Klíčem ke štěstí je kvalitní sex a spánek

Výzkum prováděný mezi 8 250 Brity naznačuje, že ani výrazné zvýšení příjmů nemá zdaleka tak výrazný vliv na kvalitu života jako obyčejný spánek. Průměrné skóre ve studii obnášelo 62,2 bodu, přičemž účastníci, kteří byli spokojeni se svým spánkem, vykazovali skóre až o 15 bodů vyšší.

Jako druhý nedůležitější faktor se ukázal sex. Jedinci spokojení se svým sexuálním životem se mohli pochlubit v průměru o 7 bodů vyšším skóre než ti, kteří v sexuální oblasti strádají. Je potřeba zdůraznit, že při posuzování sexuálního života výzkumníci nehodnotili čistě jen četnost styku, ale celkovou subjektivní spokojenost respondenta v této oblasti.

Štěstí a peníze

Pro někoho možná překvapivě se na pomyslné stupnici důležitosti až daleko vzadu ocitly peníze. Zvýšení příjmu z 35 000 korun na 137 000 korun se do výsledku pozitivně promítlo pouhými dvěma body. Pro nadprůměrně šťastné Brity v rozmezí 72–92 bodů hraje mnohem větší roli kvalitní spánek a sex nežli úspěchy ve finanční oblasti.

Peníze v průzkumu skončily i za takovými činiteli jako kvalita sousedských vztahů, jistota práce či zdraví příbuzných. Studie označila za nepodstatné pro životní štěstí také záležitosti jako bydlení v nájmu namísto ve vlastní nemovitosti či úspěch na sociálních sítích.

Z hlediska demografie se jako nejšťastnější skupinou Britů jeví starší lidé a mladé rodiny s dětmi. Jako typické nešťastníky pak v Národním středisku pro sociální výzkum vykreslili bezdětné lidi mezi třiceti a čtyřiceti lety trpící neutěšeným sexuálním životem a nevyhovujícím zapojením do svého společenského okolí.    

Jak na kvalitní spánek?

Zavedení důsledného režimu před spaním. To znamená chodit spát a vstávat každý den ve stejnou dobu. To pomůže vašemu tělu rozpoznat, kdy je čas se uklidnit a usnout.

Vyhněte se před spaním digitálním zařízením. Modré světlo z televizních obrazovek a chytrých telefonů může narušit vaše přirozené spánkové vzorce. Vyhněte se jejich používání alespoň hodinu před spaním.

Vytvořte si příjemné prostředí pro spánek. Zajistěte, aby vaše ložnice byla tmavá, tichá a nebylo v ní příliš horko ani zima.

Pravidelně cvičte. Pravidelná fyzická aktivita může pomoci zmírnit stres a únavu a zároveň zlepšit kvalitu vašeho spánku.

Vyhýbejte se kofeinu v pozdních hodinách. Kofein a pití kávy může narušit váš přirozený spánkový rytmus a ztížit usínání a udržení spánku.

Vyhýbejte se těžkým jídlům pozdě večer. Konzumace těžkého jídla těsně před spaním může vést k zažívacím potížím a ztížit usínání. Pokud vás po večeři přepadne hlad, držte se lehkých svačinek.

Vyzkoušejte relaxační techniky. Cvičení meditace všímavosti nebo progresivní svalové relaxace vám může pomoci uvolnit tělo i mysl a pročistit si hlavu před spaním.

Sex a štěstí

Sex může zlepšit štěstí tím, že poskytuje fyzické a emocionální potěšení a spojení. To může vést k vyšší míře spokojenosti a většímu pocitu pohody. Při sexu se také uvolňují hormony, které mohou zlepšit náladu, snížit stres a úzkost.

Sex nemůže učinit lidi trvale šťastnými, protože štěstí závisí na mnoha individuálních faktorech. Sex však může dočasně zvýšit pocit spokojenosti a uspokojení.

Co dělat, aby byl člověk více šťastný?

Existuje mnoho věcí, které můžeme udělat, abychom byli šťastnější. Patří mezi ně pravidelné cvičení, přítomnost v daném okamžiku, vyjadřování vděčnosti, trávení času s přáteli a rodinou, péče o fyzické a duševní zdraví a aktivity, které nám přinášejí radost.

Co může člověk dělat, aby se cítil šťastněji?

  1. Pravidelně cvičte.
  2. Trávit čas s rodinou a přáteli.
  3. Udržujte si pozitivní přístup.
  4. Dopřejte si dostatek spánku.
  5. Rozvíjejte si koníček nebo zájmy.
  6. Najděte cíl a smysl života.
  7. Važte si prostých radostí.
  8. Vyhýbejte se negativním lidem a situacím.
  9. Pomáhejte druhým.
  10. Praktikujte vděčnost.

Nicméně smutek je zcela normální. Každý člověk čas od času prožívá smutek a obvykle je to součást normálního životního cyklu. Je důležité si uvědomit, že občasný pocit smutku může být užitečný, protože nám může poskytnout vhled do našeho emočního stavu a pomoci nám lépe porozumět vlastním emocím.

Proč nejsme šťastnější?

Nemůžeme být šťastnější, protože jsme omezeni svými zdroji a prostředím. I když dosáhnete velkého úspěchu nebo nashromáždíte hmotné statky, nemusí to stačit k tomu, abyste byli skutečně spokojení a šťastní.

Štěstí je také zakořeněno v přístupu a nikdo nemá kontrolu nad vnějšími faktory, které ovlivňují náš pohled na svět. Je také důležité si uvědomit, že ačkoli neexistuje jediný metr pro dosažení spokojenosti, ocenění dobrých věcí v životě je důležité pro pocit spokojenosti a štěstí.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang