Hypotéka na rekonstrukci – zkušenosti, recenze

Hypotéka sama o sobě se dá využít nejen na koupi nemovitosti, ale také na její stavbu, rekonstrukci ale také na cokoli jiného. Může se tak jednat o hypotéku na vybavení bydlení, ale i na dovolenou nebo start podnikání. Jak je to tedy konkrétně s hypotékou na rekonstrukci? A liší se hypotéka na rekonstrukci bytu od hypotéky na rekonstrukci domu?

Hypotéka na rekonstrukci představuje možnost, jak zafinancovat rekonstrukci nejen stávajícího, ale také nového bydlení. Jak je to ale s takovou půjčkou na rekonstrukci a kdy je vhodné o ni zažádat?

Půjčka na rekonstrukci

Půjčka na rekonstrukci je jednou z účelových půjček – tedy půjček, které mají jasně daný účel, na co se budou finance používat. Z toho tedy vyplývá, že žadatel musí poskytnou instituci, od které si peníze půjčil, zpětně potřebné dokumenty, na co konkrétně peníze využil. 

Půjčku na rekonstrukci tedy není možné využít například na dovolenou nebo na financování čehokoli jiného než bydlení, resp. rekonstrukci.

Žadatel o půjčku na rekonstrukci tak musí doložit do určitého termínu veškeré faktury a jiné účtenky, které souvisí s účelem, na který byly peníze poskytnuty. Takový termín se může lišit instituce od instituce.

Úvěr na rekonstrukci

Přestože každý poskytovatel má termíny trochu jiné, obecně by se dalo říct, že pro všechny úvěry na rekonstrukci platí podobné podmínky. Jedná se například o doložení rozpočtu jednotlivých prací, listu vlastnictví, stavebního povolení ale také třeba projektovou dokumentaci.

Dále je především u bankovních úvěrů na rekonstrukci mnohdy potřeba doložit dva doklady totožnosti, potvrzení o trvalém pobytu a také výši příjmu.

Naopak nebankovní společnosti mají poněkud mírnější podmínky. Mnohdy totiž k samotné žádosti o finance stačí pouze doklad totožnosti.

Na druhou stranu není výjimkou, že je potřeba ručitel nebo zástava nemovitosti.

Půjčka na rekonstrukci domu

Půjčka na rekonstrukci domu může být poskytnuta jak bankovní tak i nebankovní společností. Mnohdy je ale potřeba si hned na začátku jasně stanovit, co vše bude rekonstrukci podléhat.

Půjčka na rekonstrukci domu tak může obsahovat pouze úpravu koupelny, ale také třeba všech místností apod.

Důvodem, proč je dobré si předem stanovit rozsah půjčky na rekonstrukci domu je ten, aby si žadatel nebral zbytečně velkou půjčku nebo naopak nedostatečnou a nebral si pak dodatečně další půjčky.

Půjčka na rekonstrukci bytu

Podobné to je i s půjčkou na rekonstrukci bytu.

U půjčky na rekonstrukci bytu (ale i u půjčky na rekonstrukci domu) je také nutné dokládat účtenky a faktury, které doloží, že půjčen finance byly opravdu použity pouze na rekonstrukci a ne na cokoli jiného.

Hypotéka na rekonstrukci

V případě, že je v plánu rozsáhlejší rekonstrukce, vyplatí se zažádat si o hypotéku na rekonstrukci.

Přestože hypotéka na rekonstrukce je produktem bankovních institucí, poskytují na rozdíl od těch nebankovních lepší úvěr a díky delší splatnosti také menší splátky. Nicméně je ale potřeba mít na paměti, že banky mnohdy vyžadují zástavu nemovitosti.

Navíc hypotéka na rekonstrukci domu (nebo bytu) poskytuje určitou výhodu a to takovou, že úroky je možné uplatnit v daňovém přiznání (nicméně ale pouze v případě, že je nemovitost určena k bydlení a ne k pronájmu).

TIP: Na jakou hypotéku dosáhnu a jakou roli v tom hraje předhypoteční úvěr?

Hypotéka na koupi a rekonstrukci

V určitých případech je výhodnější místo koupě nové nemovitosti koupě starší nemovitosti s její následnou rekonstrukcí. Co je tedy potřeba k hypotéce na koupi a rekonstrukci a jak dlouho trvá schválení hypotéky?

K žádosti o hypotéku na koupi a rekonstrukci je potřeba kromě splnění podmínek a dostatečné bonity také doložit doklad o koupi nemovitosti (nejčastěji kupní smlouva), rozpočet rekonstrukce nebo také odhad ceny zrekonstruované nemovitosti.

Schválení hypotéky záleží na mnoha faktorech, nicméně obecně se dá říci, že schválení trvá několik málo týdnů.

Kalkulačka rekonstrukce domu

Před samotnou žádostí je vhodné si propočítat, kolik financí bude potřeba na rekonstrukci domu. Kalkulačka tak může pomoci s takovým výpočtem a ušetřit tak žadateli spoustu času.

Kalkulačka rekonstrukce domu je dostupná online na internetu a dokáže alespoň orientačně spočítat, kolik bude potřeba materiálu na jednotlivé části rekonstrukce.

Přestože ceny materiálu se mohou během rekonstrukce měnit, kalkulačka rekonstrukce domu může sloužit alespoň jako základ, na které je možné požadovanou částku stavět.

Kalkulačka rekonstrukce bytu

Kalkulačka rekonstrukce bytu funguje podobně jako jako kalkulačka rekonstrukce domu.

Kalkulačka rekonstrukce bytu je poskytována zdarma a je zaslána žadatele většinou na e-mail po vyplnění všech náležitostí, které kalkulačka pro výpočet potřebuje.

Úvěr od Buřinky

Jedním z možných řešení jak rekonstrukci financovat je úvěr od Buřinky.

Úvěr od Buřinky, který poskytuje Česká spořitelna, nevyžaduje zástavu nemovitosti, předchozí spoření ani uzavírat stavební spoření a umožňuje splatnost až 25 let.

Buřinka (Česká spořitelna) – jak zažádat?

Česká spořitelna nabízí úvěr od Buřinky, který je možný využít jak na koupi nemovitosti, rekonstrukci, ale i refinancování nebo různá vypořádání, který mohou žadatele potkat (například při rozvodu nebo dědictví).

Buřinka (Česká spořitelna), nabízí možnost zažádat o finance online v aplikaci George. Navíc také platí, že úroky je i v tomto případě možné si odečíst z daní. Pro dotazy a informace slouží v Praze Česká spořitelna hypoteční centrum.

Česká spořitelna – půjčka

Půjčka České spořitelny, resp. od Buřinky, vyžaduje pouze daňové přiznání (v případě podnikatelů), doklad totožnosti (v případě, že žadatel má bankovní účet v České spořitelně) nebo doklad o příjmu (v případě, že žadatel má bankovní účet vedený v jiné bance).

Jak je možné čerpat půjčku? Česká spořitelna nabízí dvě možnosti – zrychleně nebo postupně na základě dokládání potřebných dokumentů (jako jsou faktury nebo účtenky).

Půjčka ČSOB

Půjčka ČSOB online na cokoli je možná až do výše 800 tisíc korun a je možné ji mít na účte už za patnáct minut.

Navíc půjčka ČSOB umožňuje podle potřeb navýšení, sníženi ale i odložení jednotlivých splátek.

ČSOB půjčka na bydlení

ČSOB půjčku na bydlení je také možné získat na účet do patnácti minut od uzavření smlouvy.

I zde, stejně jako u půjčky na cokoli, umožňuje ČSOB půjčka na bydlení individuálně snižovat, zvyšovat nebo odkládat splátky a navíc splatnost umožňuje banka až dvanáct let.

Možnost půjčky je až jeden milion korun a je zcela bez poplatků za vedení a sjednání.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang