Refinancování půjčky – jak funguje, diskuse, kalkulačka

Refinancování půjčky, neboli přehodnocení situace a využití lepších možností financování, nabízí prakticky každá bankovní instituce a celá řada těch nebankovních. Refinancování se využívá obvykle v situacích, kdy došlo za dobu trvání půjčky k výrazné změně a to ať už na straně dlužníka, nebo na straně věřitele, případně celkové situace na trhu.

Na straně dlužníka může jít o problémy s financováním z důvodu ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci či jiných dalších výdajů. U věřitele a trhu jde především o nový impuls, změnu úrokových sazeb nebo zákona. Jak ale takové refinancování probíhá a co je potřeba vědět?

Refinancování půjčky se využívá především v takových situacích, kdy jiná banka (nebo nebankovní instituce) nabízí výrazně výhodnější podmínky (například nižší úrokovou sazbu) pro čerpání úvěru. V takovém případě funguje refinancovaná půjčka tak, že je splacen stávající úvěr novým, který je získán u jiné instituce obvykle za výrazně lepších podmínek.

Na stejném principu (a tedy i účelu) je postavená také tzv. konsolidace půjček, někdy označována také jako sloučení půjček. Jak u refinancování, tak u konsolidace, jsou hlavním cílem lepší splátkové podmínky a tedy v konečném důsledku šetření peněz.

Jaký je tedy rozdíl mezi konsolidací a refinancováním?

Rozdíl je v celkovém počtu úvěrů, které se převádějí k jiné bance nebo nebankovní instituci. Refinancování se totiž vztahuje pouze k jedné půjčce, zatímco konsolidace k dvěma a více půjčkám. Může se jednat jak o běžné spotřebitelské úvěry, tak ale také o různé dluhy apod.

Co hlavního o refinancování vědět a jak funguje například refinancování hypotéky?

Refinancování půjčky

Refinancování se netýká pouze půjček. Kromě půjček je možné refinancovat také hypotéku, ale i dluhy z kontokorentu nebo kreditní karty. O refinancování půjčky nebo hypotéky je tak možné zažádat také online, bez nutnosti navštívit pobočku osobně.

Převedení půjček k jiné bance, tedy refinancování půjčky, je možné kromě bank také k nebankovním institucím. U nich je ale potřeba si dát pozor na všeobecné podmínky, aby se předešlo případným problémům a nejasnostem.

Refinancování půjčky – kalkulačka

Ti, kdo chtějí převézt půjčky k jiné bance (nebo nebankovní instituci), mohou využít online kalkulačky refinancování půjčky. Taková kalkulačka k refinancování půjčky může poukázat na tu nejvýhodnější nabídku, která se žadateli vyplatí více než ty ostatní.

Kalkulačky na refinancování půjčky nabízí nezávislé webové stránky, které se zabývají finančními produkty, tak na stránkách příslušného poskytovatele.

Pracnější kalkulačkou refinancování půjčky je sledovat weby jednotlivých bank (případně nebankovních institucí), které refinancování nabízí a udělat si srovnání od jednotlivých institucí tzv. ručně.

Nicméně taková online kalkulačka k refinancování půjčky může jednodušeji zjistit, jaké podmínky, ale také úroky, a případně i doba splácení, ještě zájemce o refinancování čeká.

Refinancování půjčky – diskuze

Diskuse refinancování půjčky mohou leckdy poskytnout nejen důležitou recenzi ale také narovinu říct, na co je potřeba se připravit a co očekávat.

Jedním z témat diskuse refinancování půjčky tak například je, že před schválení žádosti o refinancování půjčky je potřeba, aby byl žadatel označen za bonitního (tedy za někoho, kdo je schopný úvěr splácet). Jednou z podmínek k určení takové bonity je samozřejmě doložení pravidelných příjmů a také nulový záznam v registru dlužníků.

Refinancování hypotéky

Kromě refinancování půjčky se na trhu vyskytuje nabídka refinancování hypotéky. Díky refinancování se tak hypotéka může i předčasně splatit a to prostřednictvím nového hypotečního úvěru, který je možné získat za mnohem výhodnějších podmínek.

Kdy je tedy možné hypotéku refinancovat? Zpravidla až po skončení fixace.

V průběhu sjednávání hypotečního úvěru si totiž každý vybírá tzv. délku fixace, což je garantovaná doba, po kterou se nezmění výše úrokové sazby. Fixace totiž jinými slovy znamená, že po zvolenou dobu bude klient platit sjednaný úrok bez ohledu na vývoj úročení hypoték na trhu.

Když se ale fixace blíží ke konci, je možné hypotéku převést tam, kde jsou pro klienta vhodnější podmínky, například nižší úroková sazba.

Ve chvíli, kdy by chtěl klient žádat o refinancování hypotéky ještě v průběhu běžící fixace, mu bohužel bude takové refinancování standardní cestou zamítnuto. Tato možnost je totiž poskytována bezplatně pouze v případě, že fixace končí.

Nicméně ale za určitých podmínek je refinancování možné ještě před nebo dokonce během stávající fixace. Je ale potřeba počítat s tím, že v těchto případech je proces administrativně složitější a také dražší. Banky totiž můžou požadovat poplatek za nesplacenou částku.

Jak funguje refinancování hypotéky?

Jak tedy takové refinancování hypotéky funguje?

Ani u refinancování hypotéky se člověk nevyhne splácení celkového hypotečního úvěru. Takový úrok je uváděn v procentech z dlužné částky, která je vypočítaná za určité období. Zpravidla se tak jedná o roční úrokovou sazbu, která je mnohdy značena jako p.a.

Nejobvyklejší je úročení na dobu mezi jedním rokem až třiceti let. Takovou dobu si pak klient volí sám.

Jak funguje refinancování hypotéky v případě, že klientovi končí fixace? Fixační období začíná v den uzavření smlouvy a ve chvíli, kdy takováto fixace končí, může se pak klient rozhodnout pro jinou nebo stávající instituci na doplacení hypotéky.

Může si tak předem díky kalkulačkám přesně spočítat, jaké splátky bude u jiné společnost mít a zda se mu vyplatí zůstat u dané banky, případně nebankovní instituce, nebo ji změnit. Pokud tedy žadateli nevyhovuje současná úroková sazba, může si zvolit za splnění podmínek jinou, například více variabilní.

Refinancování hypotéky – kalkulačka

Skvělým pomocníkem je u refinancování hypotéky kalkulačka. Dnes je možné najít spousty online kalkulaček refinancování hypoték a také půjček, takže klienti si mohou během krátké chvíle spočítat, zda se jim refinancování vyplatí nebo ne.

Kalkulačka refinancování hypotéky totiž rychle spočítá, jestli se refinancování vyplatí a klient tak přechodem k jinému poskytovateli ušetří (případně i kolik).

Stejně jako kalkulačky pro půjčky tak i kalkulačka hypoték je dostupná na nezávislých webových stránkách.

U refinancování se také doporučuje kontrolovat částku měsíční splátky. Nově refinancovaná hypotéka totiž může vyjít ve finále levněji, nicméně s připočtením poplatků apod. může bát měsíční částka vyšší a nad finanční limity.

KB refinancování hypotéky

Refinancování hypotéky KB (Komerční banky) nabízí úrokovou sazbu od 5,99 procent p.a. a navíc je také možnosti splatit čtvrtinu hypotéky zdarma jednou ročně a také za splnění určitých podmínek získat až 800 tisíc navíc například na vybavení.

Zmíněný úrok u refinancování hypotéky KB je možné za splnění podmínek, jako jsou:

  • účet vedený u KB
  • hypotéka ve výši 4 miliony nebo celkový příjem domácnosti nad 80 000
  • uzavření pojištění nemovitosti a životního pojištění u KB

Jednou z výhod může pro některé klienty být, že KB nabízí možnost refinancování více hypoték najednou.

Air bank refinancování

V případě, že je půjčka převedena k Air bank, refinancování může nabízet roční sazbu od 5,79 procent p.a. Podmínkou je pouze sjednání pojistky.

Mezi výhody Air bank refinancování patří její vyřízení z domova, nastavení splátek podle potřeb nebo také předčasné splacení zdarma.

Refinancování úvěru

Jaký je pak rozdíl mezi refinancováním půjčky a refinancováním úvěru?

Rozdíl je v tom, na co jsou peníze využity. Předmětem úvěru totiž mohou být pouze peníze, zatímco předmětem půjčky může být jakýkoliv movitý majetek.

Úvěry tak poskytují pouze ty instituce, které mají licencí od ČNB pro poskytování úvěrů, zatímco půjčku může poskytnout kdokoliv.

Jinými slovy není rozdíl mezi refinancováním úvěru a refinancováním půjčky – vždy se totiž jedná o peníze, které si dotyčný musel od nějaké instituce půjčit.

Refinancování úvěru je tedy obdobné, jako refinancování půjčky. Jedná se o splacení dluhu jiným úvěrem. Banka, nebo jiná instituce, aktuální půjčku splatí a poskytne úvěr s výhodnějšími podmínkami splátek. Poskytnutí a následné vedení takového úvěru je zpravidla bez dalších poplatků.

Někteří klienti řadí mezi půjčku také leasing nemovitosti, nicméně v tomto případě se nejedná ani o úvěr, ani o půjčku. Co tedy leasing nemovitosti je a kdy se využívá?

Copyright © 2023 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang