Registrace na úřadu práce – online, formulář, lhůta

Návštěvy neoblíbeného „pracáku“ se lidé často obávají více než samotné ztráty příjmu. Jeho služby přitom pomáhají k překonání složitého životního období a k finanční úlevě. Do kdy se nahlásit na úřad práce? A jak probíhá dobrovolné vyřazení z evidence úřadu práce? Tyto a spoustu dalších užitečných dotazů zodpovídá následující článek.

Úřad práce České republiky je bezplatná státní instituce, která pomáhá klientům najít zaměstnání. Jeho služby využívají zejména lidé, kteří náhle dostali vyhazov z práce či ukončili samostatnou výdělečnou činnost, čerství absolventi škol a maminky, kterým končí rodičovská dovolená a nemají se kam vrátit.

Proč se registrovat na úřadu práce?

Registrace na úřadu práce je zpravidla považována pouze za nepříjemnou povinnost. Každý si však může sám promyslet, zda služby úřadu práce využije, nebo bude uplatnění hledat na vlastní pěst.

Je však potřeba mít na paměti, že evidence na úřadu práce je občanským právem, které přináší spoustu výhod i do budoucna. A to si mnoho lidí neuvědomuje.

Proč je dobré se registrovat na úřadu práce?

 • zprostředkování nové pracovní pozice
 • aby v budoucnu bylo vyhověno při žádosti o důchod
 • vyplácení podpory v nezaměstnanosti
 • zprostředkování a proplacení vhodného rekvalifikačního kurzu

Na podporu v nezaměstnanosti má nárok každý nezaměstnaný, který za poslední dva roky po dobu alespoň 12 měsíců odváděl důchodové pojištění. Vyplacena bude až po uplynutí doby, na jakou klient od svého minulého zaměstnavatele obdržel odstupné. Pokud žádné nedostal, může mu ho až do výše 65 % vyplatit úřad práce.

Výše podpory v nezaměstnanosti záleží na výši předchozího výdělku.

Kdo se rozhodne evidenci na úřadu práce vyhnout, musí si sám hradit zdravotní pojištění. Jeho měsíční výše činí 1 971 Kč (pro rok 2020). Proto se zpravidla i jedinci, kteří spoléhají spíše na vlastní kontakty a schopnosti, na nepopulárním „pracáku“ registrují.

Lhůta pro přihlášení na úřad práce

Registrace na úřadu práce je jedna z prvních věcí, kterou by měl jedinec, který se ocitl bez zaměstnání či bez samostatně výdělečné činnosti, řešit. Aby celý proces plynul, jsou ideální dobou pro registraci na úřadu práce 3 dny od ukončení pracovního poměru, rodičovské dovolené či od pozbytí statusu studenta.

TIP: Jaká jsou štědře placená zaměstnání? Co patří mezi 7 nejlépe placených profesí v ČR?

Nejzazší lhůta pro přihlášení na úřad práce, aby klient nemusel platit zdravotní pojištění, činí 30 dní. Platí to i pro ty, kdo již mají vyhlídnuté a třeba i sjednané nové zaměstnání, které však přímo nenavazuje na to minulé.

Konkrétní doba, do kdy se na úřad práce nahlašují absolventi škol, se liší. Středoškoláci o status studenta přicházejí 31. srpna. Absolventům vysokých škol status studenta končí poslední den v měsíci, v němž složili poslední část státní závěrečné zkoušky.

Pro první návštěvu je nutné využít pobočku Úřadu práce ČR v místě trvalého bydliště. Tam je možné se přihlásit na jinou pobočku, například v místě přechodného bydliště. Další schůzky už poté mohou probíhat tam.

Co potřebuji na úřad práce – dokumenty k registraci

Pro svou první návštěvu úřadu práce je potřeba vybavit se některými nezbytnými dokumenty. V každém případě se jedná o občanský průkaz, zbytek závisí na tom, v jaké konkrétní situaci se klient nachází.

Kdo se chce na úřad práce přihlásit po skončení pracovní poměru, přinese s sebou:

Kromě vyplnění příslušných formulářů je k registraci na úřadu práce nezbytné dodat příslušné dokumenty.

Kdo se na chce úřad práce přihlásit po skončení samostatné výdělečné činnosti, přinese s sebou:

 • potvrzení u ukončení, přerušení živnosti nebo pozastavení živnosti
 • potvrzení o době trvání účastí na důchodovém pojištění
 • potvrzení o době trvání účasti na vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Pokud se klient na úřad práce hlásí po ukončení školy, musí předložit doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. Kdo končí s rodičovskou dovolenou, ošetřováním člena rodiny nebo s invalidním důchodem 3. stupně, doloží potvrzení o ukončené náhradní době.

Formuláře k přihlášení na úřad práce

Kromě výše uvedených dokumentů je při první návštěvě potřeba poskytnout vyplněné potřebné formuláře. Klient si je může dopředu stáhnout z webu Ministerstva práce a sociálních věcí, vytisknout a v klidu vypsat již doma.

Formuláře k přihlášení na úřad práce:

 • žádost o zprostředkování zaměstnání
 • žádost o podporu v nezaměstnanosti
 • potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, příp. potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného

Pokud nevlastní tiskárnu nebo jednoduše nemá čas, není problém – dostane papíry na pobočce a vyplní tam. Zaměstnanec ÚP následně uvedené údaje zadá do systému a seznámí klienta s podmínkami evidence na úřadu práce. Zcela elektronické přihlášení na úřad práce bez nutnosti osobní návštěvy není možné.

Podmínky evidence na úřadu práce

Aby klient mohl být veden v evidenci úřadu práce a neříkal si o vyřazení, musí dodržovat určitá pravidla a podmínky. Tou nejzásadnější je povinnost přijmout nabízené zaměstnání, pokud:

 • je v souladu se zdravotní způsobilostí, kvalifikací a schopnostmi klienta
 • je pro něj dopravně dostupné nebo alespoň poskytuje ubytování.
 • jedná se o úvazek na dobu neurčitou, příp. dobu určitou delší než 3 měsíce
 • obnáší minimálně 80 % stanovené týdenní pracovní doby (po roce evidence na úřadu práce to může být i poloviční úvazek, jedna z forem práce na zkrácený úvazek)

Nabídky musí zaměstnanec ÚP přizpůsobit i dětem klienta, pokud nějaké má. Časově by měly vyhovovat předškolní či školní docházce dětí, případně pracovní době a místu výkonu jejich otce.

Jestliže klient zaměstnání odmítne nebo ho opustí ve zkušební době, aniž by k tomu měl vážný důvod, hrozí mu vyřazení z evidence úřadu práce. Opětovné přihlášení na úřad práce je pak možné nejdříve až 6 měsíců ode dne nástupu do práce.

Během evidence na úřadu práce si klient může najít brigádu na dohodu o pracovní činnosti, nikoliv na dohodu o provedení práce

Během toho, co je jedinec evidovaný na úřadu práce, si může, a dokonce by měl, hledat zaměstnání i svépomocí –⁠ přes známé, na internetu apod. Vyhne se tak nucenému nástupu do práce, která neodpovídá jeho představám.

Stejně tak je možné si po dobu evidence na úřadu práce i najít brigádu, ovšem pouze na dohodu o pracovní činnosti, nikoliv na dohodu o provedení práce. Honorář musí činit nanejvýš polovinu minimální mzdy (v roce 2020 7 300 Kč hrubého měsíčně).

Úřad práce o tomto pracovním poměru musí vědět dopředu. Během jeho platnosti klientovi nevyplácí podporu v nezaměstnanosti.

Ukončení evidence na úřadu práce

Ať už si klient najde uplatnění na plný úvazek jakýmkoliv způsobem, musí to na ÚP nahlásit. A to nejpozději 1 den před nástupem do zaměstnání. Tím však proces dobrovolného vyřazení z evidence úřadu práce nekončí.

Nové zaměstnání musí klient doložit pracovní smlouvou, kterou dodá do 8 dní od data zahájení pracovního poměru. Bude-li všechno v pořádku, vyplní žádost o vyřazení z evidence úřadu práce a obdrží potvrzení o vedení na úřadu práce pro nového zaměstnavatele.

K ukončení evidence na úřadu práce může dojít o proti vůli klienta. A to v případě, že bez vážných důvodů odmítne zaměstnání, které mu bylo přiřazeno, nebo ho opustí ve zkušební lhůtě. Opětovné přihlášení na úřad práce je možné až za 6 měsíců ode dne nástupu do práce.

Přihlášení na úřad práce online

Přihlášení na úřad práce online zatím, bohužel, není možné. I dalších schůzek se klient musí účastnit osobně. Jak často probíhají, záleží na konkrétní pobočce i na zaměstnanci. Ze začátku to může být každý týden, později třeba jen jednou za několik měsíců.

Přesto však existují způsoby, jak přihlášení na úřadu práce elektronicky provést alespoň částečně, a ušetřit si tak čas a možná i starosti. A v době pandemie koronaviru to pracovníci ÚP i doporučují.

Všechny formuláře k přihlášení na úřad práce jsou ke stažení na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Na stránkách Úřadu práce ČR návštěvník najde vzory ke stažení zdarma, které mu poradí, jak dokumenty vyplnit.

Přihlášení na úřad práce online je možné pouze částečně. Zcela bez návštěvy pobočky se to však neobejde.

Následně lze místo osobní návštěvy pobočky zajít na podatelnu ÚP ČR, poslat dokumenty poštou, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky. Bude-li s nimi něco v nepořádku, zaměstnanci se klientovi sami ozvou, buď e-mailem či telefonicky.

Kdo přeci jen dává přednost schůzce tváří v tvář, může si sjednat konkrétní termín, aby měl jistotu, že nebude zbytečně čekat. Na některých pracovištích se lze objednat přes internet, na jiných telefonicky.

Bližší informace a kontakty jsou k dispozici na webu Úřadu práce ČR: www.uradprace.cz.

Přihlášení cizince na úřad práce

Mnoho zaměstnavatelů netuší, že pokud plánují zaměstnat osobu jiné než české národnosti, musí cizince přihlásit na úřadu práce v místě výkonu činnosti. A to písemně nejpozději v den jeho nástupu. Zaměstnavatel musí vést evidenci cizinců, kteří pro něj pracují.

Zaměstnávat cizince je možné pouze tehdy, když disponuje některým z následujících dokumentů:

 • platným povolení k zaměstnání od příslušné krajské pobočky ÚP ČR a platným oprávněním k pobytu
 • zaměstnaneckou kartou
 • modrou kartou
 • kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Zaměstnavatel je povinen cizinci nabídnou pracovní a mzdové podmínky obvyklé u občana ČR. Pokud do práce nenastoupí, ukončí zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení, dostane výpověď z důvodu nedodržován pracovní docházky apod., musí zaměstnavatel informovat úřad práce.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang