Poruchy osobnosti – typy, příčiny, léčba

Osobnost je složitý koncept, který tvoří základní stavební kámen lidského jednání a interakcí. Co se stane, když tato struktura začne křehnout? Pokud se zdánlivě pevné základy identity rozpadají a zanechávají otázky, kdo jsme a jak se chováme?

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Porucha osobnosti je psychický stav, charakterizovaný trvalým vzorcem myšlení, cítění a chování, který se výrazně liší od očekávání společnosti.

Poruchy osobnosti mohou být závažné a mohou ovlivnit mnoho aspektů života postižené osoby. Léčba zahrnuje psychoterapii a v některých případech i medikamenty.

Traumatické zážitky v dětství, genetická predispozice a negativní rodinné prostředí mohou hrát klíčovou roli v rozvoji těchto poruch.

Osobnost je jedinečný koncept, který odráží způsob, jakým lidé vnímají sami sebe a jak probíhá komunikace s okolním světem. Nicméně někdy může docházet k poruchám osobnosti, které způsobují významné problémy v sociálních a pracovních situacích. Poruchy osobnosti mohou být obtížné jak pro postižené jedince, tak pro jejich blízké.

Co je to porucha osobnosti

Porucha osobnosti je psychický stav, charakterizovaný trvalým vzorcem myšlení, cítění a chování, který se výrazně liší od očekávání společnosti. Tento vzorec je obvykle pevně zakotvený a projevuje se v různých situacích a vztazích.

Lidé s poruchou osobnosti často mají obtíže přizpůsobit se novým situacím, vyhovět sociálním normám a udržet stabilní vztahy. Psychologické otázky jsou dnes již veřejné téma a lidé s poruchami získávají pochopení okolí.

Typy poruch osobnosti

Existuje několik různých typů poruch osobnosti, zahrnujících různé charakteristiky a chování. Některé z nejznámějších poruch osobnosti zahrnují:

 • Antisociální porucha osobnosti: Je charakterizována neúctou k právům ostatních, nedostatkem empatie a často agresivním nebo impulzivním chováním.
 • Narcistická porucha osobnosti: Osoby s narcistickou poruchou osobnosti mají nadměrně silný pocit vlastní důležitosti, nedostatek empatie a potřebu obdivu od ostatních.
 • Hraniční porucha osobnosti: Projevuje se ve vztazích charakterizovaných intenzivními výkyvy nálad, nízkou sebeúctou a obavami z opuštění.
 • Paranoická porucha osobnosti: Lidé s touto poruchou mají nedůvěřivý a podezíravý postoj vůči ostatním, často mají sklony k vnímání skrytých motivací za chováním druhých.

Poruchy osobnosti mohou být závažné a mohou ovlivnit mnoho aspektů života postižené osoby. Léčba zahrnuje psychoterapii a v některých případech i medikamenty. Každý člověk s poruchou osobnosti je jedinečný a může vyžadovat individuální přístup k léčbě.

Příčiny poruch osobnosti

Přesné příčiny poruch osobnosti nejsou jednoznačné a mohou být ovlivněny kombinací genetických, biologických a environmentálních faktorů. Traumatické zážitky v dětství, genetická predispozice a negativní rodinné prostředí mohou hrát klíčovou roli v rozvoji těchto poruch.

Léčba

Léčba poruch osobnosti zahrnuje celou řadu přístupů, včetně psychoterapie, farmakoterapie a podpůrných opatření. Některé z těchto přístupů mohou zahrnovat i přírodní metody. Zde jsou některé způsoby léčby, které mohou být použity:

Psychoterapie:

 • Kognitivně-behaviorální terapie: Zaměřuje se na změnu negativních vzorců myšlení a chování. Pomáhá jedinci identifikovat a změnit destruktivní myšlenky a naučit se novým způsobem reagovat na stresové situace.
 • Dialektická behaviorální terapie: Vyvinuta pro léčbu poruchy osobnosti, jako je hraniční porucha. Kombinuje prvky kognitivně-behaviorální terapie s prvky dialektiky a důrazem na dovednosti regulace emocí.
 • Interpersonální terapie: Zaměřuje se na zlepšení mezilidských vztahů a komunikace. Může být užitečná pro ty, kteří mají problémy s vytvářením a udržováním zdravých vztahů.

Farmakoterapie:

 • Antidepresiva: Mohou být předepsána pro řízení depresivních symptomů spojených s některými poruchami osobnosti.
 • Anxiolytika: Používají se ke snížení úzkosti a napětí spojeného s některými poruchami osobnosti.
 • Stabilizátory nálady: Mohou být užitečné pro ty, kteří prožívají emocionální výkyvy, jako je u lidí s borderline poruchou osobnosti.

Přírodní a doplňkové metody:

 • Fyzická aktivita: Pravidelná fyzická aktivita může pomoci snížit úzkost a stres, což může být spojeno s některými poruchami osobnosti.
 • Relaxační techniky: Meditace, jóga a hluboké dýchání mohou pomoci snížit stres a zlepšit celkovou pohodu.
 • Bylinné doplňky: Některé lidové léky nebo bylinné doplňky, jako je levandule pro uklidnění, mohou být zkoumány jako doplněk k tradiční léčbě.
 • Stravovací a životní styl: Zdravá strava, dostatek spánku a omezení stimulantů (například kofeinu) mohou mít pozitivní vliv na celkovou pohodu.

Důležité je si být vědom toho, že každý jedinec může reagovat odlišně na různé metody léčby. Je vhodné konzultovat s odborníkem, jako je psycholog nebo psychiatr, aby byla vybrána nejvhodnější kombinace léčebných přístupů odpovídající konkrétní situaci a potřebám pacienta.

Pokud člověk pociťuje problém, měl by se někomu svěřit.

Poruchy komunikace

Lidé s poruchou osobnosti mohou vykazovat odlišné vzorce neverbální komunikace a gestikulace ve srovnání s jedinci bez této poruchy. Poruchy osobnosti mohou ovlivnit způsob, jakým lidé vnímají a reagují na své okolí, což se projevuje i v gestech neverbální komunikace. Zde jsou některé obecné aspekty neverbální komunikace a gest u osob s poruchou osobnosti:

 • Omezená emoční expresivita: Některé poruchy osobnosti, mohou být spojeny s omezeným vyjadřováním emocí. Lidé s těmito poruchami mohou mít omezenou škálu emocionálních výrazů a jejich gestikulace může být minimalizována.
 • Impulzivní gesta: U některých jedinců s poruchou osobnosti, zejména u těch s antisociální poruchou, může být pozorována impulzivní nebo agresivní gestikulace. Mohou reagovat impulsivně na podněty ve svém okolí, což se může projevit i v jejich gestech.
 • Nedostatek sociálního uvědomění: Osoby s určitými poruchami osobnosti, jako je například porucha autistického spektra, mohou mít problémy s porozuměním sociálním signálům a normám. Jejich neverbální komunikace může být neobvyklá a nemusí adekvátně reagovat na situace.
 • Nadměrná sebekontrola: Některé poruchy osobnosti, jako například obsedantně-kompulzivní porucha, mohou být spojeny s nadměrnou kontrolou a perfekcionismem. To se může projevit v precizních a pečlivých gestech, které odrážejí snahu udržet si kontrolu nad svým prostředím.

Tyto vzorce mohou být různé a závisejí na konkrétní poruše osobnosti a individuálních charakteristikách každého člověka. Jakékoliv vnímané změny v neverbální komunikaci by měly být interpretovány s ohledem na celkový kontext a individuální vývoj dané osoby.

Bachovy květové esence

Bachovy květové esence jsou přírodní extrakty z květů rostlin, které jsou vytvářeny podle metody vyvinuté doktorem Edwardem Bachem v první polovině 20. století. Dr. Bach byl lékař, bakteriolog a homeopat, který se zabýval emocionálními a psychickými aspekty lidského zdraví. Věřil, že negativní emoční stavy mohou být příčinou nemocí a problémů ve fyzickém těle.

Bachovy květové esence jsou navrženy tak, aby pomohly vyrovnat se s určitými emočními stavy nebo nežádoucími pocity, které mohou ovlivňovat duševní a fyzické zdraví. U některých poruch, kde není možná farmakoterapie, jako je například smíšená úzkostně depresivní porucha mohou být esence doporučovány jako forma terapie.

Tyto esence jsou vyrobeny z květů, které jsou zpravidla namáčeny ve vodě nebo slunečním světle a poté konzervovány alkoholem. Esence jsou obvykle ředěny, aby byly bezpečné k použití.

Každá květová esence je spojena s určitým emočním stavem nebo charakterovým rysem. Některé příklady Bachových květových esencí zahrnují:

 • Rescue Remedy: Kombinace několika esencí, která je používána pro krizové situace a stres. Bachovy krizové kapky lze sehnat. Zkušenosti s Bachovými krizovými kapkami nejsou negativní ani pozitivní. Mnoho lidí si myslí, že se jedná o placebo efekt.
 • Agrimony: Pro ty, kteří skrývají své vnitřní bolesti a starosti za pozlátkem radosti a klidu.
 • Chestnut Bud: Pro ty, kteří mají problémy s opakováním stejných chyb a nejsou schopni se z nich poučit.
 • Mimulus: Pro ty, kteří trpí konkrétními známými obavami nebo fobiemi.
 • Rock Rose: Pro ty, kteří čelí intenzivním strachům nebo panickým stavům.

Bachovy květové esence jsou často používány jako doplněk tradiční medicíny a nejsou určeny k léčbě fyzických onemocnění. Měly by být brány podle individuálních potřeb a ve spolupráci s odborníkem na Bachovy květové esence nebo jiným zkušeným terapeutem. Esence mohou být užívány orálně nebo se mohou aplikovat na kůži či do vody do koupele.

Názory na Bachovy esence

Diskuze na Bachovy esence jsou dostupné na internetu. Názory závisejí na osobních zkušenostech a filozofickém pohledu jednotlivců na alternativní medicínu. V diskuzích na Bachovy esence se mluví o placebo efektu.

Pozitivní názory:

 • Podpora emocionálního zdraví: Někteří lidé tvrdí, že Bachovy esence jim pomohly zvládat stres, úzkost, depresi a další emocionální obtíže. Některé esence jsou údajně zaměřeny na konkrétní emocionální stavy, jako je strach, nejistota nebo nedostatek sebevědomí. Zkušenosti s Bachovými krizovými kapkami jsou spíše rozporuplné.
 • Přírodní a bezpečné: Bachovy esence jsou považovány za přírodní a bezpečný způsob podpory emocionálního blaha. Jsou to kapky, které se užívají orálně, a neobsahují chemické látky.
 • Individuální přístup: Metoda zdůrazňuje individuální přístup k léčbě. Každá esence je spojena s určitým emocionálním stavem, a lidé si mohou vybrat podle svých konkrétních potřeb.

Kritické názory:

 • Nedostatek vědeckých důkazů: Kritici tvrdí, že Bachovy esence postrádají pevný vědecký základ. Studie podporující účinnost těchto esencí jsou omezené a mnoho lidí se domnívá, že účinky jsou spíše placebem.
 • Riziko samoléčby: Někteří odborníci varují před rizikem samoléčby, zejména pokud jde o závažné psychické poruchy. Místo samoléčby by měli lidé s vážnými emocionálními problémy vyhledat odbornou pomoc.
 • Cena a dostupnost: Některé Bachovy esence mohou být relativně drahé, a to může být překážkou pro některé lidi. Kritici tvrdí, že za tuto cenu lze nalézt efektivnější alternativy v rámci konvenční medicíny.

Výzkum a podpora ze strany vědecké komunity jsou v této oblasti omezené, a proto je důležité uvažovat o nich s rezervou a vhodně vyvážit s konvenčními přístupy ke zdraví.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang