Refinancování půjčky – jak funguje, diskuze, kalkulačka

Refinancování půjčky, neboli přehodnocení situace a využití lepších možností financování, nabízí prakticky každá bankovní instituce a celá řada těch nebankovních. Refinancování je využíváno obvykle v případech, kdy došlo za dobu trvání půjčky k výrazné finanční změně a to buď na straně dlužníka nebo na straně věřitele, případně v celkové situaci na trhu.

Na straně dlužníka může jít o problémy s financováním z důvodu ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci či jiných dalších výdajů. U věřitele a trhu jde především o nový impuls, změnu úrokových sazeb nebo obměnu zákona. Jak takové refinancování probíhá a co je o něm potřeba vědět?

Kdy lze využít refinancování?

Refinancování půjčky se podobně jako refinancování hypotéky využívá především v takových situacích, kdy jiná banka (nebo nebankovní instituce) nabízí výrazně výhodnější podmínky (například nižší úrokovou sazbu) pro čerpání úvěru. V takovém případě funguje refinancovaná půjčka tak, že je splacen stávající úvěr novým, který je získán u jiné instituce obvykle za výrazně lepších podmínek.

Na stejném principu (a tedy i účelu) je postavená také tzv. konsolidace půjček, někdy označována také jako sloučení půjček. Jak u refinancování, tak u konsolidace, jsou hlavním cílem lepší splátkové podmínky a tedy v konečném důsledku šetření peněz.

Rozdíl mezi konsolidací a refinancováním je v celkovém počtu úvěrů, které jsou převáděny k jiné bance nebo nebankovní instituci. Refinancování se totiž vztahuje pouze k jedné půjčce, zatímco konsolidace ke dvěma a více půjčkám. Může se jednat jak o běžné spotřebitelské úvěry, tak o dluhy.

Refinancování se netýká pouze standardních spotřebitelských půjček. Kromě klasických úvěrů je možné refinancovat hypotéku i dluhy z kontokorentu nebo kreditní karty. O refinancování půjčky nebo hypotéky je možné zažádat také online, bez nutnosti navštívit kamennou pobočku osobně.

Převedení půjčky k jiné bance, tedy refinancování půjčky, je možné kromě bank také u nebankovních institucí. U nich je však potřeba dát pozor na všeobecné podmínky a předejít potenciálním nejasnostem v jejich znění.

Refinancování a konsolidace mohou být cestou k úsporám.

Refinancování půjčky – kalkulačka

Ti, kdo chtějí převést půjčky k jiné bance (nebo nebankovní instituci), mohou využít online kalkulačky refinancování půjčky. Taková kalkulačka refinancování půjčky může poukázat na nejvýhodnější nabídku, která se žadateli vyplatí více než ty ostatní.

Kalkulačky na refinancování půjčky nabízejí jak nezávislé webové stránky, které se zabývají finančními produkty, tak stránky příslušného poskytovatele. Online kalkulačka refinancování půjčky může jednodušeji zjistit, jaké podmínky a úroky, případně i doba splácení, ještě zájemce o refinancování čekají.

Pracnější metodou, jak propočítat refinancování půjčky, je sledovat weby jednotlivých bank a nebankovních institucí, které refinancování nabízejí a udělat si srovnání od jednotlivých subjektů takzvaně ručně.

Refinancování půjčky – diskuze

Veřejné diskuze refinancování půjčky mohou leckdy poskytnout nejen důležitou recenzi, nýbrž také narovinu říct, na co je potřeba se připravit a co očekávat.

Jedním z témat diskuze refinancování půjčky je například to, že před schválením žádosti o refinancování půjčky je potřeba, aby byl žadatel označen za bonitního (tedy za někoho, kdo je schopný úvěr splácet). Jednou z podmínek k určení takové bonity je doložení pravidelných příjmů a také nulový negativní záznam v registru dlužníků.

Na internetových diskuzích refinancování půjčky lze nalézt mnoho zkušeností lidí s celým procesem. Výsledkem každého refinancování úvěru by mělo být dosažení co nejlepších splátkových plánů a úspora peněz.

Zkušenosti zákazníků s refinancováním půjčky jsou obecně pozitivní. Mnoho klientů uvádí, že refinancování jim pomohlo snížit splátky, celkovou částku za půjčku nebo zjednodušit jejich finance.

Příklady zkušeností zákazníků s refinancováním půjčky:

 • „Refinancování mi pomohlo snížit splátky o 1 000 Kč měsíčně. To je pro mě obrovská úleva.“
 • „Refinancování mi umožnilo splatit půjčku o 5 let dříve. To mi ušetřilo spoustu peněz.“
 • „Refinancování mi pomohlo zjednodušit mé financování. Nyní mám pouze jednu půjčku, kterou splácím.“

Zkušenosti zákazníků s refinancováním půjčky se liší v závislosti na několika faktorech, jako je původní půjčka, nová půjčka, finanční situace dlužníka a průběh refinancování.

Refinancování hypotéky

Kromě refinancování půjčky se na trhu vyskytuje nabídka refinancování hypotéky. Jak refinancování hypotéky funguje? Díky refinancování může být hypotéka předčasně splacena a to prostřednictvím nového hypotečního úvěru, který je možné získat za mnohem výhodnějších podmínek. Kdy je tedy možné hypotéku refinancovat? Zpravidla až v době konce aktuální fixace.

V průběhu sjednávání hypotečního úvěru si každý vybírá délku fixace, což je garantovaná doba, po kterou se nezmění výše úrokové sazby. Fixace jinými slovy znamená, že po zvolenou dobu bude klient platit sjednaný úrok bez ohledu na vývoj úročení hypoték na trhu.

Když se fixace blíží ke konci, je možné hypotéku převést tam, kde jsou pro klienta výhodnější podmínky, například nižší úroková sazba.

Ve chvíli, kdy by chtěl klient žádat o refinancování hypotéky ještě v průběhu běžící fixace, mu bude takové refinancování standardní cestou zamítnuto. Tato možnost je poskytována bezplatně pouze v případě, že fixace končí.

Za určitých podmínek je refinancování možné ještě před nebo dokonce během stávající fixace. Je ovšem potřeba počítat s tím, že v těchto případech je proces administrativně složitější a také dražší. Banky mohou požadovat poplatek za nesplacenou částku.

S otázkou, jak funguje refinancování hypotéky, poradí mnoho odborných internetových článků.

Jak funguje refinancování hypotéky?

Ani u refinancování hypotéky se člověk nevyhne splácení celkového hypotečního úvěru. Takový úrok je uváděn v procentech z dlužné částky, která je vypočítaná za určité období. Zpravidla se tak jedná o roční úrokovou sazbu, která je mnohdy značena jako p.a.

Nejobvyklejší je úročení na dobu mezi jedním rokem až třiceti lety. Celkovou délku hypotéky si klient volí sám, nicméně záleží také na věku klienta. Mladší klienti dostanou na výběr delší dobu splácení než ti starší.

Jak funguje refinancování hypotéky v případě, že klientovi končí fixace? Fixační období začíná v den uzavření smlouvy a ve chvíli, kdy fixace končí, se může klient rozhodnout pro jinou nebo stávající instituci na doplacení hypotéky.

Může si tak předem díky kalkulačkám přesně spočítat, jaké splátky bude u jiné společnosti mít a zda se mu vyplatí zůstat u dané banky nebo ji změnit. Pokud žadateli nevyhovuje současná úroková sazba, může si zvolit za splnění podmínek jinou, variabilnější.

Refinancování hypotéky – kalkulačka

Skvělým pomocníkem je u refinancování hypotéky kalkulačka. Je možné najít spousty online kalkulaček refinancování hypoték a také půjček, takže klienti si mohou během krátké chvíle spočítat, zda se jim refinancování vyplatí nebo ne.

Kalkulačka refinancování hypotéky rychle spočítá, zda se refinancování vyplatí a klient tak přechodem k jinému poskytovateli ušetří (případně i kolik).

Stejně jako kalkulačky pro půjčky, tak i kalkulačka hypoték je dostupná na nezávislých webových stránkách nebo přímo na webech konkrétních bank:

 • Air Bank – refinancování AirBank nabízí některé výhody, jako například odhad nemovitosti zdarma.
 • Komerční banka – refinancování hypotéky KB je vždy řešeno individuálně. Nabízejí pomoc i v nestandardních situacích.
 • Česká spořitelna – refinancování hypotéky lze s touto bankou začít řešit i online, odhad nemovitosti je rovněž zdarma.

U refinancování je doporučováno kontrolovat částku měsíční splátky. Nově refinancovaná hypotéka může vyjít ve finále levněji, nicméně s připočtením poplatků může být měsíční částka vyšší a nad finanční limity.

Refinancování hypotéky může pomoci ušetřit na měsíčních splátkách stovky až tisíce.

KB refinancování hypotéky

Refinancování hypotéky KB (Komerční banky) nabízí úrokovou sazbu od 5,79 procent p.a. Má tedy o něco horší úrok než refinancování Air Bank. KB však má něco navíc. Je zde možnost splatit čtvrtinu hypotéky zdarma jednou ročně a také za splnění určitých podmínek získat až 800 tisíc navíc například na vybavení domácnosti.

Zmíněný úrok u refinancování hypotéky KB je možné za splnění podmínek:

 • účet vedený u Komerční banky
 • hypotéka ve výši 4 miliony nebo celkový příjem domácnosti nad 80 000 Kč
 • uzavření pojištění nemovitosti a životního pojištění u KB

Jednou z výhod může pro klienty být, že KB nabízí možnost refinancování více hypoték najednou.

Air Bank refinancování

V případě, že je půjčka převedena k Air Bank, refinancování může nabízet roční sazbu od 5,49 procent p.a. Podmínkou je pouze sjednání pojistky.

Mezi výhody Air Bank refinancování patří její vyřízení z domova, nastavení splátek podle potřeb nebo předčasné splacení zdarma. Díky kalkulačce refinancování hypotéky Air Bank lze vypočítat novou výši splátek a učinit tak informované rozhodnutí. Nicméně více přesnějších informací sdělí zaměstnanci banky.

Refinancování úvěru nebo refinancování půjčky?

Jaký je rozdíl mezi refinancováním půjčky a refinancováním úvěru? Rozdíl je v tom, na co jsou peníze využity. Předmětem úvěru totiž mohou být pouze peníze, zatímco předmětem půjčky může být jakýkoliv movitý majetek.

Úvěry tak poskytují pouze ty instituce, které mají licenci od ČNB pro poskytování úvěrů, zatímco půjčku může poskytnout kdokoliv.

Refinancování úvěru je tedy obdobné, jako refinancování půjčky. Jedná se o splacení dluhu jiným úvěrem. Banka, nebo jiná instituce, aktuální půjčku splatí a poskytne úvěr s výhodnějšími podmínkami splátek. Poskytnutí a následné vedení takového úvěru je zpravidla bez dalších poplatků.

Někteří klienti řadí mezi půjčku také leasing nemovitosti, nicméně v tomto případě se nejedná ani o úvěr, ani o půjčku. Co tedy leasing nemovitosti je a kdy se využívá?

Leasing nemovitostí je forma financování, která umožňuje klientovi využívat nemovitost bez toho, aby ji vlastnil. Klient platí pronajímateli pravidelné splátky, které zahrnují nájemné i úroky a poplatky spojené s leasingem. Po skončení leasingové smlouvy má klient možnost nemovitost odkoupit.

Leasing nemovitostí může být vhodnou alternativou k hypotéce pro klienty, kteří:

 • jsou ve finanční tísni nebo mají exekuci
 • chtějí mít možnost nemovitost v budoucnu odkoupit

Leasing nemovitostí vykupuje nemovitosti, které se nacházejí kdekoliv v ČR. Závazky a dluhy však nesmí přesáhnout hodnotu nemovitosti. Společnost, která nabízí leasing nemovitostí, zařídí prodej a uhradí za klienta všechny dluhy.

Klient ve svém domě žije nadále jako doposud, nicméně zde žije jako nájemník, nikoliv jako vlastník. Po zlepšení finanční situace dlužníka může nemovitost odkoupit zpět do vlastnictví. Před rozhodnutím o leasingu nemovitosti je důležité si pečlivě promyslet své možnosti a vybrat vhodnou nabídku.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang