Jak se připravit na pohovor a jak se chovat

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci stále hromadně odcházejí, vedou firmy válku o talenty. Ale přestože se jedná o trh pro uchazeče o zaměstnání, jsou pohovory stále stejně nervy drásající. Zde se dozvíte, jak uspět na pohovoru, co říct na pohovoru, jak se připravit na pracovní pohovor, jak se chovat na pohovoru a nejčastější otázky při pohovoru.

Příprava na pohovor – bez ohledu na to, jak dobrá je situace na trhu práce – je stále stejně náročná. I proto je velice důležité se na pohovor připravit a rozmyslet si, co říkat na pohovoru. Zvlášť když jde o nabídku nejlépe placené práce.

Je mnoho věcí, které by měl mít uchazeč připravené, když přijde na příjímací pohovor – otázky, co říct na pohovoru, jak odpovídat na pohovoru nebo představení v angličtině. Pohovor díky tomu může dopadnout mnohem lépe.

Jak se připravit na pracovní pohovor, otázky při pohovoru, na co se ptát na pohovoru

Ať už člověk mění zaměstnání, vrací se do práce, hledá novou výzvu nebo usiluje o lepší plat a výhody, zde jsou podle odborníků na nábor ty nejlepší kroky, které může podniknout, aby se na pohovor připravil a uspěl.

Zjistěte si informace o společnosti, ve které chcete pracovat

Prvním krokem při každém pohovoru je příprava na pohovor. Pokud člověk ví co nejvíce o tom, jak je společnost řízena a organizována, bude působit informovaněji. Znalost prostředí také pomůže ukázat zájem o daného zaměstnavatele a také dá jasně najevo, zda je to místo, kde opravdu chce člověk pracovat.

Uchazeči by měli strávit čas na webových stránkách společnosti a zjistit, co společnost považuje za své poslání a jaké jsou její priority. Čím více se tyto pracovní hodnoty shodují, tím lépe.

Člověk by měl mít při hledání práce na paměti své priority. Může to být flexibilní pracovní doba, vzdálené prostředí, rozmanité pracoviště – nebo prostě místo, které se nebere příliš vážně.

Cvičení dělá mistra a pracovní pohovor v angličtině 

Důležité je si pohovor předem trochu nacvičit. Cvičné pohovory mohou pomoci cítit se jistěji. Ať už s pomocí profesionálního kouče, nebo přítele, nácvik pomůže, aby se člověk se člověk cítil klidněji. Říkat své odpovědi nahlas, a ne si je zapisovat, pomůže rozvinout svalovou paměť.

Je dobré si také zopakovat některé fráze v angličtině. Je možné, že tazatel bude chtít vést pracovní pohovor v angličtině. Často se jedná o otázky na předchozí zkušenosti.

Jak se představit na pohovoru – co říct na pohovoru

Pro mnohé může být nepříjemné a trapné mluvit o sobě. Ne každý snáší když je středem pozornosti, nebo se necítí příliš sebevědomě.

Člověk by měl jasně sdělit hodnotu, kterou přináší týmu. Při pracovních pohovorech je dobré být konkrétní. Ukazovat, ne jen vyprávět. Je určitě na místě zmínit a prodat své výsledky a úspěchy. Také je dobré zmínit svou pracovní výkonnost.

Na pohovor lze také přinést pracovní posudek od bývalého zaměstnavatele, v němž se hodnotí výkonnost, schopnost a další vlastnosti zaměstnance.

Životopis

Až přijde čas na telefonický, nebo osobní pohovor, je dobré mít svůj životopis po ruce. Pokud se člověk účastní osobní schůzky, měl by si připravit více kopií, které může sdílet s osobami, s nimiž se setká. Je možné si připravit i průvodní dopis.

Osoba, která vede pohovor, si již životopis přečetla, takže ho člověk nemusí číst řádek po řádku. Místo toho se má zaměřit na oživení toho, co je na stránce, pomocí specifikací a příkladů. Čím více se v tom bude člověk trénovat, tím snadnější to bude.

Osobní pohovor a první dojem, jak se chovat na pohovoru

Na prvním dojmu záleží a neverbální náznaky jsou ještě důležitější než slovní. V prvních minutách je tedy důležité se sebevědomě usmívat, pevně si potřást rukou, navázat oční kontakt a obecně působit dojmem, že jste rádi, že tam jste, a že o danou práci stojíte.

Co se týče oblečení, je dobré snažit se přizpůsobit styl oblékání společnosti. O typickém stylu oblékání společnosti by měl mít uchazeč dobrou představu z jejích webových stránek a výstupů na sociálních sítích, zejména z veškerého obsahu o její pracovní kultuře, a poradit může i náborový pracovník.

Skvělé je působit osobně a charismaticky, ale zároveň působit jako vhodný člověk, takže v případě pochybností je vždy nejlepší rozhodnout se pro formální oblečení.

Otázky na pohovoru, jak odpovídat na pohovoru, nejčastější otázky při pohovoru 

Každý pohovor a každý tazatel je jiný, ale několik otázek bude téměř jistě položeno. Je celá řada možností na co se ptát kandidáta při pohovoru.

Ta, která uchazeče nejčastěji zarazí – a která bude pravděpodobně také první -, se může zdát jako nejjednodušší: „Povězte mi něco o sobě.“

To je otázka, která je nejjednodušší. Odpověď by měla být o něco delší než výtah a měla by přesahovat rámec toho, co je uvedeno v životopise.

Je ale nutné se držet tématu. Člověk by neměl podrobně popisovat své působení ve funkci tajemníka na střední škole nebo cestu do Evropy. Tato otázka je určena pro zdůraznění příběhu daného člověka, toho, co ho motivuje, nebo zvláštního úspěchu, na který neměl v životopise prostor.

Otázky typu „Proč chcete pracovat pro tuto společnost?“ jsou naopak místem, kde se uplatní znalost firmy. Mají prověřit znalosti o společnosti a pochopit motivy. Je dobré poukázat na něco konkrétního, co se člověku na zaměstnavateli líbí a proč ho oslovuje.

Odpověď na otázku „Proč jste pro tuto práci nejlepší?“ by měla konkrétním způsobem prezentovat schopnosti. Je dobré ukázat, co chce člověk na své pozici přinést.

Buďte konkrétní – co říkat na pohovoru

Další častá otázka u pohovoru se zaměřuje na pojmenování svých silných stránek. Jde o jednu z nejdůležitějších technik, jak uspět na pohovoru.

Je dobré si prostudovat popis pracovní pozice a zdůraznit své silné stránky, které se k ní hodí. Je dobré také svou odpověď přizpůsobit danému pracovnímu místu.

Pokud se například jedná o práci projektového manažera, je lepší mluvit spíše o svých organizačních schopnostech, než o svých velkých tvůrčích a uměleckých talentech.

Pokud jde o otázky týkající se slabých stránek, doporučuje se upřímnost. Zároveň je důležité uvést konkrétní příklady, kterými se je snažíme zlepšovat.

Pracovní pohovor – otázky, na co se ptát na pohovoru 

Při pohovoru se vždycky role nakonec otočí a jednou z největších chyb, kterých se uchazeč může dopustit, je, že se neptá. Tlak může narůstat, když se pozornost přesune jinam, ale je nutné se ptát se na otázky, které uchazeče skutečně zajímají.

Je to příležitost pochopit, co společnost může pro svého potenciálního zaměstnance udělat. Složí to taky k ověření, jestli se k sobě obě strany hodí.

Otázky například na to, jak vypadá úspěch na dané pozici nebo jaký má daná pozice vliv na zbytek společnosti, plní dvojí funkci: Zároveň vysílají signál, že je tazatel úspěšný a týmový hráč. Je možné se taky informovat ohledně nároku na dovolenou.

Podobně dotaz na to, jak se na stejné pozici rozvíjeli jiní lidé, může ukázat i zaměření na kariérní postup, a zároveň napovědět jak v pozici povýšit. Je dobré mít předem připravené, na co se ptát na pohovoru. 

Jak na „small talk“

Správné (nebo špatné) vedení nezávazné konverzace může mít velké následky. Je to způsob, jak si lidé mohou vybudovat vztah a sympatie a začít vytvářet onu neuchopitelnou, nehmotnou „chemii“, která charakterizuje všechny efektivní obchodní vztahy.

V rámci přípravy na pohovor je proto dobré dopředu promyslet některá pravděpodobná témata, která mohou přijít na řadu, aby šlo udržet hladký průběh rozhovoru. Klíčem k úspěchu je vymyslet témata, o která mají obě strany společný zájem.

Je milé se třeba zeptat na rodinnou fotografii tazatele – a připravit si vlastních pár vět o rodině. Nebo pokud je účastník sportovní fanoušek a všimne si náznaků, že tazatel je jím také, je dobré položit vhodnou otázku,a mít připravenou také zajímavou odpověď („Chodíte často na zápasy?“ „Tak kdo letos vyhraje pohár?“ atd.).

Je vhodné přemýšlet také o aktuálních tématech. Je možné se zeptat na možný dopad nedávných událostí na společnost. Je ale nutné dobře odhadnout situaci, protože ne každá je ke small talku vhodná. Existuje řada způsobů, jak vést pracovní pohovor.

Poděkování za pohovor 

Klíčové je ho dobře načasovat. Doporučuje se napsat zprávu do 24 až 48 hodin po pohovoru. Je možné požádat o adresu, kam může uchazeč poslat vzkaz.

Ať už pošle uchazeč e-mail nebo klasickou poštu, nesmí zapomenout uvést alespoň jednu konkrétní zmínku o rozhovoru, který s ním byl veden. Prokáže tím zájem a pozornost – a možná si personalista vzpomene natolik, že mu nabídne práci. Poděkování za pohovor se vyplatí.

Čemu se vyvarovat

Během pracovního pohovoru je možné udělat spoustu chyb a přešlapů. Na co si dát pozor?

Pozdní příchod

Bez velmi dobré omluvy, nebo omluvy předem je velice nevhodné na pohovor přijít pozdě. Může to udělat velmi špatný dojem.

Nevhodné oblečení

I když je v současné době trendem smart casual, formální oblečení je stále správnou obchodní etiketou pro přijímací pohovory. Jde o první dojem.

Pohrávání si s věcmi kolem

Může se jednat o mobilní telefony, pilníky na nehty a žvýkačky. Všechny mají jedno společné – na pohovor nepatří.

Špatná řeč těla

Oční kontakt, správné držení těla, veselé vystupování a pevný stisk ruky při pohovoru pomohou.

Nejasné odpovědi a blábolení

Než začne člověk odpovídat na otázky, měl by si dát čas na rozmyšlenou a vyhnout se přešlapování na místě, nevzbuzuje to důvěru. Také je dobré nemumlat. Tazatel nechce, aby musel žádat o zopakování odpovědi nebo aby se musel namáhat, aby slyšel každé slovo.

Mluvit negativně o svém současném zaměstnavateli

Tazatel by si nikdy neměl stěžovat na svého současného zaměstnavatele, bez ohledu na to, jak je despotický nebo neefektivní. Pomlouvání nevypadá dobře.

Nepokládání otázek

Zaměstnavatelé chtějí vidět, že má dotyčný dostatečný zájem dozvědět se o dané pozici nebo společnosti více, a budou se na dobře míněné otázky dívat s povděkem.

Lhaní v životopise

Cokoli, co je napsáno v životopise, může být při pohovoru probíráno a výmysl ohledně pracovních výsledků nebo dosaženého vzdělání může z dlouhodobého hlediska poškodit pověst uchazeče.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang