Registr – SOLUS a další – výmaz, kontakt, půjčka

Existují 3 druhy registrů, kde jak bankovní, tak i nebankovní a leasingové společnosti evidují informace o půjčkách, úvěrech i leasingách jednotlivých dlužníků. Konkrétně SOLUS má za cíl přispívat k tomu, aby lidé neměli více dluhů, než je nutné a zároveň aby bylo jednodušeji ověřitelné, kdo je spolehlivý plátce a kdo ne. Jedním z dalších registrů jsou Bankovní registr klientských informací (BRKI) nebo Nebankovní registr klientských informací (NRKI). Jaký je mezi jednotlivými registry rozdíl a je například SOLUS zdarma?

Záznamy v jednotlivých registrech (jmenovitě SOLUS, BRKI a NRKI) jsou jak pozitivní, tak i negativní. Pokud někdo žádá o nový úvěr, jednotlivé instituce tak v daném registru vidí, jak klient splácí.

Jaký registr je neznámější a je možné požádat o vymazání ze Solusu?

Solus registr

Registr dlužníků SOLUS (tedy Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům) patří mezi nejznámější registry. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které spravují jednotlivé registry klientských informací.

SOLUS registr dlužníků používají jak banky, tak například i stavební spořitelny, leasingové firmy, mobilní operátoři, dodavatelé energií nebo pojišťovny.

Solus zdarma

Je Solus zdarma?

Do evidence Solusu je možné se dostat ve chvíli, kdy člověk dluží minimálně 500 korun a delší dobu nesplácí. Taková doba pro zápis do Solusu musí být více jak třicet dní.

Ve většině případů dojde k zápisu také ve chvíli, kdy se nezaplatí tři splátky za sebou. Daný záznam pak zůstane v registru (až na výjimky) celkem tři roky.

Z těchto důvodů tedy Solus zdarma (a tedy registr dlužníků zdarma) není.

Výpis ze Solusu

Pokud navíc bude někdo chtít výpis ze Solus registru, je možné o něj za poplatek zažádat a vidět tak jak pozitivní tak i negativní záznamy o chování dlužníka. Ovšem nežádá se přímo na Solusu ale přes přidružené společnosti.

Samotný SOLUS ale poskytuje výpis formou SMS. Pro něj je potřeba získat tzv. SIN kód, kterým se žadatel identifikuje. Cena za takovou SMS je kolem padesáti korun.

Výpis ze Solusu je také možné získat přes aplikaci, nicméně zde je cena vyšší.

Solus – kontakt

Kdy Solus kontaktovat?

V případě, že dlužník potřebuje zjistit, jestli je v registru, je možné využít výše zmíněné způsoby.

Na druhou stranu pokud daný dlužník ví, že v minulosti nezaplatil včas pouze pár splátek u úvěru, který už je splacen, není třeba Solus kontaktovat. Tento samotný negativní záznam by totiž bankovním společnostem neměl být důvodem k neposkytnutí dalšího úvěru.

Vymazání ze Solusu

Kdy je možné vymazání ze Solusu?

Solus si údaje o dlužníkovi, respektive o tom, jak splácel své dluhy, drží (až na výjimky) tři roky. Vymazání ze Solusu je tak možné až po této době.

Kratší doba je v případě telekomunikačních operátorů, za elektřinu nebo plyn. Takový záznam se po zaplacení dluhu vymaže po jednom roce od doby uhrazení dlužné částky. 

Solus výmaz – proces

Jak probíhá samotný Solus výmaz a je možné o něj zažádat?

Žádost o výmaz Solus obecně neumožňuje, ale jsou určité výjimky. Jedná se například o situace, kdy byl dlužník zapsán do registru neprávem (například kvůli odcizení identity apod.).

V takovém případě tedy může dlužník podat u společnosti, která ho do Solusu dostala, žádost o výmaz z registru dlužníků. Vzor není třeba. Stačí napsat pár vět ve smyslu „žádám o vymazání údajů z registru“. Solus poté může záznam odstranit, ovšem pouze v případě, že je stížnost oprávněná.

Je ale potřeba počítat s tím, že v případě splacení dluhu se záznam sice hned nevymaže, ale od chvíle splacení v podstatě začne běžet lhůta tří let, do kdy jsou záznamy o daném dlužníkovi uchovány.

Půjčka pro lidi v Solusu

Půjčka pro lidi v SOLUSU je zamířena hlavně pro ty, kteří by nezískali bankovní úvěr.

Jedná se tedy o produkt nebankovních společností, které půjček pro lidi v Solusu nabízí celou řadu.

Půjčka se záznamem v Solusu

Půjčka se záznamem v Solusu s sebou nicméně přináší i určitá rizika.

Jedním z takových rizik může být potenciální dluhová spirála kvůli vysokým úrokovým sazbám a RPSN, případně dalším poplatkům. Půjčka se záznamem v Solusu je totiž poměrně snadno dosažitelná u nebankovních společností, které si ale za tuto možnost nechají zaplatit právě poplatky a vysokými sazbami.

Půjčka se záznamem v Solusu je tak výhodná v případech, že dotyčný ví, že bude mít přístup k dostatečným financím pro její splacení.

Půjčka bez registru Solus

Jak ale takovou půjčku bez registru Solus získat?

Získání půjčky bez registru Solus je poměrně snadné a jednoduché. Mnohdy stačí pouze vyplnit formulář online, který může požadovat pouze identifikační doklad, částku a číslo účtu.

Je ale vhodné dávat na jednotlivé poskytovatele pozor a zjistit si o nich více informací, například na recenzích, aby žadatel nenarazil na lichváře.

Půjčky bez Solusu a registru od soukromých osob

Na trhu je možné také narazit na půjčky bez SOLUSU a registru od soukromých osob. Některé nabídky tak mohou nabízet třeba hotovostní úvěr ze soukromých zdrojů pro majitele nemovitosti, kdy dají například do zástavy svou nemovitost.

Půjčka bez SOLUSU a registru od soukromých osob je poměrně snadno dosažitelná, jelikož není třeba potvrzení o příjmech a není potřeba ani negativní záznam v registru.

Přesto je ale potřeba si předem ověřit, jestli jsou podmínky vůbec výhodné a zda-li se půjčka vůbec vyplatí.

Půjčka bez nahlížení do registru a Solusu

Přestože všichni, kdo poskytují úvěry mají povinnost nahlížet do registru, není tomu tak vždy u všech institucí. Z toho důvodu je možné na trhu bez problému narazit na půjčky bez nahlížení do registru a Solusu.

Jedná se ovšem spíše o stanovisko k negativnímu zápisu. Nebankovní instituce tak do registru a Solusu mohou nahlížet, ale v konečném důsledku ignorují negativní záznam a z toho důvodu se tak může zdát, že daná půjčka je bez nahlížení do registru.

Dosažitelnost půjčky bez nahlížení do registru a Solusu je tak poměrně snadná, přestože podmínky mohou být nevýhodné, ať už se jedná o vysoké úroky, RPSN nebo jiné přidružené pokuty.

Půjčka pro lidi v registru

Pokud má tedy žadatel negativní zápis v registru dlužníků, možnost na půjčku má pouze u nebankovních institucí.

Půjčka pro lidi v registru je totiž u bankovních institucí nedosažitelná z toho důvodu, že takový žadatel je pro banku nebonitní.

Přesto ale platí, že půjčka pro lidi v registru má výhodné podmínky spíše pro jejího poskytovatele než pro žadatele o danou půjčku.

Mobil na splátky bez Solusu

Jakýkoli nákup na spotřebitelský úvěr, který tak umožňuje nákup v podstatě bez hotovosti, je relativně jednoduchý na schválení v případě, že má žadatel pravidelná zdroj příjmu.

Kromě jiného je tak možné získat mobil na splátky bez Solusu. Jaké jsou možnosti takového nákupu?

Mobil na splátky bez Solusu je možné získat buď s určitou akontací, ale také bez ní s tím, že žadatel začne splácet půjčku až s odstupem a v pravidelných splátkách.

Koupě mobilu na splátky bez nahlížení do registru je tak sice poměrně rychle schválená a dosažitelná pro kohokoli, nicméně je výhodnější si na spotřební věci spíše počkat a nakoupit za našetřené úspory.

Půjčky na spotřební věci se tak mohou totiž nakumulovat a dostat tak žadatele nakonec do dluhové spirály.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang