maximálně 9 dní a je možné např. u nemocného dítěte do 10 let. Uděluje se nejen kvůli nemoci, ale také z důvodu nemožnosti navštěvovat školu nebo školku z různých důvodů (epidemie chřipky, dítě v karanténě).
  • Dlouhodobé ošetřování – od roku 2018 je možné člena domácnosti ošetřovat až po dobu 90 dní. Podmínkou je, že ošetřovaný musel strávit alespoň 7 dní v nemocnici.

Je důležité zmínit, že navzdory názvu nemusí jít o ošetřování člena rodiny, ale domácnosti. Pokud s vámi v bytě žije vaše babička nebo dědeček, můžete se o ně starat a dostávat ošetřovné stejně, jako když je vaše dítě nemocné.

Ošetřování člena rodiny – liší se podmínky v době pandemie Covid-19 pro OSVČ a zaměstnance?

I když je ošetřovačka vlastně běžnou záležitostí, do povědomí široké veřejnosti se dostala v uplynulém roce kvůli plošnému uzavření škol a školek, které přišlo jako mimořádné opatření proti šíření koronaviru. Vzhledem k tomu, že se toto opatření dotklo desítek tisíc rodin, došlo k mnoha úpravám. Jaké má ošetřování člena rodiny podmínky?

Došlo ke zvýšení příspěvku. Ošetřovné se na začátku roku 2021 vyplácelo ve výši 60 % vyměřovacího základu, dnes je to už 80 %. Pokud si nejste jistí, jaký je právě váš vyměřovací základ, může vám pomoci výplatní páska. Na té jsou uvedené částky pro hrubý a čistý příjem, ze kterých se dále počítá denní nebo měsíční vyměřovací základ.

Pokud vás osobní finance zajímají, nabízí výplatní páska vysvětlení spousty základních údajů. Ty můžete dále použít s nejrůznějšími kalkulačkami pro výpočet daní, pojistného nebo hypotéky. Tyto kalkulačky jsou volně k dispozici na různých webových stránkách.

Na mimořádné ošetřovné mají nárok i OSVČ. V jejich případě se ale nejedná o sociální dávku, ale vlastně o dotační program. Výše ošetřovného se v tomto případě nepočítá jako procenta z výdělku, ale je pevně stanoveno na částku 400 Kč za den. OSVČ však nemá nárok na kompenzaci doprovodu rodinného příslušníka k lékaři.

Došlo také k prodloužení doby vyplácení. Příspěvek na ošetřování člena rodiny se bude vyplácet tak dlouho, dokud budou zavřené školy a školky.

Co když pracujete na zkrácený úvazek nebo na dohodu?

Práce na zkrácený úvazek je v posledních letech stále populárnější. Má řadu výhod, především pro rodiče s malými dětmi nebo studenty, ale najdou se i nějaká úskalí. Oproti plnému úvazku se jinak počítá dovolená nebo nárok na vyplácení přesčasů. Přesto je práce na zkrácený úvazek stále populárnější, alespoň mezi zájemci o práci, Zaměstnavatelé zatím bohužel tento typ úvazku moc nepodporují.

Nevýhody práce na zkrácený úvazek se však netýkají vyplácení příspěvku na ošetřování člena rodiny, protože i práce na zkrácený úvazek je zaměstnanecký poměr a tedy se odvádí nemocenské pojištění. V tomto případě tedy platí stejné podmínky jako u zaměstnanců s plným úvazkem.

Podobná je situace u tzv. dohodářů, tedy těch, kteří pracují na Dohodu o provedení práce (DPP) nebo Dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Stejně jako práce na zkrácený úvazek se týká především rodičů malých dětí, případně rodičů na rodičovské dovolené.

I v tomto jsou stanoveny pro ošetřování člena rodiny podmínky čerpání. Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, pokud bylo  z dohody v měsíci nároku nebo v předcházejících 3 měsících odvedeno nemocenské pojištění. Stejně jako ostatní čerpající, mají i dohodáři nárok na ošetřovné ve výši 70 % z vyměřovacího základu, nejméně však 400 Kč za den.

Na péči o člena rodiny je možné získat příspěvek.

Jak žádat o příspěvek na ošetřování člena rodiny

Za běžných okolností o potřebě ošetřování rozhoduje lékař, který vyplní příslušný tiskopis. Ten potom předá zaměstnanec svému zaměstnavateli, který jej odešle na příslušnou správu sociálního zabezpečení. V případě ošetřovného z důvodu uzavření školy vyplní příslušný formulář rovnou žadatel, ale cesta přes zaměstnavatele k ČSSZ je stejná.

Dnes je postup prakticky totožný. Příslušný formulář se jmenuje Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část a vyplňuje jej žadatel. V tiskopise je nutné uvést identifikační údaje o dítěti i žadateli (jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště), o kterou školu se jedná, důvod uzavření a také bankovní účet, na které má být příspěvek poukázán.

Na příspěvek je nutné vyplnit řádný formulář.

Tento formulář je nutné vyplnit vždy za každý uplynulý měsíc znovu a odeslat jej na příslušnou správu sociálního zabezpečení. Na webových stránkách www.cssz.cz je možné formulář vyplnit online.

Žádost o ošetřovné si mohou nově podat také OSVČ. V tomto případě se nejedená o sociální dávku vyplácenou ČSSZ, ale o mimořádnou dotaci vypisovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu. O příspěvek je tedy nutné žádat přímo na stránkách tohoto ministerstva.

Pro vyplnění formuláře je nutné vyplnit identifikační údaje OSVČ (jméno a příjmení, IČ, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, resp. sídla) a identifikační údaje ošetřovaného. Součástí je také čestné prohlášení, že ošetřovatel vykonával samostatně výdělečnou činnost jako hlavní pracovní poměr. Vyplněnou žádost mohou OSVČ poslat datovou schránkou, poštou nebo emailem (pokud mají elektronicky ověřený podpis).

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang